Skip to content

Loihde Trustin valikoimassa uusi potilasturvallisuuden ratkaisu

21.6.2022

Suomalainen yritysturvallisuuden edelläkävijä Loihde Trust Oy toimii nyt myös Verso Vision -jälleenmyyjänä. Niin ikään kotimainen Verso Vision Oy tunnetaan tekoälyn hyödyntämisestä potilasturvallisuudessa. Yhteistyösopimus tehtiin toukokuun puolivälissä.

Verso Visionin keskeisenä tuotteena on järjestelmä, joka ehkäisee kaatumisia konenäköön perustuvaa teknologiaa hyödyntämällä. Sen käyttökohteita ovat niin sairaalat, hoivakodit kuin terveyskeskuksetkin. Kaatumisenhallintajärjestelmän avulla voidaan ehkäistä tilastojen mukaan jopa 50 % kaatumisista.

”Järjestelmän toiminta perustuu tekoälyn ja ohjelmiston tekemään automaattiseen analyysiin potilaan tai asukkaan liikkeestä. Jos potilas esimerkiksi poistuu yöllä sängystä tai liikehtii levottomasti, tästä lähtee hälytys hoitajalle, joka käy tarkistamassa tilanteen”, Loihde Trustin yksikön päällikkö Anna-Maija Väinämö kertoo.

Väinämö selventää, että järjestelmään liittyvät kamerat eivät taltioi perinteistä livekuvaa, vaan ne rekisteröivät nimenomaan liikettä, jonka pohjalta hälytys tiettyjen kriteerien täyttyessä tapahtuu. Verso Vision on tällä hetkellä käytössä muun muassa HUS:lla, joka on ollut keskeisenä kumppanina mukana kehittämässä itse järjestelmää.

”Loihteelle on tärkeää olla edistämässä sekä potilaiden että hoitohenkilökunnan turvallisuutta ja meillä on pitkä kokemus sote-alan turvaratkaisuiden toteuttajana. Tämä on nyt hyvä lisä kokonaisuuteemme”, Väinämö luonnehtii.

Loihde Trust on tällä hetkellä ainoa Verso Vision -jälleenmyyjä Suomessa. Loihde Trustin kautta palveluun on mahdollista saada tarvittavan turvatekniikan lisäksi myös huoltopalvelu. Verso Visionin kaatumisenhallintajärjestelmä on myös integroitavissa Loihde Trustin toimittamaan hoitajakutsujärjestelmään.

”Kumppanuus Loihteen kanssa avaa Versolle mahdollisuuden tarjota palveluja koko Suomeen Loihteen laajan asiakaskunnan ja vahvan tunnettavuuden kautta. Yhdessä voimme toimittaa asiakkaillemme luotettavia ja turvallisia kokonaisratkaisuja potilasturvallisuuden lisäämiseksi”, kertoo Verso Visionin CTO Toni Kuparinen.

 

Lisätietoja:

Loihde Trust
yksikön päällikkö, Anna-Maija Väinämö, anna-maija.vainamo@loihde.com

 

Loihde Trust on yritysten kokonaisturvallisuuden edelläkävijä. Me suojaamme asiakkaan tiedon, ihmiset ja omaisuuden sekä fyysisen että digitaalisen turvan keinoin. Tylsyys ja jännityksen puute ovat meille yritysturvallisuuden tavoitetila. Kun äkilliset tilanteet ja turha jännitys saadaan poistettua arjesta, jää aikaa kaikkeen muuhun, jopa tylsistymiseen asti. Tämän kaiken mahdollistaa yli 380 osaajamme ympäri Suomea. loihdetrust.com

Verso Visionin AI-teknologialla ehkäistään kaatumisia ja tapaturmia ennen kuin ne tapahtuvat auttaen sairaaloiden hoitohenkilökuntaa reagoimaan nopeammin vaaratilanteisiin. Teknologiamme on suunniteltu turvaamaan ja huolehtimaan iäkkäistä ja läheisistämme, sillä meille on tärkeää ja merkityksellistä, että vanhukset ja läheisemme voivat asua ja liikkua itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Vuodesta 2017 lähtien olemme voineet tarjota ”silmäparin” hoitohenkilökunnan avuksi HUSissa ja muissa sairaaloissa hyödyntäen uusimpia AI-teknologioita. versovision.com