Skip to content

Loihde toimittaa Tullille ANPR-järjestelmän ja videoanalytiikkaratkaisun

medium-valvontakamera

9.3.2022

Loihde toimittaa Tullille ajoneuvojen rekisterikilpien ja konttien automaattisen kuvaus- ja tunnistusjärjestelmän ja videoanalytiikkaratkaisun sekä näihin liittyvät kehitys-, ylläpito- ja asiantuntijapalvelut.

Sopimuksen ennakoitu arvo on 2,9 miljoonaa euroa, joka jakautuu neljälle vuodelle, tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankintapäätökseen sisältyy lisäksi optio siihen, että myös Poliisi ja Rajavartiolaitos voivat ottaa ratkaisun käyttöönsä erillisillä sopimuksilla.

Konenäköä hyödyntävää ratkaisua tullaan käyttämään ajoneuvojen rekisterikilpien sekä konttien tunnistetietojen automaattiseen tunnistamiseen, luokitteluun ja analysointiin. Rekisterikilpien tunnistamiseen se tuo Tullin nykyistä järjestelmää huomattavasti kehittyneemmän ratkaisun.

”Olemme valmistelleet järjestelmän vaatimusmäärittelyä ja hankintaa yhteistyössä Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa, jotta kaikkien kolmen tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti samalla järjestelmällä ja tiedon siirtyminen viranomaisten välillä sujuu mahdollisimman jouhevasti”, sanoo Tullin hankepäällikkö Ann-Mari Saranne.

”Toimittamamme kokonaisuus on äärimmäisen mielenkiintoinen ja edistyksellinen. Tullilla on kovat vaatimukset järjestelmälle ja sen turvallisuudelle, mikä on vain lisännyt intoamme rakentaa maailmanluokan ratkaisu”, kertoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Nyt tehdyn sopimuksen taustalla on Loihteen ainutlaatuinen yhdistelmä turvateknologian ja analytiikan asiantuntemusta. ”Sekä kamerateknologia että analytiikka ovat ydinosaamistamme, joten meillä on vankka pohja rakentaa niitä yhdistäviä ratkaisuja. Kokonaisvaltaisia yritysturvallisuuspalveluita toimittava Loihde Trust ja data-analytiikka- ja tiedolla johtamisen ratkaisuja toimittava Loihde Analytics ovat yhdessä toteuttaneet useita videoanalytiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. Pystymme Loihde-konsernin yhtiöiden palveluista yhdistelemällä tarjoamaan hyvin mielenkiintoisia kokonaisuuksia”, Konttinen sanoo.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen

Haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 750 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.
Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 2 000 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.