Skip to content

Datankäsittelyn merkitys tekoälyssä - Microsoft Purview'n ja Copilotin synergia

20230317-DSCF2705-large

Johdanto

Tervetuloa syventymään tekoälyn (AI) ja datanhallinnan dynaamiseen maailmaan, jossa Microsoft Purview näyttelee keskeistä roolia. Tässä blogissa tarkastellaan Purview'n merkitystä AI-ratkaisuissa, erityisesti sen vaikutusta Copilotin tehostamisessa. Käymme läpi, kuinka Purview auttaa yrityksiä hyödyntämään AI:ta tehokkaammin, turvallisemmin ja vastuullisemmin, painottaen datan kriittistä merkitystä AI:n kehityksessä ja soveltamisessa. Tämä blogi luo pohjan ymmärryksellemme siitä, miten datanhallinta ja AI yhdistyvät luomaan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Datan merkitys tekoälyssä

Tekoäly (AI) on vallankumouksellisesti muuttanut tapaa, jolla käsittelemme tietoa ja teemme päätöksiä. AI:n ytimessä on data – sen laatu, määrä ja monimuotoisuus ovat avainasemassa AI-järjestelmien tehokkuudessa. Kuten Rootstrap-blogissa korostetaan, datan laatu vaikuttaa suoraan AI:n kykyyn tehdä tarkkoja ennusteita ja päätelmiä. Akkio puolestaan muistuttaa, että AI:n oppiminen ja päätöksenteko perustuvat saatavilla olevan datan monipuolisuuteen ja tarkkuuteen.

Datan kattavuus, laatu ja relevanssi ovat keskeisiä tekijöitä AI:n kehityksessä. Puutteellinen tai virheellinen data voi johtaa harhaanjohtaviin tuloksiin, mikä korostaa laadukkaan datanhallinnan merkitystä. Microsoft Purview, AI-ratkaisujen datanhallinnan työkaluna, tarjoaa alustan, joka auttaa varmistamaan datan laadun ja eheyden. Tämä on erityisen tärkeää sovelluksissa, kuten Copilot, joka hyödyntää AI:ta monimutkaisten tehtävien suorittamiseen ja päätöksenteon tukemiseen.

Näin ollen datan rooli tekoälyssä on monitahoinen: se ei ainoastaan ruoki AI-järjestelmiä, vaan myös ohjaa niiden kehitystä ja varmistaa tekoälyn päätösten pätevyyden. Tässä valossa Microsoft Purview'n ja Copilotin yhteistyö tarjoaa vankan perustan AI:n tehokkaalle ja vastuulliselle käytölle.

 

Mikä on Microsoft Purview?

Microsoft Purview on monipuolinen ratkaisu, joka auttaa organisaatioita hallinnoimaan, suojaamaan ja hallitsemaan dataa eri sijainneissa. Se yhdistää Azure Purview'n ja Microsoft 365:n yhteensopivuusratkaisut tarjoten näkyvyyttä ja hallintaa organisaation tiedoille. Purview'n toiminnot sisältävät tietoturvan, hallinnan ja sääntelyn noudattamisen, mahdollistaen voimakkaan datanhallinnan koko tieto-omaisuudessa. Microsoft Learnin artikkelissa ja Purview'n sivulla korostetaan sen kykyä hallita herkkää tietoa, tukea sääntelynormien noudattamista ja tarjota kattavaa tietoturvaa, mikä on erityisen tärkeää AI-sovelluksissa, kuten Copilotissa.

 

Microsoft Purview'n ja Copilotin yhteistoiminta

Microsoft Purview tukee merkittävästi Microsoft Copilotin käyttöä Microsoft 365:ssä tarjoamalla tietoturvan ja sääntelyn noudattamisen työkaluja. Purview'n ominaisuuksia, kuten data sensitiivisyyden leimat ja sisällön salaaminen, datan luokittelu, asiakasavain, viestinnän sääntelyn noudattaminen, auditointi, sisällön haku, eDiscovery, säilytys ja poisto ovat elintärkeitä Copilotin turvallisessa ja tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi, Purview auttaa hallinnoimaan Copilotin käyttöä tiedostoissa, jotka ovat tallennettu Microsoft 365:n palveluissa kuten Exchange Online ja SharePoint. Tämä yhdistelmä mahdollistaa tehokkaamman ja turvallisemman AI-sovellusten käytön liiketoiminnassa, varmistaen, että Copilot käyttää tietoja vastuullisesti ja säilyttää tietoturvan ja sääntelyn mukaisuuden, mikä on erityisen tärkeää tekoälyn soveltamisessa liiketoimintaprosesseissa. Lisätietoja tästä aiheesta löytyy Microsoftin dokumentaatiosta.

 

Käytännön esimerkkejä Microsoft Purview'n ja Copilotin käytöstä

Käytännössä Microsoft Purview'n ja Copilotin yhdistelmä tarjoaa monia etuja. Esimerkiksi, yritys voi käyttää Purview'ta varmistaakseen, että Copilot käyttää vain sääntelyn mukaisia tietoja, kun se tuottaa raportteja tai analyysejä. Tämä auttaa varmistamaan, että käytetty data on turvallista ja sääntelynormien mukaista. Lisäksi, organisaatiot voivat hyödyntää Purview'ta tarkkailemaan ja hallinnoimaan Copilotin käyttöä, mikä parantaa tietoturvaa ja datan hallintaa. Tällaiset sovellukset korostavat, kuinka Purview ja Copilot yhdessä tukevat tehokasta ja vastuullista datan käyttöä tekoälyn sovelluksissa.

 

Yhteenveto - Microsoft Purview AI-ratkaisujen kehittäjänä

Tässä blogissa olemme tarkastelleet Microsoft Purview'n roolia AI-ratkaisuissa, erityisesti sen merkitystä Copilotin tehostamisessa. Keskustelimme datan kriittisestä merkityksestä AI:n tehokkuudelle ja laadulle, korostaen laadukkaan datanhallinnan tärkeyttä. Microsoft Purview tarjoaa monipuolisia ratkaisuja datan turvallisuuteen ja sääntelyn noudattamiseen, tehden siitä olennaisen työkalun AI-sovellusten, kuten Copilotin, turvallisessa ja tehokkaassa käytössä. Lisäksi käytännön esimerkit osoittivat, miten Purview'n ja Copilotin yhdistelmä tukee tehokasta ja vastuullista datan käyttöä. Tämä blogi valottaa, kuinka Purview auttaa yrityksiä hyödyntämään AI:ta tehokkaammin, turvallisemmin ja vastuullisemmin.

Loihde on asiantuntijayritys, jolla on vuosikymmenten kokemus vaativasta datanhallinnasta ja governancesta. Yhdistämällä Loihteen AI-osaamisen ja Microsoftin kattavan kumppanuustason, Loihde on ideaalinen kumppani vapauttamaan Microsoft 365 Copilotin todellisen potentiaalin turvallisesti ja vastuullisesti. Jos haluat kuulla lisää siitä, miten Loihde voi auttaa sinua luomaan lisäarvoa datan ja AI:n avulla, ota yhteyttä meihin!

 

Kirjoittaja