Skip to content

Tulevaisuusmuotoilun työpaja — uutta näkökulmaa muutosjohtamiseen

Ihmiset työkentelevät työpajassa.

Tulevaisuusmuotoilun työpaja inspiroi, tuulettaa ajatuksia ja tuo ihmiset eri puolilta organisaatiota yhteen.

Jokaisessa yrityksessä tullaan joskus tilanteeseen, jossa uuden kehittämiseksi tarvittaisiin tuoreita ideoita ja inspiraatiota. Usein sulkeudumme myös huomaamattamme omaan kuplaamme, jossa tutut ajatusmallit kiertävät kehää ja täysin uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita on hankala huomata. Olemme kiinni nykyhetkessä, opituissa ajattelutavoissa ja ennakkoluuloissamme tiukemmin kuin huomaammekaan. Ulkopuolinen apu on usein tarpeen, kun haluamme kunnolla ravistella ajatuksiamme ja luoda jotain täysin uutta. 

Loihteen asiantuntijat toimivat konsultteina useilla eri toimialoilla ja kaikenkokoisten yritysten kanssa, joten heillä on monipuolista näkemystä asiakkaidemme hyödynnettäväksi. He toimivat myös monialaisissa tiimeissä ja kehittävät jatkuvasti osaamistaan niin strategia- ja ennakointityössä kuin esimerkiksi designin puolella. Laajan kokemuksensa ansiosta asiantuntijamme pystyvät tuomaan aina uusia näkökulmia ja silmiä avaavia näkemyksiä asiakkaillemme. 

Omaa ajattelua on aina hyvä herätellä ja haastaa. Hyvä muistaa, että tulevaisuutta luodaan, se ei tule annettuna. Jokainen voi tehdä omanlaistaan muutosta maailmassa. Hyvä ja inspiroiva sessio!

Tulevaisuusmuotoilun työpajan osallistuja

Millainen on tulevaisuusmuotoilun työpaja? 

Tulevaisuusmuotoilun työpaja on asiantuntijoidemme kehittämä työväline muutosjohtamisen avuksi kaikenkokoisille yrityksille. Se tarjoaa tilaisuuden päästää irti totutusta, katsoa tulevaisuutta uusin silmin ja tuoda epätavallisimmatkin ideat esiin. Se antaa keinoja tulevaisuuden tutkimiseen ja siihen valmistautumiseen, tuulettaa ajatuksia ja luo uusia perspektiivejä. Osallistujat saattavat saada työpajasta myös uuden ajattelutavan, filosofian tai lähestymistavan omaan työhönsä. Työpaja toimii laukaisualustana tulevaisuusajatteluun ja täysin uudelaisten näkökulmien avaamiseen.

Työpajassa hahmotellaan erilaisia ilmiöitä ja trendejä ja kuinka ne vaikuttavat yrityksen toimintaympäristöön, asiakkaisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Prosessi voi olla kevyt ja tunnusteleva, tai se voi pureutua ennalta tarkemmin määriteltyyn aihealueeseen tavoitteena saada aikaan edistystä kehitysprojekteihin tai ratkaista edessä häämöttävä haaste.

Työpaja toimii loistavasti esimerkiksi strategiaprosessin alkumetreillä ja kaikenlaisen suunnittelutyön alustuksena — tai milloin vain, kun halutaan avartaa omia ajatuksia. Työpajassa ei jäädä abstraktion tasolle, vaan sen lopputuloksena on konkreettinen uusi organisaatiollisen ajattelun työkalu. Työpajasta syntyneet ideat ja näkökulmat saattavat myös lopulta edetä tuotteiksi ja palveluiksi asti. 

Tulevaisuusmuotoilun työpajassa keskeistä on osallistaminen ja yhdessä luominen. On tärkeää sitouttaa koko henkilöstöä ja mahdollistaa erilaisten ajatusten kuuluminen. Monialainen yhteistyö tuo asiantuntijat omista siiloistaan yhteen ja mahdollistaa siilojen purkamisen. Se luo yritykseen yhteistä näkemystä ja tuo ajatteluun monimuotoisuutta.

Yhdessä tekeminen luo myös hyvää maastoa avoimuudelle ja innostukselle. Työpaja sopii niin pienille kuin suuremmillekin ryhmille, joissa voi olla mukana johtoa, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä. 

hmiset kuuntelevat Loihteen asiantuntijan alustusta työpajassa.

Kiitos innovatiivisesta ja innoittavasta workshopista <3 Herättää ajatuksia ja nykymaailmantilanteessa on hyvä pohtia eri skenaarioita.

Työpajan osallistuja

Miten se toimii?

Voimme järjestää asiakkaillemme yhden tai useamman tulevaisuusmuotoilun session, joihin on kutsuttu yrityksen valitsemia tahoja. Ajatusten tuulettumista edistää inspiroiva tila, johon on luotu tarkoitukseen sopiva tunnelma.

Asiantuntijamme tuovat työpajaan kokemuksensa lukuisilta eri toimialoilta ja yrityksen ulkopuolisina he antavat työskentelyyn myös erilaista katsantokantaa. Tulevaisuusorientoituneilla ja eritaustaisilla asiantuntijoillamme on kysy fasilitoida työskentelyä niin, että asiakkaamme saavat työpajasta kaiken inspiraation ja hyödyn irti. Kokeneiden fasilitaattoreiden vetämänä työpaja antaa osallistujille tilaisuuden keskittyä ainoastaan ajattelutyöhön, uuden löytämiseen ja oppimiseen. Asiakkaamme osallistujat puolestaan tuovat työpajaan vankan substanssiosaamisensa omalta toimialaltaan. 

Työpaja aloitetaan pohjustuksella siihen, mitä tulevaisuusajattelu ja tulevaisuusmuotoilu ovat ja mikä yhteys niillä on innovointiin ja yrityksen menestymiseen. Tästä voit lukea lisää myös blogistamme. Alustuksen jälkeen siirrytään ryhmätyöhön, jossa rikomme vakiintuneita ajattelumalleja, etsimme signaaleja ulkopuolisesta maailmasta ja luomme innostavan vision älykkäästä tulevaisuudesta. Työpajan avulla luomme yhteistä näkemystä ja oivalluksia tulevaisuudesta, jotka tuovat inspiraatiota arjen työhön. Tavoitteenamme on parempi asiakastyytyväisyys ja työntekijäkokemus sekä uuden oppiminen. Session jälkeen teemme koosteen lopputuloksista ja pohdimme, millaisia jatkoaskeleita voisimme yhdessä ottaa.

Työpaja kasvattaa yrityksen valmiutta tulevaisuuteen ja erilaisiin muutoksiin ja sitouttaa ihmisiä kulkemaan kohti yhteistä visiota. Se tuo eri tahoja yhteen jakamaan näkemyksiä ja irrottautumaan omasta perspektiivistä. 

Tekipä hyvää raivata aikaa ja ajatuskaistaa kauaskantoiselle pohdinnalle!

Työpajan osallistuja

Hyvin järjestetty tilaisuus! Musiikki ja valaistus vaikuttaa yllättävän paljon ja parantaa tunnelmaa.

Työpajan osallistuja

Pöytä jonka päällä on kasvi, papereita ja Loihde-kyniä.

Miten pääsemme alkuun?

Järjestämme työpajan asiakkaan toivomalla laajuudella ja osallistujilla ja annamme tähän myös oman suosituksemme. Asiakkaalta työpaja vaatii vähimmillään kolmen tunnin sessioon tarvittavan ajan. Sessioita voidaan pitää myös useampana päivänä, mutta jo lyhyessä ajassa on mahdollista saada uusia näkökulmia ja inspiraatiota omaan työhön ja tulevaisuuden näkymiin.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat, että järjestämme inspiroivat tulevaisuussession yrityksellesi, tai tahdot tietää lisää työpajasta!

Haluatko kuulla lisää

 

Ota yhteyttä!