Skip to content

Loihde Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Hyvä päätös vaikealle vuodelle, Q4:n oikaistu käyttökate parani 13 % vertailukaudesta ja oli 10 prosenttia liikevaihdosta

Yhtiötiedote  1.3.2024 klo 8.00

 

Loka–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Loihde-konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 37,3 milj. euroa (36,0 milj. euroa), kasvu 3 %
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 26,7 milj. euroa (25,5 milj. euroa), kasvu 5 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 10,4 milj. euroa (10,6 milj. euroa), kasvu -2 %
 • Oikaistu käyttökate oli 3,8 milj. euroa (3,4 milj. euroa) eli 10,1 (9,3) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (1,5 milj. euroa) eli 4,8 (4,1) % liikevaihdosta
 • Yhtiö julkisti uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2027 sekä päivitetyn osinkopolitiikan

 Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Loihde-konsernin koko vuoden liikevaihto oli 132,7 milj. euroa (123,0 milj. euroa), kasvu 8 %
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 92,4 milj. euroa (82,5 milj. euroa), kasvu 12 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 40,1 milj. euroa (40,8 milj. euroa), kasvu -2 %
 • Oikaistu käyttökate oli 7,6 milj. euroa (10,3 milj. euroa) eli 5,7 (8,4) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto oli 0,0 milj. euroa (3,5 milj. euroa) eli 0,0 (2,8) % liikevaihdosta
 • Hämeen Lukko Oy liittyi konserniin 3.4.2023
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 Loihde odottaa konsernin liikevaihdon olevan noin edellisvuoden tasolla tai kasvavan.

Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2023 tasosta, joka oli 7,6 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2024–2027

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin noin 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Liikevaihtotavoite strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on vähintään 200 miljoonaa euroa.

Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa strategiakauden lopussa 15 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali.

Sijoitetun pääoman tuoton (ROI) tavoite on 10 % ja nettovelka/käyttökate välillä 0–2x.

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

1 000 euroa  10-12 2023 10-12 2022 Muutos % 1-12 2023 1-12 2022 Muutos %
Liikevaihto, t€  37 266 36 045 3 % 132 690 122 987 8 %
   – Turvaliiketoiminta 26 693 25 495 5 % 92 366 82 450 12 %
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 10 417 10 584 -2 % 40 105 40 849 -2 %
   – Muut (sis. eliminoinnit) 156 -34 559 % 219 -312 170 %
Käyttökate (EBITDA)  3 512 2 911 21 % 6 669 13 319 -50 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  3 771 3 351 13 % 7 569 10 290 -26 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1  10,1 % 9,3 %   5,7 % 8,4 %  
Liikevoitto (EBIT), t€  1 540 904 70 % -901 6 371 -114 %
Oikaistu liikevoitto, t€1  1 799 1 485 21 % -1 3 482 -100 %
Katsauskauden tulos, t€  2 090 1 252 67 % -620 3 359 -118 %
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  2 297 1 754 31 % 121 526 -77 %
Omavaraisuusaste, %  69,6 % 73,8 %   69,6 % 73,8 %  
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 0,36 0,22 66 % -0,11 0,58 -118 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 0,36 0,22 64 % -0,11 0,58 -118 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,9 % 0,9 %   0,5 % 6,0 %  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %1  2,1 % 1,4 %   1,3 % 3,5 %  
Henkilöstön lkm keskimäärin  843 866 -3 % 863 812 6 %

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, jossa tilikauden 2022 tulos sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n lisäkauppahinnan vaikutuksen tulokseen.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (loka-joulukuun 2023 keskiarvo 15 195 kpl ja loka-joulukuun 2022 keskiarvo 0 kpl sekä tammi-joulukuun 2023 keskiarvo 4 014 ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

 

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Loka-joulukuussa 2023 Loihteen liikevaihto kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3 prosenttia 37,3 (36,0) miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate parani 13 prosenttia ja oli 3,8 (3,6) miljoonaa euroa eli 10,1 (9,3) prosenttia liikevaihdosta.

Digitaalisessa kehittämisessä vaihtelua palvelualueiden välillä

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa kysyntätilanne jatkui haastavana, ja liikevaihto jäi 2 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Osalla asiakaskunnasta hankekanta on kuitenkin pysynyt hyvänä, ja esimerkiksi finanssi- ja julkisella sektorilla olemme hieman kasvaneet.

Räätälöidyn ohjelmistokehityksen kysyntä on ollut kuluneen vuoden ajan vaisua, emmekä näe tilanteen muuttuvan merkittävästi positiivisemmaksi alkuvuoden 2024 aikana.

Data- ja analytiikkapalveluissa markkinatilanne on hieman positiivisempi. Olemme voittaneet useita kiinnostavia tekoälyyn, datanhallintaan, data-alustoihin, analytiikkaan ja raportointiin liittyviä hankkeita. Yksi tällainen on AinoAid, jossa kehitämme asiakkaalle generatiivista tekoälyä hyödyntävän chatbot-palvelun lähisuhdeväkivaltaa kokeville. Pilottivaiheessa oleva hanke on hieno esimerkki tekoälyn käyttämisestä hyvinvoinnin edistämiseen. Varsinaisen AI-tekemisen lisäksi siinä hyödynnetään myös Loihteen kattavaa tietoturvan ja digitaalisen kehittämisen osaamista.

Pilvitransformaatioiden ja pilvikäytön optimoinnin konsultoinnin markkina on pysynyt melko positiivisena. Loihteen vahvuutena on monipuolinen asiantuntemus pilvi-, hybridi- ja palvelintoteutuksista, mikä korostuu asiakkaiden vaiheittaisessa pilvisiirtymässä sekä tilanteissa, joissa osa it-ympäristöstä täytyy sijaita omilla palvelimilla.

Turvaliiketoiminnassa kasvu jatkui odotetusti

Turvaliiketoiminnan kasvu jatkui, ja loka-joulukuussa liikevaihto kasvoi vuodentakaisesta 5 %.

Turvateknologiassa nähtiin tyypillinen vuoden viimeinen neljännes, kun asiakkaat pyrkivät saamaan hankkeita valmiiksi vuoden loppuun mennessä, ja myös vakiintuneet budjettikäytännöt kasaavat ostoja loppuvuodelle. Menestyimme hyvin useassa asiakas- ja tarjoomasegmentissä. Esimerkiksi sotesektorilla meillä oli loppuvuoden aikana meneillään useita hoitajakutsu- ja muiden turvajärjestelmien toimitusprojekteja isoihin sairaalahankkeisiin.

Digitaalisessa turvallisuudessa identiteetin- ja pääsynhallintakonsultointi (IAM) ja 24/7-kyberturvakeskus CSOC kasvoivat hienosti loppuvuonna, ja koko vuosi oli näille palvelualueille hyvä. Solmimme myös useita niitä koskevia uusia sopimuksia, joiden vaikutus näkyy alkaneena vuonna. Infra- ja laitemyynnissä kuluneen neljänneksen liikevaihto jäi vaisuksi asiakkaiden siirrettyä ostopäätöksiään.

Solmimme loppuvuonna kaksi tärkeää turvaliiketoiminnan puitesopimusta, joiden yhteisarvon arvioidaan ylittävän 10 miljoonaa euroa. Toinen sopimuksista koskee turvateknologiajärjestelmiä ja -palveluita ja toinen verkkoratkaisuja. Toimitukset ajoittuvat usealle vuodelle.

Kaksijakoinen vuosi 2023 parani loppua kohti

Koko vuoden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 8 prosenttia 132,7 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate oli 7,6 miljoonaa euroa ja jäi edellisen vuoden tasosta hyvin heikon alkuvuoden vuoksi. Vuoden jälkimmäinen puolisko oli kannattavuuden osalta parempi, ja tämän ajanjakson oikaistu käyttökate parani 20 % vertailukauteen nähden ja oli noin 10 prosenttia liikevaihdosta. Alkuvuonna muun muassa räätälöidyn ohjelmistokehityksen heikentynyt kysyntä ja siitä seuranneet heikot käyttöasteet sekä turvaliiketoiminnan ERP-muutoksesta johtuvat kertaluonteiset kustannukset ja hidasteet painoivat yhtiön kannattavuutta.

Uusi strategia ja taloudelliset tavoitteet – kohti 15 %:n EBITDAa

Julkaisimme marraskuussa uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet kaudelle 2024–2027. Tavoittelemme strategiakauden aikana markkinaa nopeampaa kasvua sekä merkittävää kannattavuusparannusta, päätyen 15 prosentin oikaistuun käyttökatteeseen strategiakauden lopussa. Keskeisenä muutoksena aiempaan on operatiivisen toimintamallin muutos tytäryhtiöpohjaisesta johtamismallista asiakastarvelähtöisesti muodostettuihin liiketoiminta-alueisiin.

Työntekijämme ovat kuluneena vuonna jälleen osoittaneet vahvaa ammattitaitoa ja sitoutumista asiakkaiden palvelemiseen ja haluan esittää heille parhaat kiitokset. Kiitos myös asiakkaillemme ja omistajillemme, teemme kaikkemme ollaksemme luottamuksenne arvoisia.

Esitys tilikauden voiton käsittelystä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista (104 893 268,11 euroa), josta tilikauden voitto on 4 381 560,72 euroa, jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko vastaisi tilinpäätöksen allekirjoituspäivän tilanteen mukaan yhteensä 5 721 360,00 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Loihde Oyj:n tytäryhtiö Hämeen Lukko Oy on sulautunut Loihde Trust Oy:hyn 29.2.2024.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2024 tiistaina 30.4.2024
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 tiistaina 27.8.2024
 • Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2024 keskiviikkona 30.10.2024

Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2023 julkaistaan viikolla 13.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2024. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

1.3.2024

Loihde Oyj
Hallitus

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 1.3.2024 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q4-2023

Esitys ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 4113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 132,7 miljoonaa euroa. loihde.com

Liitteet