Skip to content

AI mahdollistaa nyt sen mistä unelmoimme vielä viisi vuotta sitten: älykkäät palvelut

Älykkäät palvelut - Blog header

Älykkäät palvelut ovat sovelluksia tai järjestelmiä, jotka hyödyntävät tekoälyä (AI) tarjotakseen parannettuja toimintoja, personointia ja käyttäjäkokemusta. Esimerkkejä älykkäistä palveluista ovat virtuaaliavustajat, chatbotit, suosittelujärjestelmät, älykkäät kodin laitteet ja itseajavat autot. Vielä viisi vuotta sitten älykkäiden palveluiden rakentaminen oli työlästä ja harvoilla organisaatioilla oli siihen mahdollisuus. Kukapa ei olisi unelmoinut esimerkiksi  ”Amazonin kaltaisesta suosittelujärjestelmästä”.

Älykkäiden palvelujen rakentaminen ei ole ollut helppo tehtävä, sillä se on edellyttänyt monimutkaisten ja dynaamisten ongelmien, kuten tiedon laadun, turvallisuuden, yksityisyyden, etiikan ja käyttäjien luottamuksen, käsittelyä.

Älykkäiden palveluiden rakentaminen on kuitenkin helpottunut viimeisten viiden vuoden aikana useiden tekijöiden ansiosta, joita ovat muun muassa seuraavat:

Uusimpien tekoälyteknologioiden yleistyminen

Tekoälyteknologiat ovat tulleet helpommin saataville ja edullisemmiksi avoimen lähdekoodin kehysten, työkalujen, alustojen ja resurssien saatavuuden sekä pilvipohjaisen ja reunapohjaisen tietojenkäsittelyn yleistymisen ansiosta. Tämä kehitys on alentanut älykkäiden palvelujen rakentamisen esteitä ja kustannuksia sekä lisännyt älykkäiden palvelujen monimuotoisuutta ja innovatiivisuutta.

Tekoälyteknologiat ovat ottaneet merkittäviä kehitysaskelia erityisesti sellaisilla aloilla kuin luonnollisen kielen käsittely, tietokonenäkö, puheentunnistus ja koneoppiminen. Nämä teknologiat ovat mahdollistaneet älykkäiden palvelujen uudet ja paremmat ominaisuudet, kuten luonnollisen kielen, kuvien ja puheen ymmärtämisen, tuottamisen ja vuorovaikutuksen.

Datalähteiden kasvu ja monimuotoisuus

Tieto on älykkäiden palvelujen polttoaine, ja viimeisten vuosien aikana tietolähteiden määrä ja monimuotoisuus on kasvanut räjähdysmäisesti digitaalisten laitteiden, antureiden, alustojen ja sovellusten yleistymisen ansiosta. Nämä tietolähteet tarjoavat älykkäille palveluille runsaasti ja monipuolista tietoa ja oivalluksia, kuten käyttäjien mieltymyksiä, käyttäytymistä, konteksteja ja palautetta. Lisäksi tietolähteistä on tullut entistä yhteenkytketympiä ja yhteentoimivampia standardien, protokollien ja sovellusrajapintojen kehittämisen sekä tietojen jakamis- ja yhteistyökäytäntöjen käyttöönoton ansiosta. Nämä suuntaukset ovat helpottaneet useista ja heterogeenisistä lähteistä peräisin olevien tietojen integrointia ja analysointia ja parantaneet älykkäiden palvelujen tuotosten laatua ja relevanssia.

Näiden datalähteiden tiedon yhdistäminen ja jalostaminen tekoälypohjaisilla data platform -ratkaisuilla ja automaatioilla saadaan nykyisin toimimaan helposti ja vaivattomasti low-code/no-code, kun ennen edellytettiin laajaa osaamista sekä datasta että koodaamisesta.

Sidosryhmien ja käyttäjien tietoisuus ja sitoutuminen

Käyttäjät ovat älykkäiden palvelujen keskeisiä toimijoita ja hyötyjiä, ja viimeisten viiden vuoden aikana heidän tietoisuutensa ja sitoutumisensa on kasvanut merkittävästi, kun he ovat saaneet kokemusta erilaisista älykkäistä palveluista eri aloilla ja eri skenaarioissa. Käyttäjät ovat tutustuneet entistä paremmin älykkäiden palvelujen mahdollisuuksiin ja rajoituksiin sekä niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi käyttäjistä on tullut entistä aktiivisempia ja osallistuvampia älykkäiden palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä, sillä he ovat antaneet tietoja, palautetta ja ehdotuksia sekä luoneet ja räätälöineet älykkäitä palveluja yhdessä tarpeidensa ja mieltymystensä mukaan. Nämä käytännöt ovat lisänneet älykkäiden palvelujen tulosten yhdenmukaisuutta ja tyytyväisyyttä ja edistäneet myönteistä ja luottamuksellista suhdetta älykkäiden palvelujen ja niiden käyttäjien välillä.

Älykkäiden palvelujen rakentaminen on siis helpottunut viimeisten viiden vuoden aikana tekoälyteknologioiden kehittymisen ja demokratisoitumisen, tietolähteiden kasvun ja monimuotoisuuden sekä sidosryhmien ja käyttäjien tietoisuuden ja sitoutumisen ansiosta. Nämä tekijät ovat luoneet suotuisan ja dynaamisen ympäristön älykkäiden palvelujen kehittämiselle ja avanneet uusia mahdollisuuksia älykkäiden palvelujen innovointiin.

Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä niin keskustellaan 👇