Skip to content

Loihde-konsernin kaikki tytäryhtiöt siirtyvät Loihde-alkuisiin nimiin

Yrityksille turvaratkaisuja ja digitaalisen kehittämisen palveluita tarjoavan Loihteen tytäryhtiöiden nimet vaihtuvat 1.9.2021. Keväällä konsernin emoyhtiön nimenmuutoksella käynnistetty brändimuutos ulottuu nyt tytäryhtiöihin, jotka myös ottavat käyttöön Loihde-alkuiset nimet.

Yritysten turvaratkaisuja kehittävät Viria Security, Spellpoint ja Tansec toimivat tästä eteenpäin nimellä Loihde Trust. Vastaavasti digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvät yritykset saavat myös uudet nimet: Talent Basesta tulee Loihde Advisory, Bitfactorista Loihde Factor ja Aureoliksesta Loihde Analytics.

Nimenmuutoksen taustalla oli tarve tuoda vahvemmin esille konsernin vahvaa ja monipuolista osaamista, joka oli tähän saakka jakautunut usean eri brändin alle. Loihde Oyj:n toimitusjohtaja Samu Konttisen mukaan yhden brändin alla toimimisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä: “Palveluvalikoimamme on toisiaan täydentävä, ja olemme jo tähän mennessä toteuttaneet useita asiakasprojekteja verkostomaisella toimintamallillamme, joten on luontevaa tuoda yritykset yhden brändin alle. Lisäksi yritystemme tunnettuutta ja asemaa markkinoilla on helpompi vahvistaa yhden kuin useamman brändin alla.”

Loihteen toimintamallissa kukin tytäryhtiö jatkaa itsenäisenä yrityksenä palvellen omia asiakkaitaan. Asiakastarpeiden muuttuessa ja monimuotoistuessa yritysten osaamiset täydentävät toisiaan. Jos olemme esimerkiksi todenneet arkkitehtuuriprojektissa tietovaraston kehittämisen yhdeksi kehityskohteeksi, saamme heti mukaan sen alan asiantuntijoita muista yrityksistä”, Konttinen kertoo.

Nimenmuutokset astuvat voimaan 1.9.2021. Yritysten toimintaan tai henkilökuntaan nimenmuutoksella ei ole vaikutusta.

Loihde-konsernin yritykset 1.9.2021 alkaen (suluissa aiempi nimi):

Turvaliiketoiminta

Loihde Trust (Viria Security) tuottaa kokonaisvaltaisia yritysturvallisuuden ratkaisuja aina turvateknologiasta kyberturvaan. Loihde Trust -kokonaisuuteen kuuluvat myös Loihde Trust Spellpoint (Spellpoint) ja Loihde Trust Tansec (Tansec).

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

Loihde Advisory (Talent Base) luo yrityksille strategioita digitaaliseen liiketoimintaan ja vie läpi digiliiketoiminnan muutoshankkeita.

Loihde Factor (Bitfactor) suunnittelee ja toteuttaa ihmislähtöisiä ja skaalautuvia digitaalisia palveluita.

Loihde Analytics (Aureolis) on ​tiedolla johtamisen strateginen kumppani, joka rakentaa data- ja analytiikkaratkaisuja asiakkaan liiketoiminnan tueksi.

 

Lisätietoja     viestintäjohtaja Tiina Nieminen, tiina.nieminen@loihde.com

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde-konsernin muodostavat emoyhtiö Loihde Oyj ja sen tytäryhtiöt Loihde Analytics Oy, Loihde Factor Oy, Loihde Advisory Oy, Loihde Trust Oy, Loihde Trust Tansec Oy, Loihde Trust Spellpoint Oy ja Loihde Kiinteistöt Oy. Henkilöstöä konsernissa on noin 710 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.