Skip to content

Kohti Mordoria tekoäly edellä?

Loihde_koli2-large

Kun yritys lähtee kohti tekoälyn ja uusien teknologioiden mahdollistamia ratkaisuja, se astuu muutoksen polulle. Kuten minkä tahansa muun teknologiaprojektin kohdalla, tämäkin matka on kaikkea muuta kuin suora reitti pisteestä A pisteeseen B. Muutokseen liittyy aina omat haasteensa, uhrauksia ja kasvukipuja, mutta samalla se tarjoaa valtavasti potentiaalia ja mahdollisuuksia oppia uutta sekä kehittää ymmärrystään.

Kumppanit varmistavat matkan etenemisen 

Kuvittele, että asiakas on tarinan sankari, jonka tehtävänä on rohkeasti kohdata muutoksen haasteet ja oppia uusia taitoja. Tällaisella matkalla hän tarvitsee luotettavan kumppanin, joka voi toimia kuten Sam Gamgee Taru Sormusten Herrasta -tarinassa. Kumppani rohkaisee sankaria matkalla, auttaa ylittämään esteet ja pitää tavoitteen kirkkaana mielessä. Matka vaatii erilaista osaamista ja taitoja, joita ei välttämättä ole vain yhdellä henkilöllä. Siksi kumppanuus tarkoittaa yhteisöä ja laajemman ryhmän tukea. Sormusten Herran tarussa sormuksen saattue koostui useasta osaajasta ja päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan useita eri taitoja ja tietoja. Sankari ei ole yksin, vaan hänen rinnallaan kulkee uskollinen liittolainen, joka on sitoutunut varmistamaan, että yritys saavuttaa päämääränsä. 

Tekoälypohjaisten ratkaisujen hyödyntämisessä luotettava kumppani auttaa asiakasta navigoimaan muutoksen maastossa. He yhdessä kartoittavat yrityksen nykytilanteen, arvioivat tekoälyn soveltuvuutta erilaisiin liiketoimintatarpeisiin ja suunnittelevat strategian, joka auttaa saavuttamaan halutut tulokset. Tällaisen kumppanin rooli on kriittinen, sillä asiakkaan täytyy ymmärtää, miksi muutos on tärkeä, mitä hyötyä se tuo ja mitkä ovat seuraukset, jos muutosta ei toteuteta. 

Muistilista muutosmatkalle tarvittavista eväistä 

 Muutoksen tiellä on tärkeää huomioida useita seikkoja: 

 1. Strateginen suunnittelu: tekoälyn käyttöönotto vaatii strategista suunnittelua, joka ottaa huomioon yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet ja liiketoiminnan erityispiirteet. 

 2. Henkilöstön koulutus: muutoksen onnistumiseksi työntekijöiden on ymmärrettävä uusia teknologioita ja niiden vaikutuksia työhönsä. Koulutus on olennaista, jotta työntekijät voivat omaksua uusia taitoja ja toimintatapoja. 

 3. Muutosjohtaminen: on tärkeää hallita vastarintaa ja epävarmuutta, joita uuden teknologian käyttöönotto voi synnyttää. Selkeä viestintä ja jatkuva tuki auttavat ylläpitämään positiivista asennetta muutokseen. 

 4. Tekninen infrastruktuuri: yrityksen nykyinen teknologinen infrastruktuuri on ehkä päivitettävä tai integroitava uusien järjestelmien kanssa, jotta tekoälypohjaiset ratkaisut voidaan ottaa tehokkaasti käyttöön.

 5. Tietoturva: tekoälyratkaisujen käyttöönotto saattaa muuttaa tietoturvavaatimuksia ja -haasteita, joten riskienhallinta on pidettävä mielessä.

 6. Mittaaminen ja optimointi: uusien ratkaisujen tehokkuutta ja vaikutusta on seurattava säännöllisesti, jotta strategiaa voidaan optimoida jatkuvasti. 

Luotettava kumppani ei siis vain tarjoa teknistä osaamista, vaan auttaa asiakasta navigoimaan muutoksen matkalla, kouluttaen, valmentaen ja motivoiden ja ohjaten kohti menestystä. Kuten missä tahansa tarinassa, myös tässä matka voi olla täynnä vastoinkäymisiä ja pelottavia hetkiä, mutta oikean kumppanin avulla tarinan sankari – asiakas – pääsee varmasti perille. 

Loihde astuu kuvaan juuri tässä vaiheessa. Tarjoamme palveluita, joiden avulla yritys voi saavuttaa strategiset tavoitteensa ja kehittyä datavetoiseksi organisaatioksi. Loihteen palveluvalikoima on suunniteltu tukemaan muutoksen polkua, vahvistaen asiakkaan asemaa oman menestystarinansa sankarina: 

 1. Datastrategia ja analytiikan konsultointi: ennen kuin yritys astuu uudelle maaperälle, Loihde auttaa luomaan vahvan datastrategian ja suunnittelemaan analytiikkaratkaisuja, jotka ovat liiketoiminnallisesti perusteltuja. 

 2. Data governance ja harmonisointi: laadukkaan datan merkitys korostuu tekoälyratkaisuissa. Loihde auttaa harmonisoimaan dataa ja luomaan data governance -prosessit, jotka tekevät datasta luotettavaa ja liiketoimintaa tukevaa. 

 3. Edistynyt analytiikka ja optimointi: tekoäly- ja analytiikkaratkaisut voivat optimoida tuotantoketjuja, asiakaskokemusta ja liiketoimintaprosesseja. Loihteen GenAI Discovery Workshop auttaa yrityksiä kartoittamaan generatiivisen tekoälyn hyötyjä ja löytämään sille oikeat käyttökohteet. 

 4. IoT-analytiikka ja nopea data: IoT-analytiikka mahdollistaa tehokkaan tiedon keräämisen ja analysoinnin reaaliajassa. Ennakoiva huolto ja älykkäät tuotantoprosessit ovat esimerkkejä Loihteen IoT-ratkaisuista. 

 5. OpenAI ja ChatGPT: Loihde tukee OpenAI- ja ChatGPT ratkaisujen käyttöönotossa automatisoiden asiakaspalvelua ja personoiden markkinointia. 

 6. Raportointi ja visualisointi: datan muuntaminen visuaalisesti selkeäksi raportoinniksi helpottaa tiedolla johtamista ja päätöksentekoa. 

 7. Agenttipohjaisten LLM-ratkaisujen toteutus: Loihteella on suuria kielimalleja (LLM) hyödyntäviä agenttipohjaisia ratkaisuja kuten Loihteen Data Agentti, jotka nopeuttavat ja automatisoivat raportointia, tiedon syöttöä ja monia muita dataan liittyviä tehtäviä.  

 8. Digitaaliset palvelut ja älykkäät ratkaisut: Loihde suunnittelee ihmislähtöisiä digitaalisia palveluita ja strategioita, jotka vievät liiketoiminnan uudelle tasolle. Ratkaisumuotoilu ja ohjelmistokehitys varmistavat, että palvelut ovat intuitiivisia ja toimivat saumattomasti. 

 9. Tuki- ja ylläpitopalvelut: kun uudet ratkaisut on otettu käyttöön, Loihde tarjoaa tuki- ja ylläpitopalveluja varmistaen, että järjestelmät toimivat sujuvasti. 

 10. Tietoturvatestaus ja kyberturvapalvelut: Loihde huolehtii myös ratkaisujen ja koko yrityksen tietoturvasta niin uusien ratkaisujen kuin olemassa olevan infrastruktuurinkin ja ohjelmistojen osalta.   

Kuten Samwise Gamgee ja sormuksen saattue, Loihde tarjoaa tekoälyn käyttöönoton ja datan hyödyntämisen matkalle tietoa, taitoa, koulutusta, valmennusta, rohkaisua ja tukea koko muutoksen ajan. Loihteen avulla asiakkaat voivat hyödyntää datan ja tekoälyn täyden potentiaalin ja navigoida muutoksessa varmoin askelin. 

 

Blogin kirjoittaja