Skip to content

Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2024: Liikevaihto kasvoi 6 % ja käyttökate parani merkittävästi

Q1-2024

Tammi-maaliskuu lyhyesti

  • Loihde-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,0 milj. euroa (31,3), kasvu 6 %.
  • Käyttökate oli 1,4 milj. euroa (-0,4).
  • Oikaistu käyttökate1 oli 1,6 milj. euroa (-0,1) eli 4,9 % (-0,4 %) liikevaihdosta.

1Oikaistu käyttökate on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.


Näkymät vuodelle 2024 (ennallaan)

Vuonna 2024 Loihde odottaa konsernin liikevaihdon olevan noin edellisvuoden tasolla tai kasvavan. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2023 tasosta, joka oli 7,6 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Loihteen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 6 prosenttia 33 miljoonaan euroon. Kannattavuus parani heikkoon vertailukauteen nähden selvästi, oikaistu käyttökate oli 1,6 (-0,1) miljoonaa euroa eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta.  

Päivitetyn strategiansa mukaisesti Loihde on tämän vuoden alusta lähtien organisoitunut neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat

  • Turvaratkaisut, joka tuottaa turvateknologian ja lukituksen palveluita
  • Kyberturva, pilvi ja yhteydet
  • Data & AI
  • Digitaaliset palvelut

Asiakastarpeiden ympärille muodostettu liiketoimintajako vaikuttaa ensimmäisten kuukausien kokemusten perusteella hyvin toimivalta. Pystymme fokusoimaan palveluitamme terävästi asiakkaiden tarpeisiin ja saamme lisää kustannustehokkuutta, kun kaikki tukipalvelut on nyt keskitetty.

Hyvää kasvua jatkuvissa palveluissa

Turvaratkaisut- sekä Kyberturva, pilvi ja yhteydet -liiketoiminta-alueet kasvoivat alkuvuonna selvästi vertailukauteen verrattuna. Erityisen ilahduttavaa oli jatkuvien palveluiden kasvu molemmilla liiketoiminta-alueilla. Turvaratkaisuissa saavutimme alkuvuoden aikana useita voittoja muun muassa hyvinvointialueiden ja muiden julkishallinnon organisaatioiden kilpailutuksissa. Turvaratkaisuiden jatkuvista palveluista muun muassa kamera- ja kulunvalvonta ovat jatkaneet kasvua, ja yhä useampi asiakas valitsee kokonaispalvelusopimuksen perinteisen laiteinvestoinnin sijasta.

Hyvää kasvua osoittivat jälleen myös identiteetin- ja pääsynhallintakonsultointi (IAM), pilvitransformaatiokonsultointi sekä vuorokauden ympäri palvelevat kyberturvakeskus CSOC sekä verkonvalvontakeskus NOC.  

Yritysverkkojen osalta voitimme useita verkkojen modernisointihankkeita, joissa toteutuksena on tyypillisesti ohjelmisto-ohjatut SD-WAN-verkot sekä yhteydet, jotka toimitamme operaattoririippumattomasti. Kykymme toimittaa sekä yritysverkot että kybervalvonta 24/7 hallittuna palveluna tuo asiakkaillemme nopeampaa ja tehokkaampaa reagointikykyä poikkeamatilanteissa.   

IT-konsultoinnissa haastava markkinatilanne

Digitaaliset palvelut- ja Data & AI -liiketoiminta-alueiden laskutusasteet jäivät alhaisiksi ja heikensivät yhtiön kannattavuutta. Molemmilla liiketoiminta-alueilla liikevaihto laski selvästi vertailukauteen verrattuna. Sopeuttaaksemme kustannustasoa vastaamaan nykyistä markkinakysyntää olemme jatkaneet tehostamistoimenpiteitä.

Olemme saaneet alkuvuonna myös tärkeitä voittoja, esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointialue valitsi Loihteen ICT-palveluiden avainpalvelutoimittajaksi kahdeksalla eri osa-alueella, ja solmimme sopimuksen digitaalisesta palvelukehityksestä kansainvälisen terveydenhuoltoalan yrityksen kanssa. Meille tärkeällä finanssitoimialalla olemme jatkaneet tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, ja näemme tässä segmentissä hyviä kasvumahdollisuuksia.

Kannattavuus paranee

Kokonaisuutena arvioiden vuosi on alkanut suunnitellusti. Käyttökate parani vertailukauteen nähden merkittävästi ja meillä oli hyvää kasvua jatkuvissa palveluissa. Digitaalisen kehittämisen markkinatilanne on jatkunut odotetun haastavana. Markkinaympäristö on osin epävarma, ja kasvuodotuksemme ovat näin ollen varovaisia. Kannattavuuden parantamisen osalta näkymämme ovat kuitenkin luottavaiset.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 30.4.2023 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q1-2024/

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 27.8.2024
  • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan 30.10.2024  

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/ 

 

30.4.2024
Loihde Oyj
Hallitus

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 132,7 miljoonaa euroa. loihde.com

 

Liitteet