Skip to content

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 5.5.2022. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi jäsentä (kuusi jäsentä vuonna 2021).  

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Jussi Hattula on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Timo Kotilainen.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.loihde.com Sijoittajille-osiossa.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenten palkkioiksi seuraavaa:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 39 600 euroa (36 000 euroa vuonna 2021) ja kokouspalkkio 700 euroa kokoukselta
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 16 500 euroa (15 000 euroa vuonna 2021) ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
  • Valiokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 700 euroa/kokous ja jäsenen 600 euroa/kokous (ei muutosta)

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

3.     Hallituksen palkkiojärjestelmän ehtojen muuttaminen ja kolmas ansaintajakso

Loihde Oyj:n yhtiökokous on 25.6.2020 päättänyt hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”).

Ehtojen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Järjestelmän ehtoja yhtiön listautumisen ja hallintomallin muuttumisen johdosta ja hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutetut Järjestelmän ehdot.

Ansaintajakson ajoittuminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa Järjestelmän ehtojen mukaiseksi kolmanneksi ansaintajaksoksi 6.5.2022-31.12.2024 (jäljempänä ”Ansaintajakso”).

Ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetut henkilöt

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa seuraavat Loihde Oyj:n hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt Ansaintajaksolle osallistumaan oikeutetuiksi henkilöiksi: Kaj Hagros, Timo Kotilainen, Elina Piispanen, Matti Piri ja Stefan Wikman.

4.     Suunnattu maksullinen osakeanti hallituksen osakepalkkiojärjestelmään liittyen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle Loihde Oyj:n hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämistä Järjestelmän perusteella.

Ehdotetut osakeantiin sovellettavat ehdot sekä ehdotetut osakeantiin osallistumaan oikeutetut henkilöt ja heidän enimmäismerkintäoikeutensa käyvät ilmi liitteenä 2 olevista ehdotetuista osakeantiehdoista ja osakeantiehtojen liitteenä olevasta erillisestä merkintäoikeuslistasta.

 

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin lokakuussa 2021 Kalervo Haapoja, Piia Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand Virian pienosakkaat ry:n nimeämänä, Jussi Hattula Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimeämänä, Juha Malm LähiTapiolan nimeämänä sekä Antti Pelkonen Katja Aholan ja Janne Tuomikosken nimeämänä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Christian Wetterstrand toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

 

Lisätietoja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Christian Wetterstrand, puh. 040 544 2301

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 729 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Liitteet