Käyttövaltuuksien hallinnan ratkaisut tarjoavat jatkuvasti tuoreita näkökulmia ja opittavaa niin aloittelevalle asiantuntijalle kuin konkarillekin. IAM-konsulttina Loihteella työskentelevä Samu Vaittinen nauttii jatkuvasta mahdollisuudesta kehittyä.

”Jos on kiinnostunut teknologiasta sekä yritysten ja ihmisten auttamisesta, IAM on hyvä kenttä soveltaa niitä kykyjä ja aina riittää uutta opittavaa. Nekin, jotka ovat olleet alalla 20 vuotta, saavat yhä oppia lisää. Voi siis tuntea koko ajan edistyvänsä.”

Samu summaa tehtävänsä kannalta tärkeiksi osaamisalueiksi erityisesti tekniset kyvyt sekä hyvät vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot.

”Tekninen osaaminen on toki tärkeää, mutta vielä kriittisempää on se, että pystyy ratkaisemaan ongelmia, hahmottamaan kokonaisuuksia ja ymmärtämään asiakkaan tarpeita. Sanoisin, että työstäni puolet on teknistä osaamista ja puolet vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Asiat on osattava esittää ymmärrettävästi ja löydettävä asiakkaita palveleva ratkaisu.”

Jatkuvan kehittymisen ja oppimisen lisäksi IAMissa kiehtoo isojen kokonaisuuksien hahmottaminen ja niiden palastelu pienempiin osiin.

”Monesti ongelmat ovat sen tyyppisiä, että on vaikkapa kaksi päätä eli ohjelmaa, jotka eivät keskustele keskenään. IAM tulee sitten linkiksi siihen väliin.”

Junior-asiantuntijasta konsultiksi

Samu opiskeli tietojenkäsittelytieteitä Helsingin yliopistossa ja pian kandidaatiksi valmistumisen jälkeen löysi tiensä Spellpointille vuoden 2019 lopussa. Käyttövaltuushallinnan ratkaisut olivat siinä vaiheessa hänelle melko uusia. IAM-kenttä tuntui aloittelevalle tekijälle hyvin suurelta, jopa massiiviselta.

”Aloin hahmottaa, miten käyttövaltuushallinta integroituu eri asioihin ja miten eri tavoilla sitä voi käyttää. Polut olivat loogisia ja toisiinsa johtavia, mutta IAMin kokonaisvaltaisuus oli aloittelijalle yllättävääkin. Mitä enemmän opin, sitä mielenkiintoisemmalta ala vaikutti.”

Alun perin IAMin pariin houkuttelivat monipuoliset tehtävät. Työ voi olla tekijästä riippuen vaikkapa graafista work flow -editointia tai esimerkiksi skriptausta. Noin vuoden Spellpointilla työskentelyn jälkeen hän sai lisää kehitysvastuuta ja sitä kautta uusia oppimisen mahdollisuuksia. Kokeneemmat kollegat neuvoivat noviisia niin peruskonsepteissa kuin spesifeimmissäkin haasteissa.

”Aina, kun on kysytty, haluanko oppia lisää, olen vastannut kyllä. Jo ensimmäisestä päivästä koin, että olin osa tiimiä ja pääsin nopeasti mukaan käytännön tekemiseen.”

Mahdollisuus vaikuttaa motivoi

Vuodet Loihteella ovat tarjonneet Samulle mahdollisuuden vaikuttaa oman osaamisen suuntaamiseen. Toiveita syventää omaa osaamista on kuunneltu ja siihen on kannustettu.

”Olen pystynyt toteuttamaan omia kiinnostuksen kohteitani. Kun on todella osaavia työkavereita, heillä on aina jotakin uutta opetettavaa. Jatkossa haluaisin oppia enemmän suunnittelusta ja kokonaisuuden luomisesta eli arkkitehtuurisuunnittelusta”, Samu visioi.

Joskus psykologin ammattiakin pohtinut Samu kokee saavansa toteuttaa nykyisessä työssään itseään. Ohjelmoinnista ja tietokoneista kiinnostuneelle valinta opiskelualasta oli lopulta selvä.

Mutta mitä muuta Samu on kuin IAM-konsultti?

”No totta kai IT-alan ihmisenä minulla on monien muiden tapaan omat serverit pystyssä. Tykkään myös lukemisesta ja matkustamisesta, jossa erityisesti kiehtoo erilaiset kulttuurit ja niiden kohtaaminen. Suoritin aikanaan jo lukiokoulutuksen englanniksi, koska halusin laajentaa näkökulmaani asioihin.”

Sujuvasta englannin kielen taidosta onkin ollut hyötyä työelämässä. Samu arvelee, että noin puolet kommunikaatiosta asiakkaiden kanssa tapahtuu englanniksi.

”Kollegoiden kanssa tulee puhuttua pääosin suomea, kun taas useissa asiakasprojekteissa pääkieli on englanti. Myös kaikki dokumentaatio tehdään englanniksi.”