Skip to content

Loihde Oyj mitätöi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä kaikki yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, joita on yhteensä 59 123. Määrä on 1,0 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeisiin liittyvistä äänistä. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

Yhtiö on hankkinut mitätöitävät osakkeet omien osakkeiden osto-ohjelman kautta, jonka aloittamisesta Loihde on tiedottanut 5.9.2023 ja päättymisestä 22.4.2024.  

Mitätöinnin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 5 731 803. Mitätöinti tulee voimaan, kun se on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 7.5.2024

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com  

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa. loihde.com

Liitteet