Skip to content

Loihde Oyj:n suunnattu osakeanti henkilöstön osakesäästöohjelman säästöosakkeiden luovuttamiseksi


Loihde Oyj:n hallitus on tänään 21.9.2023 päättänyt yhteensä 5 933 uuden osakkeen liikkeelle laskemisesta osana konsernin henkilöstön osakesäästöohjelmaa.

Loihteen hallitus päätti 25.5.2023 käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman Loihde Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille. Osakesäästöohjelmassa henkilöstöllä on mahdollisuus säästää osuus palkastaan ja sijoittaa säästösummat Loihteen osakkeisiin. Säästöillä hankitaan Loihteen osakkeita neljästi vuodessa. Ohjelman keskeiset ehdot on kuvattu 25.5.2023 julkaistussa yhtiötiedotteessa ja Loihteen verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen.

Uudet osakkeet ovat ajanjaksolla 1.7.–31.8.2023 kertyneillä ohjelmaan osallistuvien säästöillä merkittyjä säästöosakkeita. Osakkeet on merkitty hintaan 12,71 euroa/osake, joka perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.–31.8.2023.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 antamaan valtuutukseen. Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 28.9.2023 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 29.9.2023. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 5 752 114 kappaleeseen. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com  

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

 

Liitteet