Skip to content

Loihde kasvattaa pilviosaamistaan ostamalla pilvipalveluyhtiö Onrego Oy:n ja päätti suunnatusta maksullisesta osakeannista

Turvaratkaisuiden ja digitaalisen kehittämisen asiantuntijayhtiö Loihde vahvistaa pilviteknologian asiantuntijapalveluitaan ja ostaa Onrego Oy:n koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteutuspäivä on 1.12.2022. Lisäksi Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista Onregon omistajan merkittäväksi.

Onrego on suomalainen pilviteknologioiden palveluyhtiö, joka toimittaa asiakkaille pilveen liittyvää konsultointia ja pilviratkaisuihin liittyviä jatkuvia palveluita. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 7,1 miljoonaa euroa (5,9 M€ vuonna 2020) ja käyttökate 0,5 (0,0) miljoonaa euroa. Onregossa työskentelee noin 30 asiantuntijaa.

”Onregon osaaminen ja palvelut sopivat Loihteen tarjoomaan erinomaisesti, sillä pilviosaaminen on tärkeää Loihteen molemmille liiketoiminta-alueille: Digikehityshankkeet rakennetaan tänä päivänä pääasiassa pilvialustoille, ja yritysten siirtäessä toimintojaan pilveen myös tietoturvan hallinta nojautuu kasvavassa määrin pilviosaamiseen. Uutena palvelualueena Onrego tuo tarjoomaamme jatkuvana palveluna toimitettavan pilviympäristön hallintapalvelun, joka on konsultointia skaalautuvampaa ja parempikatteista”, sanoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Pilviteknologiat ovat merkittävä kasvumarkkina, jonka arvioidaan kasvavan Suomessa lähivuosina 10 %:n vuosivauhtia. Vaikka pilvisiirtymä on ollut yksi it-alan suurimmista murroksista viime vuosien aikana, vasta murto-osa yrityksistä on jo siirtänyt it-toimintonsa kokonaan pilveen. Valtaosalla prosessi on käynnissä ja pilviteknologiaa otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Onregon myötä Loihde kasvattaa selvästi jalansijaansa pilvimarkkinassa ja vahvistaa asemaansa kyberturvan nopeimmin kasvavalla alueella eli pilviturvallisuudessa.

”Onrego saa Loihteesta loistavan seuraavan kasvuvaiheen kodin. Olemme olleet pioneeri pilveistämisessä ja pilvialustoissa, ja olen hyvin ylpeä työntekijöistämme ja asiakkaistamme sekä siitä mitä Onrego on ja edustaa. Loihteen avulla pystymme kiihdyttämään kasvu-urallamme ja tarjoamaan työntekijöillemme huikeita mahdollisuuksia. Hyödyntämällä Loihteen kyvykkyyksiä esimerkiksi tietoturvassa, datassa ja ohjelmistokehityksessä voimme luoda asiakkaitamme hyödyttävää palvelutarjoomaa aiempaa nopeammin. Kun myös arvomme ja kulttuurimme kohtaavat hyvin, näen tässä erinomaisen liiton meille molemmille”, kertoo Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki.

Velaton kauppahinta on 4,3 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Osapuolet ovat lisäksi sopineet Onrego Oy:n omistajan tekemästä takaisinsijoituksesta, jonka arvo on noin 600 000 euroa eli noin 14 % koko kauppasummasta. Kaupalla ei ole vaikutusta Loihteen vuoden 2022 näkymiin tai strategiakauden 2021–2024 taloudellisiin tavoitteisiin.

Suunnattu maksullinen osakeanti

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt Onrego Oy:n omistajalle Roaring Aspen Hill Oy:lle suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan yhteensä enintään 50 000 yhtiön uutta osaketta. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Loihteen kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeanti liittyy yhtiön strategian mukaisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen.

Osakkeiden merkintäaika on 1.12.2022 ja merkintähinta on 11,99 euroa osakkeelta, mikä vastaa Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla välitettyjen Loihde Oyj:n osakkeiden volyymipainotettua keskikurssia ajanjaksolla 29.7.–28.10.2022. Osakkeet on maksettava merkittäessä. Merkintähinta kirjataan Loihteen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.12.2022 ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 15.12.2022. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden määrä nousee yhteensä enintään 5 728 254 osakkeeseen.

Päätös suunnatusta maksullisesta osakeannista perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2022 antamaan valtuutukseen.

 

Lisätietoja

Loihde:
Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Onrego:
Toimitusjohtaja Jarno Mäki, jarno.maki@onrego.fi  

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 850 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet