Skip to content

Loihde Oyj jatkaa henkilöstön osakesäästöohjelmaa

Loihde_some (54)

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa viime vuonna alkanutta henkilöstön osakesäästöohjelmaa uudella säästöohjelmalla. Henkilöstön osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Loihteen osakkeita, yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelma rakentuu vuoden kestävästä säästöjaksosta ja sitä seuraavasta omistusjaksosta.  Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Loihteen työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat Loihteen osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Loihteen osakkeita neljästi vuodessa. Hallitus päättää, ostetaanko säästöosakkeet markkinalta vai toimitetaanko säästöosakkeet osallistujille hallituksen erikseen päättämässä suunnatussa osakeannissa.

Loihde antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden lisäosakkeen (brutto) kahta säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada puolikas tai yksi ansaintaperusteinen lisäosake (brutto) kahta säästöillä hankittua osaketta kohden ansaintakriteerin saavuttamisen perusteella. Ansaintakriteeri on konsernin käyttökate tilikausilla 2024-2026. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilön työsuhde on voimassa ja hän omistaa säästöillä hankitut osakkeet koko omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille.

Osallistuminen osakesäästöohjelmaan on vapaaehtoista. Säästökausi alkaa 1.6.2024 ja päättyy 31.5.2025. Omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 31.5.2027. Nyt alkavan osakesäästöohjelman lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 71 500, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu henkilöstön osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttymisestä sekä ansaintakriteerin saavuttamisesta.

”Loihde on tarjonnut henkilöstölleen osakepohjaisia kannustinohjelmia vuodesta 2018 lähtien. Yli puolet loihdelaisista on ryhtynyt niiden kautta Loihteen omistajiksi”, sanoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen. 

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa.

Liitteet