Skip to content

Loihde Oyj käynnistää uuden henkilöstön osakesäästöohjelman

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman Loihde Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille. Henkilöstön osakesäästöohjelman tavoitteena on kannustaa työntekijöitä hankkimaan ja omistamaan Loihteen osakkeita. Tarkoituksena on myös yhdistää osakkeenomistajien ja työntekijöiden intressit sekä lisätä työntekijöiden motivaatiota ja pitkäaikaista sitoutumista yhtiöön.

Osakesäästöohjelma rakentuu vuosittain alkavista ohjelmakausista, joissa kussakin on noin vuoden kestävä säästöjakso ja säästöjaksoa seuraava omistusjakso.  Osakesäästöohjelmaa tarjotaan kaikille Loihteen työntekijöille. Ohjelmassa työntekijöillä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat Loihteen osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Loihteen osakkeita neljästi vuodessa. Hallitus päättää, ostetaanko säästöosakkeet markkinalta vai toimitetaanko säästöosakkeet osallistujille hallituksen erikseen päättämässä suunnatussa osakeannissa.

Loihde antaa ohjelmaan osallistuville työntekijöille palkkioksi sitoutumisesta yhden (1) lisäosakkeen (brutto) kahta (2) säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus saada puolikas (0,5) tai yksi (1) ansaintaperusteinen lisäosake (brutto) kahta (2) säästöillä hankittua osaketta kohden ansaintakriteerin saavuttamisen perusteella. Ansaintakriteeri on konsernin käyttökateprosentti tilikaudella 2025. Palkkion saaminen edellyttää, että henkilön työsuhde on voimassa ja hän omistaa säästöillä hankitut osakkeet koko omistusjakson ajan.

Mahdollinen palkkio maksetaan omistusjakson jälkeen osakkeina tai osittain osakkeina ja rahana. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on kirjattu osallistujan arvo-osuustilille.

Osallistuminen osakesäästöohjelmaan on vapaaehtoista, ja työntekijät kutsutaan osallistumaan yhteen ohjelmakauteen kerrallaan. Ensimmäinen säästökausi alkaa 1.7.2023 ja päättyy 31.5.2024. Ensimmäisen ohjelmakauden omistusjakso alkaa ensimmäisestä säästöosakkeiden hankinnasta ja päättyy 31.5.2026. Ensimmäisen ohjelmajakson lisäosakkeiden enimmäismäärä (bruttomäärä ennen veroja) on noin 62 500, laskettuna vallitsevalla osakekurssilla. Lopullinen lisäosakkeiden määrä riippuu henkilöstön osallistumis- ja säästöasteesta ohjelmaan, lisäosakkeiden saamisen edellytysten täyttymisestä sekä ansaintakriteerin saavuttamisesta.

”Loihde on tarjonnut henkilöstölleen osakepohjaisia kannustinohjelmia jo viiden vuoden ajan. Ne ovat olleet hyvin suosittuja, ja yli puolet loihdelaisista on ryhtynyt niiden kautta Loihteen omistajiksi”, sanoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.  

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123 miljoonaa euroa.

Liitteet