Skip to content

Loihde mukana valtakunnallisessa TIETO22-kyberturvaharjoituksessa

17.2.2022

Loihde osallistuu valtakunnalliseen TIETO22-kyberturvaharjoitukseen, jossa pureudutaan syvällisesti kyberuhkiin varautumiseen sekä yritysten ja viranomaisten yhteistoimintaan häiriötilanteissa.

Harjoitus huipentuu syyskuussa järjestettävään kolmipäiväiseen roolipeliin, jossa oppeja päästään yhdessä testaamaan kuvitteellisessa pankkimaailmaan kohdistuvassa kyberhäiriötilanteessa.

Finanssialan valinta harjoituksen kohteeksi on helppo ymmärtää. Sillä on yhteiskunnan toimivuudessa erittäin keskeinen rooli, ja esimerkiksi maksuliikenteen häiriöillä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Finanssialan toiminnot ovat pitkälle digitalisoituneita, ja siksi sen tulee olla jatkuvasti varautunut mahdollisiin kyberuhkiin.

Mikään yritys tai toimiala ei elä tyhjiössä, ja harjoituksen ytimessä onkin yhteistoiminta ja tiedon jakaminen muiden yritysten ja viranomaisten kanssa. Yhteistyössä pystytään paremmin varautumaan erilaisiin toimitus- ja palveluketjuihin kohdistuviin uhkiin.

Finanssiala on yksi Loihteen suurimpia asiakastoimialoja, joten harjoituksen kohde on sille myös siinä mielessä läheinen. Loihde tuottaa finanssisektorille sekä digitaalisen kehittämisen palveluita että turvaratkaisuja.

”Varautuminen erilaisiin kyberuhkiin sekä omassa että asiakkaidemme toiminnassa on meillä jokapäiväistä. Tällainen laaja harjoitus tuo siihen kuitenkin aivan uusia näköaloja. Omissa harjoituksissamme olemme aina havainneet asioita, joita ei ollut pelkästään kirjallisessa varautumissuunnitelmassa huomioitu tai jotka voisi tehdä paremmin. Nyt kun harjoitellaan kymmenien muiden organisaatioiden kanssa, mikä valtava parviäly siinä onkaan käytettävissä”, sanoo Loihde Trustin tietoturvapäällikkö Antti Hentula.

TIETO22-harjoitukseen osallistuu noin 120 organisaatiota. Finanssialan lisäksi mukana on yrityksiä myös muilta huoltovarmuuden kannalta kriittisiltä toimialoilta, harjoittelevien toimialojen keskeiset tele- ja ICT-palveluntuottajat, vartiointiliikkeet ja media-ala. Harjoitukseen valmisteluun osallistuvat toimialoista vastaavat sektoriviranomaiset ja ministeriöt sekä Huoltovarmuuskeskus, Traficom Kyberturvallisuuskeskus, Poliisi ja Puolustusvoimat.