Skip to content
hero-image

VATSecure 25,5%

VATSecure-palvelu on strateginen askel yrityksesi suojaamiseksi Suomen arvonlisäveromuutosten välillisiltä ja välittömiltä riskeiltä.

Dashboard

Varmista, että uuteen arvonlisäverokantaan siirtyminen tapahtuu turvallisesti ja hallitusti läpi organisaation eri järjestelmien.  

Arvonlisäveroprosentti on Suomessa muuttumassa 24 prosentista 25,5 prosenttiin yleisimpien tuotteiden ja palveluiden osalta. Muutoksen odotetaan tulevan voimaan 1.9.2024. Yritysten alv-tietoja on runsaasti useissa järjestelmissä, ja on erittäin tärkeää varmistaa, että ALV-laskelmat ovat oikein, koska summat pyöristyvät prosenttidesimaalin vuoksi.

 

Katso videolta vinkit onnistuneeseen ALV-muutokseen.

Minimoi riskit ja estä Suomen tulevan arvonlisäveromuutoksen aiheuttamat ja siihen liittyvät virheet.​ Organisaation talouslaskentaan ja –raportointiin uhkaa tulla 1,5% virhe mikäli arvonlisämuutosta ei ole huomioitu kaikissa datavirroissa. Pahimmillaan tämä voi vaikuttaa yrityksen tulokseen.  

Paranna tehokkuutta ja säästä kustannuksia tunnistamalla mahdolliset ALV-muutokseen liittyvät häiriöt ja manuaaliset prosessit.​

Paranna vaatimustenmukaisuuden ja ALV-raportoinnin tarkkuutta. Minimoi Suomen tulevaan arvonlisäveromuutokseen liittyvien vaatimusten aiheuttamat riskit.​

Ota yhteyttä

Picture

Juuso Salmu

Senior Consultant Data Management & Transformation

+358 40 589 9211

VATSecure 25,5% pähkinänkuoressa

VATSecuren toteutusprosessi on modulaarinen ja sisältää kokonaisuutena kattavan prosessikartoituksen, järjestelmäluettelon, riskiarvioinnin, integraatioiden hallinnan, koulutuksen ja automatisoidun valvonnan, joilla varmistetaan saumaton ALV-muutosten hallinta ja noudattaminen. Palvelukokonaisuus mukautetaan organisaatiosi tarpeisiin ja moduuleja voidaan toteuttaa myös erillisesti. ​
Loihde_some (58)

1. Prosessien kartoitus ja analysointi - Suoritetaan perusteellinen kartoitus ja dokumentaatio kaikista ALV-tietoja käsittelevistä prosesseista.

2. Järjestelmien inventaario ja arviointi - Tunnistetaan ja arvioidaan järjestelmät, jotka tallentavat ja käsittelevät ALV-tietoja, jotta ne ovat yhteensopivia uusien ALV-kantojen kanssa

Loihde - Working on laptop computer - DSCF3064 - 1920 x 1280

3. Riskien arviointi ja hallinta - Arvioidaan ja mallinnetaan ALV-muutoksiin liittyviä taloudellisia ja operatiivisia riskejä

4.Integraatioiden hallinta ja tietojen tarkkuus - Varmistetaan ALV-datojen saumaton integrointi ja validointi kaikissa järjestelmissä.

Loihde - Person writing on a whiteboard - DSCF2801 - 1920 x 1280

5. Koulutus ja muutoksenhallinta - Tarjotaan koulutusohjelmia ja tukea muutoksenhallinta-prosessia sujuvan siirtymän varmistamiseksi.

6. Automatisoidut ratkaisut ja jatkuvat valvonta - Otetaan käyttöön automatisoituja ratkaisuja ja tarjotaan jatkuvaa seurantaa ja raportointia vaatimusten-mukaisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.

VATSecure 25,5% palvelun hyödyt

Loihde_some (57)-1

1. Organisaation tavoitteet

 • ALV-muutoksiin liittyvien taloudellisten ja operatiivisten riskien tunnistaminen ja vähentäminen.​

 • Noudata päivitettyjä ALV-määräyksiä täysin rangaistusten ja tarkastusten välttämiseksi.​

 • Automatisoi ALV-tietojen validointi manuaalisten virheiden vähentämiseksi ja prosessin tehokkuuden parantamiseksi.​

 • Varmista tarkat ja yhdenmukaiset ALV-tiedot kaikissa järjestelmissä ja prosesseissa.​

 • Luo ja ylläpidä jatkuvaa seurantaa ja raportointia, jotta pysyt ajan tasalla ja reagoit kaikkiin ALV:iin liittyviin ongelmiin​

2. Kipupisteet

 • En ole varma, mitä kaikkia alv-muutoksiin liittyviä riskejä organisaatiossani on.

 • ALV-data on monimutkaista ja sitä käsitellään monissa paikoissa, miten voin vähentää näitä riskejä?

 • Ovatko kaikki järjestelmäni ja tietoprosessini yhteensopivia tulevien muutosten kanssa?

 • Miten voin varmistaa, että datani on yhdenmukaisia ja tarkkoja kaikissa järjestelmissä?

 • Miten voin vähentää ALV-datan käsittelyyn ja muunnoksiin liittyvää manuaalista työtä?
Loihde - Frustrated at work - DSCF2839 - 1920 x 1280
Loihde

3. Miten autamme?

 • Kartoitamme ja analysoimme prosessisi, jotta ymmärrät niihin liittyvät riskit

 • Autamme minimoimaan uusien alv-sääntöjen muutokseen liittyvät operatiiviset riskit.

 • Autamme luomaan ja ylläpitämään jatkuvaa valvontajärjestelmää, jolla varmistetaan uusien ALV-sääntöjen noudattaminen.

 • Arvioimme järjestelmäsi varmistaaksemme yhteensopivuuden uusien sääntöjen kanssa.

 • Autamme automatisoimaan prosesseja säästääksesi aikaa ja resursseja

4. Mitä toimitetaan?

 • Kattava prosessidokumentaatio

 • Tietovuokaaviot ja järjestelmän arviointiraportti

 • Henkilöstön koulutus ja materiaalit ALV/data riskeihin liittyen.

 • Muutoksenhallinnan tuki

 • Jatkuvat valvonta- ja seurantapalvelut vaatimustenmukaisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi
20230317-DSCF2926

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää