Skip to content

Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.‒30.9.2022: Loihteen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä-syyskuu 2022 lyhyesti

 • Loihde-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 30,0 milj. euroa (24,8 milj. euroa), kasvu 21 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 21,4 milj. euroa (16,5 milj. euroa), kasvu 30 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 8,7 milj. euroa (8,3 milj. euroa), kasvu 5 %
 • Oikaistu käyttökate oli 1,3 milj. euroa (1,3 milj. euroa) eli 4,2 (5,1) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,8 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 2,7 (3,2) % liikevaihdosta

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti

 • Loihde-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 88,9 milj. euroa (76,8 milj. euroa), kasvu 16 %
 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 88,9 milj. euroa (75,9 milj. euroa), kasvu 17 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 58,3 milj. euroa (51,2 milj. euroa), kasvu 14 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 30,9 milj. euroa (24,7 milj. euroa), kasvu 25 %
 • Oikaistu käyttökate oli 3,4 milj. euroa (2,4 milj. euroa) eli 3,9 (3,1) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 2,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa) eli 2,4 (1,2) % liikevaihdosta

Näkymät vuodelle 2022 (ennallaan)

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan noin 15 % ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa. 

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi. Ero johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

 

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa

7-9 2022

7-9 2021

Muutos %

1-9 2022

1-9 2021

Muutos %

1-12 2021

Liikevaihto, t€

29 998

24 774

21 %

88 863

76 824

16 %

108 079

   - Turvaliiketoiminta

21 371

16 483

30 %

58 277

51 206

14 %

71 421

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

8 667

8 255

5 %

30 864

25 563

21 %

37 054

   - Muut (sis. eliminoinnit)

-40

36

-209 %

-278

55

-607 %

-396

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, t€1

29 998

24 774

21 %

88 863

75 940

17 %

107 196

   - Turvaliiketoiminta

21 371

16 483

30 %

58 277

51 206

14 %

71 421

   - Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta

8 667

8 255

5 %

30 864

24 673

25 %

36 164

   - Muut (sis. eliminoinnit)

-40

36

-209 %

-278

62

-552 %

-389

Käyttökate (EBITDA), t€

1 165

960

21 %

7 399

7 614

-3 %

9 389

Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2

1 257

1 274

-1 %

3 446

2 364

46 %

4 250

Oikaistu käyttökate (EBITDA), %2

4,2

5,1

 

3,9

3,1

 

3,9

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€

721

487

48 %

6 080

6 162

-1 %

7 427

Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), %

2,4

2,0

 

6,8

8,0

 

6,9

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€2

813

802

-1 %

2 127

912

133 %

2 288

Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %2

2,7

3,2

 

2,4

1,2

 

2,1

Liikevoitto (EBIT), t€

-1 276

-1 463

13 %

297

603

-51 %

-82

Oikaistu liikevoitto, t€2

-1 185

-1 148

-3 %

-3 656

-4 647

21 %

-5 222

Katsauskauden tulos, t€

-1 854

-1 774

-5 %

-1 804

1 166

-255 %

603

Oikaistu katsauskauden tulos, t€2

-1 781

-1 522

-17 %

-5 312

-4 193

-27 %

-4 812

Omavaraisuusaste, %

79,0

79,9

-1 %

79,0

79,9

-1 %

80,4

Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3

-0,33

-0,30

-9 %

-0,31

0,20

-255 %

0,10

Henkilöstön lkm keskimäärin

852

729

17 %

794

717

11 %

720

Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa vuoden 2021 tammi–helmikuulta yhteensä 0,9 M€.

2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

3 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (heinä-syyskuun 2022 keskiarvo 258 kpl ja tammi-syyskuun 2022 keskiarvo 43 930 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Loihteen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 21 prosenttia 30,0 (24,8) miljoonaan euroon. Konsernin oikaistu käyttökate oli 1,3 (1,3) miljoonaa euroa. Koko vuoden osalta uskomme käyttökatteen paranemiseen ohjeistuksen mukaisesti.

Turvaliiketoiminta kasvoi katsauskaudella hienosti. Huomattavaa 30 prosentin kasvua selittää Turvakolmion liittyminen Loihteeseen alkukesällä, mutta myös orgaaninen kasvu oli hyvällä tasolla sekä turvatekniikassa että digitaalisessa turvallisuudessa. Turvatekniikan markkinassa meillä on vankka asema ja hyvä kilpailukyky, ja sen näkymät ovat vakaat. Turvakolmion integrointi etenee suunnitelmien mukaisesti ja tuo meille mittakaavaetuja sekä tätä kautta potentiaalia kannattavuuden parantamiseen. Digitaalisen turvallisuuden liiketoiminnassa vahvinta kasvu oli CSOC-palveluissa ja laitemyynnissä. Sekä turvatekniikassa että digitaalisessa turvallisuudessa komponenttipula on edelleen viivästyttänyt osaa toimituksista ja luo epävarmuutta loppuvuodelle.  

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa alkuvuoden vahva kasvu hidastui selvästi ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 5 %. Merkittävimpänä syynä oli kahden ison asiakkaan ostojen vähentyminen katsauskaudella, mutta yleisestikin kysyntä on hieman hiipunut, kun osa asiakkaista on varovaisia uusien hankkeiden aloittamisessa. Analytiikkaohjelmistolisenssien jälleenmyynnissä neuvotteluajat ovat pidentyneet, ja sopimuksia on siirtymässä ensi vuodelle, mikä heikensi kasvuamme verrattuna vertailukauteen. Olemme solmineet katsauskauden aikana uusia asiakkuuksia muun muassa teollisuuden ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Keskipitkällä aikavälillä emme näe markkinatilanteen vielä muuttuneen ja uskomme it-palvelualan jatkavan hyvänä kasvumarkkinana Loihteelle siitä huolimatta, että lyhyellä aikavälillä kasvunäkymät ovat heikentyneet.

Perustimme elokuussa tekoälykehityksen osaamiskeskittymän, Loihde AI:n. Tekoäly kytkeytyy moniin palvelualueisiimme, muun muassa datan hallintaan ja analytiikkaan, ja sen parissa työskentelee jo nyt parikymmentä asiantuntijaamme. Tekoälyn turvallisuus ja vastuullisuus on tärkeä painopiste tekoälyratkaisuidemme kehittämisessä.

Olemme yksinkertaistamassa Loihteen yhtiörakennetta edistääksemme entistä laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamista asiakkaille sekä tehostaaksemme sisäistä toimintaamme. Turvaliiketoiminnassa olemme sulauttamassa Loihde Trust Oy:hyn kaikki liiketoiminta-alueen muut yhtiöt eli Loihde Trust Spellpoint Oy:n, Loihde Trust Tansec Oy:n, Turvakolmio Group Oy:n ja Turvakolmio Recycling Oy:n. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa on aloitettu valmistelut Loihde Advisory Oy:n ja Loihde Analytics Oy:n yhdistämiseksi. Loihde Factor Oy jää edelleen erilliseksi yhtiöksi. Ydinajatuksemme on jatkossakin verkostomainen toimintatapa, jossa kukin yhtiö pystyy asemoitumaan terävästi ja kuitenkin yhdessä toimimalla voimme tarjota laajoja kokonaisuuksia.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Loihde on 1.11.2022 tiedottanut ostavansa pilvipalveluyhtiö Onrego Oy:n koko osakekannan. Kaupan suunniteltu toteutuspäivä on 1.12.2022. Lisäksi Loihteen hallitus on päättänyt Onrego Oy:n omistajalle Roaring Aspen Hill Oy:lle suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa tarjotaan merkittäväksi enintään 50 000 Loihde Oyj:n osaketta.

 

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 1.11.2022 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q3-2022-liiketoimintakatsaus

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

 

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2022 julkaistaan perjantaina 3.3.2023 

 

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/ 

 

1.11.2022
Loihde Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 850 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet