Skip to content

Kohti tehokkaampaa monikanavaisuuden hallintaa uudella sivujen ja sisällönhallinnan konseptilla

 

Loihteen ammattilaiset suunnittelivat HUSin toimeksiannosta Terveyskylä.fi-verkkopalvelukokonaisuuden digitaalisten kanavien, sivujen sekä sisällönhallinnan ja sen toteutuksen konseptin, joka viitoittaa tietä kohti mutkatonta monikanavaisuuden hallintaa ja sujuvaa sisällöntuotantoa.

Terveyskylä.fi on HUSin yhdessä muiden yliopistosairaanhoitopiirien kanssa tuottama verkkopalvelukokonaisuus, joka tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän palvelut on kehitetty yhdessä potilaiden ja asiantuntijoiden kanssa.  Terveyskylä on yksi HUSin hallinnoimista kymmenistä verkkosivustoista. Tärkeää on, että sisällöt ovat yhdenmukaisia, virheettömiä ja ajantasaisia. Monikanavaisuuden hallinta digitaalisessa ympäristössä on tärkeä osa HUSissa tehtävää työtä.

Terveyskylän entinen julkaisualusta ei kuitenkaan taipunut tehokkaaseen monikanavaisuuden hallintaan. HUSissa haluttiin näkemystä verkkopalveluiden kehittämiseen taholta, jolla on laajasti ymmärrystä monikanavaisuudesta ja siitä, miten sitä voidaan tehostaa teknologian avulla. HUS valitsi Loihteen kumppanikseen luomaan kanavien ja sivujen ja sisällönhallinnan ja sen toteutuksen konseptin Terveyskylä.fi-verkkopalvelukokonaisuutta varten. Kokeneet palvelumuotoilun ja arkkitehtuurin asiantuntijamme liittyivät asiakkaan tiimiin.

Asiakkaamme ja omat asiantuntijamme olivat yhtä mieltä siitä, että headless-arkkitehtuuri, jossa sisällönhallinta on erillään esitystavasta, on Terveyskylän tapauksessa paras vaihtoehto tehokkaaseen monikanavaisuuden hallintaan. Headless-sisällönhallinnan edut korostuvat nimenomaan suurissa sivustokokonaisuuksissa, joissa samaa sisältöä viedään useisiin eri kanaviin ja myös lukuisat kieliversiot tuottavat paljon työtä. Kun sisältö tulee kaikkiin kanaviin ulkoisesta lähteestä, sisällöntuotannon asiantuntijat voivat keskittyä luomaan sisältöä sen sijaan, että heidän pitäisi luoda uusia sivuja ja päivittää sisältöä jatkuvasti kymmeniin eri kanaviin. Tavoitteena on, että sisältöjä voidaan hyödyntää kaikissa HUSin ja Terveyskylän palveluissa, muiden tuottajaorganisaatioiden palveluissa sekä kumppaniorganisaatioiden palveluissa. Näin säästyy aikaa ja resursseja ja myös sivustojen saavutettavuus sekä sisältöjen ajantasaisuus ja paikkansapitävyys paranevat. Sisältöjen laatu ja virheettömyys on erityisen tärkeää Terveyskylässä, josta löytyy paljon potilaiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta oleellista tietoa.

Yhdessä asiakkaan kanssa luomassamme konseptissa ja mallinnuksessa määriteltiin Terveyskylä-palvelukokonaisuuden monikanavaista sisällönhallintaa ja kanavien suunnittelua ohjaavat periaatteet. Niitä noudattamalla headless-arkkitehtuuria sovelletaan jatkossa parhaiden käytäntöjen mukaisesti, ja sivustokokonaisuuden perusta säilyy eheänä ja tehokkaana. Näin varmistetaan sisällöntuotannon ja sivustojen designin toimivuus tulevaisuudessakin, eikä uusia suunnitelmia tarvitse tehdä heti muutaman vuoden päästä uudestaan.

Asiantuntijamme huolehtivat myös siitä, että konseptimalli saadaan palvelemaan Terveyskylän kaikkia käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja kaikki oleelliset tahot osallistetaan ja sitoutetaan muutokseen. Konseptiin sisältyy myös toimivan metatietomallin suunnitelma. Uusi konsepti mahdollistaa HUSille myös tekoälyn käyttöönoton, kun sisältö ja data tekoälylle ovat kunnossa. Konseptimalli auttaa HUSia rakentamaan Terveyskylä-verkkopalvelukokonaisuudestaan aikaa kestävän, toimivan ja helposti hallittavan.

 

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä® tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Julkisen palvelun sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.

Terveyskylässä palvelee:

  • 33 eriteemaista virtuaalitaloa
  • terveydenhuollon digitaalinen palvelukanava Omapolku®. Se sisältää lähetteellä toimivia terveydenhuollon digihoitopolkuja, sosiaalihuollon digipalvelupolkuja, etävastaanottoja ja kaikille avoimia itsehoito-ohjelmia.
  • sosiaali- ​ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu palveluportaali TerveyskyläPRO®.Se täydentää ammattilaisten osaamista ja rohkaisee hyödyntämään uusia toimintat​​apoja omassa työssä.

Mikä on HUS?

HUS eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. HUS on myös Suomen suurin terveydenhuollon toimija ja toiseksi suurin työnantaja. Sen 27 000 huippuammattilaista hoitavat vuosittain lähes 700 000 potilasta. HUSin vastuulla on Suomen vaativin erikoissairaanhoito ja se vastaa valtakunnallisesti useiden harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoidosta ja tutkimuksesta.