Skip to content

MTV:n Katsomo-palvelu uudistui täysin

Loihde oli mukana uudistamassa MTV:n Katsomo-palvelua niin ulkoasun, käyttäjäkokemuksen kuin teknisen toteutuksenkin osalta. Uudistuksen ansiosta palvelun luotettavuus ja kuormituksenkestävyys paranivat ja ruuhkahuippujen aikaiset maksutapahtumien ongelmat jäivät historiaan.

Haaste: ulkoasun, käyttökokemuksen ja teknisen toteutuksen uudistaminen

MTV Katsomo on MTV3:n, Subin ja AVA:n yhteinen netti-tv. Katsomo-palvelussa voi katsoa MTV3-kanavan, Subin, AVAn sekä MTV:n maksukanavien ohjelmia internetissä. Palvelun ohjelmatarjontaan kuuluu sekä suoria urheilu- ja uutislähetyksiä että TV:ssä jo esitettyjä ohjelmia. Esitettävät ohjelmat ovat osittain ilmaisia ja osittain maksullisia.

MTV:llä oli tarve uudistaa palvelu kauttaaltaan niin ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen kuin teknisen toteutuksenkin osalta. Palvelua kuormahuippujen aikana vaivanneista maksutapahtumien ongelmista piti päästä eroon, ja palvelusta haluttiin nykyaikainen myös jatkokehityksen näkökulmasta.

Palvelun käyttötasoksi määriteltiin 7 000 000 sivunäyttöä ja 500 000 eri kävijää viikossa sekä kuormahuipuissa 40 000 maksutapahtumaa.

Keskeisiä vaatimuksia uudelle toteutukselle olivat:

 • Stabiilius
 • Vankka mobiilimaksamista tukeva maksuputki
 • Jonotus maksamiseen, asynkroninen maksutapahtuma
 • Ulkoasun uudistaminen ja responsiivisuus
 • Sisällönhallintajärjestelmän vaihtaminen
 • Vanhan ruby-ratkaisun korvaaminen uudella modernilla web-kehyksellä
 • Api-rajapintojen hyödyntäminen
 • Toimivuus ja luotettavuus myös kuormahuippujen aikana

Ratkaisu: Katsomon kokonaisvaltainen uudistus

Loihde ja Nitor Creations vastasivat kokonaisuuden toimittamisesta. Projektitiimi teki työtään Pragmatic Agile® -toimintamallin ja sitä tukevan KAPO™-mallin* mukaisesti. Loihde ja Nitor Creationsin johtaman projektitiimin vastuulla oli toteuttaa mallin avulla liiketoiminnan vaatimukset täyttävä ratkaisu.

Projektissa toteutettiin uudistettu webTV-palvelu, joka toimii varmasti ja luotettavasti myös kuormahuippujen aikana. Projektikokonaisuuteen kuului vaatimusten kerääminen, käyttäjäroolien ja työnkulkujen kuvaaminen sekä palvelun yksityiskohtainen toiminnallinen määrittely sivutasolla.

MTV:lle jo aiemmin käyttöön otetun ja Katsomoon integroidun CoreMedia-sisällönhallintatyökalun avulla toteutettiin useita palvelun olennaisia sisältökokonaisuuksia.

Tulokset: kasvanut luotettavuus ja kuormituksenkestävyys sekä sujuva maksaminen

Uusittu palvelu saatiin julkaistua aikataulun mukaisesti. Tärkeimmiksi kriteereiksi asetetut luotettavuus ja kuormituksenkestävyys sekä maksamisen sujuvuus saavutettiin ennalta asetettujen odotusten mukaisesti.

Palvelun käyttökokemusta ajanmukaistettiin uudistamalla ulkoasua ja kehittämällä palvelusta responsiivinen. Tämä mahdollisti erillisestä mobiiliselainversiosta luopumisen. Lisäksi uudistus helpotti ylläpitoa ja huomioi paremmin tulevaisuuden laitekehityksen ja katsojien käyttötottumusten muutokset.

Uudistettu palvelu avattiin yleisölle vaiheittain kevään aikana siten, että ensimmäiset uudet toiminnallisuudet saatiin käyttöön maaliskuun puolessa välissä ja loput inkrementaalisesti huhtikuun puoleen väliin mennessä.

*) Loihteen ketterän suunnittelun KAPO™-malli ja Nitor Creationsin Pragmatic Agile® -kehitysmalli ovat yhteensopivia, parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia ja niitä laajentavia ketterän kehittämisen työskentelytapoja.

Käytetyt teknologiat

Projektin keskeisimmät tekniset elementit olivat:

 • SPA (Single Page Application) -arkkitehtuuri
 • HTML5 / CSS3 (SASS)
 • AngularJS / JavaScript
 • Responsiivinen käyttöliittymä
 • Yksikkö- ja E2E (End to End) -testaaminen: Jasmine, Protractor
 • Dropwizard-kehyksen päälle rakennetut REST-palvelut