Skip to content

Liiketoiminnan strategisten päätösten ja valintojen vaikutus yrityksen vastuullisuuteen on massiivinen

vastuullisempi liiketoiminta

Yritykset ottavat koko ajan enemmän roolia vastuullisuuden kehittymisessä yhteiskunnassa. Kuluttajalle ja yksittäiselle ihmiselle näkyvintä kestävää kehitystä ovat toimenpiteet kuluttajatuotteissa tai vaikkapa sovelluksissa, joiden luomisesta vastaavat esimerkiksi koodarit tai designerit.

Suuret linjat jäävät usein näkymättömiin, vaikka tosiasiassa logistiikan ja liiketoiminnan strategisten päätösten ja valintojen vaikutus yrityksen vastuullisuuteen on kuluttajarajapintaa paljon massiivisempi.

Tämä on selkeä viesti Loihteen liiketoimintajohdossa vaikuttavien henkilöiden haastattelussa, joka on osa Loihteen vastuullisuusartikkelien sarjaa.

Lähtökohta yrityksen johdossa on, että valtaapitävien ja vastuunkantajien valinnoilla on niin paljon merkitystä, että ne pitää tehdä kautta linjan määrätietoisesti. Tarvitaan tutkimusta, mittausta ja toimintaa sekä tekoja.

Tärkeää on, että päätökset eivät jää vain johdon ja markkinoinnin lupauksiksi paremmasta huomisesta, vaan siirtyvät käytäntöön.

Koska vastuullisuus on iso asia, työnantajan pitää miettiä, miten sitä eletään yrityksen arjessa. Se onnistuu esimerkiksi järjestämällä koulutukset ja tietolähteet kuntoon. Kysymys kuuluukin: miten vastuullisuus tehdään näkyväksi sekä yrityksen sisäisesti että ulospäin.

Miten johto voi vaikuttaa?

Kuluttajat kohtaavat vastuullisuusasioita arjessaan yhä useammin digitaalisista palveluista kivijalkakauppaan ja mediasta markkinointiviestintään.

Loihteen Executive Advisor Sami Masala korostaa, että samalla tavalla vastuullisuus näkyy yrityksen johdon agendalla koko ajan enemmän.

Johdon neuvonantajana kansainvälisen liiketoiminnan trendiaihe liittyy Masalan työhön monella tavalla. Hän vastaa rahoitushankkeista ja vastuullisuusraportoinnin johtamisesta, mutta tutkii lisäksi esimerkiksi tekoälyn ja tekoälyn hallinnan potentiaalin hyödyntämistä kestävän kehityksen osalta yrityksen liiketoiminnassa. Ja eihän kyse ole ”trendiaiheesta”, vaan bisneksen tulevaisuudesta.

”Miksi vastuullisuus on tärkeää? Asia on yksinkertainen. Pallohan pyörii, olimme me täällä vai emme. Mutta olisi kauhean kiva, jos olisimme täällä. Jos ilmastonmuutoksen tuloksena äärisääolosuhteet lisääntyvät, yritysten on kehitettävä toimintaansa”, Sami Masala aloittaa.

Hänen mukaansa toimenpiteet ovat aiemmin ja ehkä perinteisemmin keskittyneet sosiaaliseen vastuullisuuteen. IT-alalle se on tärkeää, koska miesten ja naisten osuus henkilöstössä on epätasapainossa ja asian eteen täytyy tehdä vielä paljon työtä. 

”Energiakriisin kaltaiset muutokset edistävät asioita voimalla. Kun paine lisääntyy, se johtaa toimintaan. Kiinnostavaa on, että sosiaalinen vastuullisuus ei ole kaikista helpoin viedä käytännön tasolle”, Sami Masala analysoi. 

Johdon neuvonantaja Sami Masala muistuttaa myös Loihteen mittakaavasta, joka tekee sosiaalisesta vastuullisuudesta myös yrityksen sisällä merkityksellistä. Loihteen organisaatiossa on töissä yli 900 ihmistä kautta koko Suomen, ja suureen joukkoon mahtuu hyvin erilaisia ihmisiä. Loihteella halutaan kunnioittaa kaikkien mielipiteitä.

Vastuullisuutta jokaisesta näkökulmasta

Johdon täytyy agendallaan ottaa vastuullisuuden jokainen kulma huomioon. Vastuullisuutta pitää ajaa konkreettisesti eteenpäin. Puhetta ja tekoja, tekoja ja puhetta niistä.

”Vielä harvoin palaverissa kukaan spontaanisti sanoo, että miten tämä vaikuttaa SDG-tasolla”, Masala sanoo viitaten Sustainable Development Goals -ohjelmaan.

Sosiaalinen vastuullisuus on syvällä Loihteen yrityskulttuurissa. Ekologista vastuullisuutta Sami Masala pitää vielä vaikeasti mitattavana, vaikka nimenomaan asioiden ja kehityksen luvuiksi pukeminen auttaa ymmärtämään, millä vauhdilla edetään. Aiheen monipuolisuutta painottaakseen hän nostaa esimerkiksi lisäksi Loihde AI -osaamiskeskuksen.

”Tarkoituksemme on kiihdyttää tekoälyliiketoimintaa. Se herättää pohtimaan tätä aihetta taas uudesta kulmasta. Miten toimitaan AI:n kanssa turvallisesti ja vastuullisesti?”, Masala sanoo.

Tärkeää on nostaa aihe pysyväksi laajasti johtotasolla. Loihteella on toki opittu, että pieniä ja jokapäiväisiä vastuullisuustekoja on helpompi tehdä. Mutta suuria tekoja vasta tarvitaankin.

”Miten kehitämme yhteiskuntavastuuta? Mitä on monimuotoinen työ? Miten päätökseni vaikuttaa ja pidänkö pienen paikkakunnan elinkelpoisena? Nämä ovat suuria kysymyksiä johdolle”, Masala jatkaa.

Loihteen myynti- ja liiketoiminta Kari Kujala nyökkäilee. Hän pitää erittäin tärkeänä niin sanotusti valintojen valintoja. Eli mikä aihe ylipäätänsä nousee johdon keskusteluun.

”Kun budjetit ovat kireämpiä, ja kaikilla on vähemmän aikaa kiinnittää huomiota jokaiseen asiaan, niin jotkut asiat uhkaavat vähemmälle huomiolle. Toisin sanoen, asiat pitää olla kirjattuna tarkemmin ja selkeämmin, että ne päätyvät operatiiviseen toimintaan”, Kujala jatkaa.

Vastuullisuuskeskustelussa muotisana on impact eli vaikutus. Sen kautta tullaan oivallukseen: Loihteellakin johdon – joskus vaikeilla – päätöksillä on valtava vaikutus.

Maallikon voi olla vaikea hahmottaa, miten monenlaiset asiat vaativat päätöksiä, joilla on vaikutusta asiakasyrityksen toimintaan.

”Tehokkuuden optimointi. Reagointinopeuden kehittäminen. Kyberfyysinen turvallisuus.

Prosessien yksinkertaisuus, optimoitu koodi”, Sami Masala luettelee.

Suuret asiat, suuri vaikutus

Vastuullisuus liiketoiminnassa on usein hyvinkin konkreettista. Tapa toimia uudella tavalla. Menestyneille yrityksille se ei ole valinta, vaan kilpailuetu.

Head of Loihteen Helsinki Olli Lindroos lisää Masalan pitkään listaan logistiikan, ja puhuu reittivalintojen optimoinnista, joka voi säästää asiakkaalta sekä energiaa että aikaa eli lopulta rahaa.

”Nämä kaikki mainitut seikat liittyvät olennaisesti yritysvastuuseen ja samalla liiketoimintaan ja sen kehitykseen”, Masala kiteyttää.

Johdon näkökulmasta Olli Lindroos painottaa Loihteen toimintaa oman yrityksen ulkopuolella. Yrityksen sisäisiä toimenpiteitä eli esimerkiksi työtyytyväisyydessä ei väheksytä, niillä vain on vähemmän vaikutusta maailmaan.

”Pöhinää ja pörröäkin pitää olla työarjessa, mutta isossa kuvassa meidän konsulttien rakentamien digitaalisten ratkaisujen vaikutus on paljon suurempi kuin minkään sisäisen toimenpiteen”, Lindroos sanoo.

Hän puhuu asiakasprojektista, jossa Loihteen designerit suunnittelivat ja koodarit toteuttivat Maikkarin uutispalvelun niin, että sen tavoittavuus parani. Kriisiaikana uutiset tavoittavat ihmiset paremmin ja tietoa on helpommin saatavilla.

”Vaikutus ympäröivään maailmaan on välitön ja merkittävä”, hän lisää.

Vastuullisuus visiona

Kari Kujala, Sami Masala ja Olli Lindroos edustavat kaikki hieman eri kulmista Loihteen liiketoimintajohtoa. Visio on yhteinen.

Asiakasyrityksen toiminnan tehostaminen eli Enemmän vähemmällä -ajattelu on sekä kannattavaa että vastuullista. Lisäksi se on monella tapaa Loihteen toiminnan ytimessä.

”Voidaan sanoa, että järkevämmin on vastuullisemmin. Kun luodaan optimoidumpi koodi, kone käyttää vähemmän energiaa. Samalla tavalla ketterämmät mallit säästävät aikaa, rahaa ja energiaa”, Sami Masala linjaa.

Johdon perustehtäviin kuuluu tulevaisuuden ennakointi ja vision kehittäminen. Siinä vastuullisuus on avainroolissa. Ennustusten tekeminen on vaikeaa, mutta Olli Lindroos heittäytyy tehtävään ja nostaa vastuullisuusvalikoimaan vielä yhden ulottuvuuden.

”Uskon, että kaikkien yritysten ydinliiketoiminnat muuttuvat vastuullisemmiksi. Läpinäkyvyys nousee voimakkaampaan rooliin. Kun me Loihteella teemme jatkossakin oman työmme hyvin, vauhditamme asiakkaan liiketoiminnan lisäksi toimitusketjujen läpinäkyvyyttä. Se on meidän ydinbisnestämme jo nyt.”

Haluatko kuulla lisää tästä aiheesta. Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.