Skip to content

Arvonlisäveron muutos - miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota?

Loihde_some (37)-1

Suomessa tapahtuva arvonlisäveron (ALV) muutos 24 prosentista 25,5 prosenttiin on suurin verouudistus yli vuosikymmeneen. Tätä kannattaa miettiä hetki. Kuinka moni organisaatiossasi oli mukana edellisessä muutoksessa ja tietää, mihin kaikkeen tulee kiinnittää huomiota? Tämä ei ole pelkkä muutos taloushallinnon ohjelmistossa tai ERP:issä, tämä  on muutos, joka vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Alla tarkastelemme muutoksen tuomia riskejä ja miksi niihin tulisi varautua huolellisesti. 

Riskejä, joita ALV-muutos tuo mukanaan 

Vaikka moni yritys saattaa ajatella, että ALV-muutos koskee vain taloushallintoa ja sen käyttämiä ohjelmistoja, todellisuus on monimutkaisempi. ALV-dataa voi olla useissa järjestelmissä, ja ALV-prosentteja voidaan käyttää laskentaprosesseissa eri puolilla yritystä. Suomalaisilla talousjohtajilla on edessään merkittävä haaste: kuinka moni heistä tietää, missä kaikkialla ALV-dataa käsitellään? 

Hinnoitteluvirheet ja asiakastyytyväisyys 

Hinnoittelun päivittäminen uuden ALV-kannan mukaiseksi on kriittistä. Väärä ALV-laskenta voi johtaa ali- tai ylihinnoitteluun, mikä puolestaan vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen maineeseen. Mainehaittojen lisäksi, hinnoittelusta johtuvien reklamaatioiden hoito maksaa aikaa ja rahaa yrityksen näkökulmasta.  

Laskutusongelmat ja kassavirta 

ALV-muutoksen huomioimatta jättäminen osto- ja myyntireskontrassa voi aiheuttaa merkittäviä kassavirtaongelmia. Pienikin virhe laskutuksessa voi kertautua suureksi ongelmaksi, kun se toistuu lukuisissa laskuissa.  

Kirjanpidon ja raportoinnin haasteet 

Virheelliset ALV-tiedot kirjanpidossa voivat johtaa veroraporttien epätarkkuuksiin, mikä puolestaan saattaa aiheuttaa verotarkastuksia ja sakkoja. Tämä on erityisen kriittistä, kun muutos koskee useita prosesseja ja järjestelmiä, sillä ALV-dataa voi sijaita ennalta-arvaamattomissa prosesseissa ja järjestelmissä aiheuttaen dataan pohjautuvia ja usein hankalasti havaittavia piilovaikutuksia. 

Desimaalien vaikutus ja pyöristysongelmat 

Vaikka 1,5 prosentin korotus ei tunnu isolta asialta, ALV-muutoksen vaikutus desimaaleihin voi aiheuttaa pyöristysongelmia laskennassa. Väärät arvot pyöristysten yhteydessä voivat johtaa epätarkkuuksiin ja virheellisiin raportointeihin, mikä heijastuu suoraan yrityksen tulokseen. 

Vaikutus yrityksen tuloslaskelmaan 

Vaikka ALV-muutoksesta aiheutuneita haittoja ei huomioitaisi tai ne jätetään huomiotta ja ALV lasketaan vanhan prosenttimäärän mukaan, on verottajalle silti maksettava uuden 25,5 prosentin mukaan. Vaikka yrityksen muut prosessit huomioisivat muutoksen, voi yhdessä prosessissa tapahtuva virheellinen laskenta aiheuttaa odottamattomia tappioita ja heikentää yrityksen taloudellista tilannetta odottamattomasti.  

Mikä siis ratkaisuksi - miten varmistua, että tarvittavat asiat on tehty? 

Ette suinkaan ole tämän asian kanssa yksin ja apua saa tarvittaessa. Loihteen VATSecure tarjoaa kattavan ratkaisun ALV-muutoksen hallintaan. Se auttaa yrityksiä tunnistamaan ja hallitsemaan ALV-dataa kaikissa prosesseissa ja järjestelmissä, mikä vähentää riskejä ja varmistaa säädöstenmukaisuuden. Palvelun on modulaarinen ja kattaa seuraavat kokonaisuudet: 

  • Prosessikartoitus ja analyysi: kartoitamme kaikki prosessit, joissa ALV-tietoja käsitellään, ja dokumentoimme ne yksityiskohtaisesti. 
  • Järjestelmien inventointi ja arviointi: tunnistamme ja arvioimme kaikki järjestelmät, joissa ALV-tietoja tallennetaan ja käsitellään, ja varmistamme niiden yhteensopivuuden. 
  • Riskien arviointi ja hallinta: arvioimme ALV-muutoksen aiheuttamat riskit ja kehitämme strategiat niiden hallitsemiseksi. 
  • Integraatioiden hallinta ja tietojen tarkkuus: varmistamme, että kaikki ALV-tiedot integroidaan ja validoidaan oikein kaikissa järjestelmissä. 
  • Koulutus ja muutoksenhallinta: tarjoamme kattavaa koulutusta henkilöstölle ja tuemme muutoksenhallintaprosessia. 
  • Automatisoidut ratkaisut ja jatkuva seuranta: kehitämme ja otamme käyttöön automatisoituja ratkaisuja sekä tarjoamme jatkuvaa seurantaa ja raportointia. 

Älä anna pienten prosenttien aiheuttaa suuria ongelmia yrityksellesi. Valmistaudu tulevaan ALV-muutokseen jo nyt ja ota yhteyttä Loihteeseen, jotta voit suojata yrityksesi ja varmistaa sen menestyksen tulevaisuudessa. 

 

Kysy lisätietoja