Skip to content

Loihde Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista osana henkilöstön osakekannustinjärjestelmää

Loihde Oyj:n hallitus on 24.3.2022 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Loihde-konsernin henkilöstön osakekannustinohjelman vuonna 2019 alkaneen ansaintajakson palkkion maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 22 093 uutta osaketta, jotka luovutetaan vastikkeetta osakekannustinohjelman osallistujille.  

Osakepohjainen kannustinohjelma 2018–2023 ja sen keskeiset ehdot on kuvattu Loihteen verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen. Ohjelman tarkoituksena on yhtenäistää Loihteen työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä kannustamalla työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja sitoutumaan työskentelyyn yhtiön tavoitteiden puolesta. Vuoden 2019 ansaintajaksolla palkkionsaajina on 270 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä. 

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 6.4.2022 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 7.4.2022. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä  6 032 134 kappaleeseen. 

 

Loihde Oyj 
Hallitus 

 

Lisätietoja 

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44  411 3480, tiina.nieminen@loihde.com 

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098 

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 750 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa. 

Liitteet