Skip to content

Puolustusvoimat valitsi Loihde Trustin kumppanikseen lukitusjärjestelmien sekä valvonta- ja turvajärjestelmien hankintoihin

Loihde Trust taustalla

21.10.2021

Puolustusvoimien logistiikkalaitos valitsi Loihde Trustin kumppanikseen lukitusjärjestelmiä ja -laitteita sekä niihin liittyviä palveluita koskeviin hankintoihin 31.1.2025 asti. Vuosille 2021–2025 ajoittuvan puitesopimuksen kokonaisarvo on noin 6,9 miljoonaa euroa.

Lisäksi Puolustusvoimat teki kesällä Loihde Trustin kanssa 6 miljoonan euron puitesopimuksen vuosille 2021–2025. Hankinnan kohteena on Puolustusvoimien Lenel OnGuard -kulunvalvontajärjestelmän laajentamiseen liittyviä laitteita, ohjelmistoja, lisenssejä sekä näihin liittyviä palveluita. Kokonaisuuteen sisältyy muun muassa suunnittelu-, asennus-, käyttöönotto- ja koulutuspalveluita sekä laajennukseen liittyvää dokumentointia.

”Tällaiset pitkäaikaiset ja laajat puitesopimukset ovat merkittävä kivijalka liiketoiminnassamme. Itse sopimukset ja niiden myötä tehtävä asiakasyhteistyö viestivät alallamme, että Loihde Trust on ennen kaikkea luotettava, mutta myös suoriutuva kumppani”, Loihde Trustin liiketoimintajohtaja Jan Hietanen kuvailee.

Sopimuksista on julkaistu tieto Hilmassa 10.10.2021 ja 25.7.2021.

Yhteystiedot:
Loihde Trust
liiketoimintajohtaja Jan Hietanen
puh. 040 762 9736
jan.hietanen@loihde.com

Loihde Trust Oy:n tehtävä on lisätä asiakkaidemme luottamusta tulevaisuuteen. Teemme tämän suojaamalla asiakkaan tiedon, ihmiset ja omaisuuden sekä fyysisen että digitaalisen turvan keinoin. Liiketoimintaamme kuuluvat kyberturva- ja tietoverkkopalvelut sekä sähköiset turvajärjestelmät kameravalvonnasta kulunvalvontaan ja lukitukseen. 21 toimipisteen ja yli 380 ammattilaisen voimin Loihde Trust rakentaa yritysten vaativimmatkin turvaratkaisut kaikkialla Suomessa. Kun yritysturvallisuutta katsotaan kokonaisuutena, voidaan asiakkaalle luoda toimintaympäristö, jossa voi kehittyä ja keskittyä ydinosaamiseensa.
www.loihdetrust.com