Skip to content

Mitä on vastuullinen kehittäminen? - Kysyimme Loihteen koodareilta

Pyysimme viisiosaisessa juttusarjassa Loihteen työntekijöitä kuvailemaan ajatuksiaan vastuullisesta kehittämisestä sekä omaa työtään yrityksessä, joka haluaa kehittyä vastuullisena tekijänä entisestään ja panostaa siihen jo nyt.

Vastuullisuuden merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan suomalaisissa yrityksissä on alettu yhä enemmän pohtia sitä, mitä vastuullisuus juuri oman yrityksen ja digitaalisen kehittämisen kannalta tarkoittaa. Vastuullisuus kun on tapa toimia, arvojen ilmentymä käytännössä ja myös kilpailutekijä markkinoilla. Koodarille vastuullisuus on tekoja ihmisten kanssa ja ihmisiä varten.

Loihteessa panostetaan vastuullisuuteen. Panostuksen toteaminen ja vastuullisuuden julistaminen on helppoa, mutta todeksi asian tekee, kun aiheesta puhuvat työntekijät.

“Meidän kulttuuriimme kuuluu toisista välittäminen sekä tietynlainen yrittäjähenkisyys. Meille on tärkeää että ihmiset, oli ne sitten meidän tyyppejä tai asiakkaita, ymmärtävät mitä ovat tekemässä ja millainen vaikutus sillä on maailmaan”, sanoo Loihteen People Lead, Emma Koskinen.

Miten vastuullisuus näkyy koodarin työssä? Miten työntekijä ja yritys voisivat panostaa siihen vielä enemmän, jotta myös asiakas hyötyisi enemmän? Entä miten työntekijän työ muuttuu, kun vastuullisuuden merkitys kasvaa entisestään?

Koodarien työssä kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat olleet merkittäviä, työhön sisäänrakennettuja arvoja jo pitkään, käy ilmi haastatteluista. Kansainvälisestikin painoarvoa saanut green coding -ajattelu näkyy työssä myös Loihteella. Vastuullisuus on pelkkiä ekologisia vaikutuksia syvällisempi ajattelumalli, kertovat Loihteen koodarit.

Mitä vastuullisuus merkitsee koodarille?

Loihteen koodarit pohtivat, että vastuullisuus heidän työssään tarkoittaa muun muassa sellaisten asioiden tuottamista, jotka jäävät elämään. Kaikki lähtee mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön. Loihteella koodarit voivat itse tehdä eettisiä valintoja työskennellessään asiakkaiden projekteissa. Yrityksen arvot ja niiden noudattaminen käytännössä rajaavat jo paljon sitä, millaisten yritysten kanssa töitä tehdään. Toisaalta koodarit pystyvät projekteissa vaikuttamaan omilla valinnoillaan palveluiden ja tuotteiden lopputuloksen vastuullisuuteen välillä paljonkin.  

Loihteen koodarit Jarmo Petäjäaho, Liisa Anttonen, Tuomas Suikkanen, Tapani Mattila ja Stefan Michetschlager analysoivat vastuullisuuden merkitystä työssään kokeneiden työntekijöiden varmuudella.

Sosiaalinen vastuullisuus, resurssien käyttämisen kestävyys, oman työn dokumentointi jatkuvan tehokkuuden varmistamiseksi ja tietoturvan merkitys ovat muutamia ensimmäisenä mainittuja vastuullisuuden ulottuvuuksia.

Ajankohtainen huomio henkilökohtaisiin valintoihin on, että arvotkin kehittyvät. Esimerkiksi suhtautuminen tutka- tai vaikkapa sotateknologian kehitystyöhön saattaa olla nykyisessä maailmantilanteessa erilainen kuin vielä pari vuotta sitten. Vastuullisuus ja turvallisuusteknologia herättävät nykymaailmassa erilaisia reaktioita.

Kehittäjän työhön vihkiytymättömälle saattaa tulla yllätyksenä, miten tarkasti koodaaja miettii työnsä suorituskykyä ja energiatehokkuutta. Se on tärkeää myös asiakkaan bisneksen ja maineen kannalta.

”On tärkeä ymmärtää, että kehittäjä pystyy tekniseltä puolelta edistämään vastuullisuutta. Vaikkapa tehdä sellaista koodia, mikä on helppo päivittää myöhemmin. Sähkön säästämiseen voi erikseen kiinnittää huomiota, sillä aina kehittäjä ei välttämättä edes tiedä omien valintojensa ekologista vaikutusta”, toteaa Jarmo Petäjäaho.

Samaan hengenvetoon Petäjäaho toteaa, että tietysti myös asiakkaan valinnat määrittelevät reunaehtoja. Siinä mielessä vastuullisuuteen panostaminen voi olla myös Loihteen ja asiakkaiden yhteinen missio, johon panostaa.

Tapani Mattila nyökkäilee kollegansa puheille ja jatkaa.

”Helpointa työssäni on vaikuttaa vastuullisuuden kehittymiseen oman työn käytäntöjen kautta. Esimerkkinä: jos koodi on uudelleenkäytettävissä, samaa asiaa ei tarvitse tehdä moneen kertaan”, Mattila sanoo.

Stefan Michetschlager lisää, että uuteen projektiin sisään pääsemistä helpottaa, jos dokumentaatio ohjeineen ja huomioineen on kirjoitettu toisten tekemään koodiin. 

Vastuullisuus säästää myös hermoja

Edellisen aiheen kommentointi kirvoittaa uuden humoristisen julistuksen: vastuullisuus voi säästää paitsi energiaa myös kollegoiden hermoja.

Vakavammin ottaen työpaikan sosiaalinen vastuullisuus on yksi tärkeistä aiheista kehittäjien puheissa ja työnantajana Loihteen agendalla. Useampi haastateltava nostaa esiin sen, miten työnantaja tukee sosiaalista turvallisuutta ja toisaalta kollegat osaavat antaa tilaa ja mahdollisuuksia erilaisille ihmisille ja persoonille työyhteisössä.

Koodaajista nimenomaan moni tekee työtä etänä tai asiakkaan tiloissa, eli työyhteisön rakentuminen myös matkan päähän ja etätyöpisteeseen vaatii toimivia käytäntöjä, joita Loihteen kohdalla kiitellään. Haastateltavien joukolla on koodaamista takana yhteensä noin 100 työvuotta eli he kyllä tietävät, mistä puhuvat.

Työyhteisön voima ja Loihteen tavoitteet vastuullisuuden kehittämisessä nousevat kehittäjien puheisiin myös, kun puhutaan oman työn haasteista. Vastuullisuus ei tarkoita Loihteella korulauseita, vaan konkreettista tukea arjessa.

Tapani Mattila korostaa, että omassa työssä hyvää on työn vaihtelevuus, joka pitää päivät mielenkiintoisina. Tietenkin jatkuva täysin uusien asioiden opettelu ja monimutkaiset loogiset ongelmat saattavat olla myös kuluttavia eli palautumisen huomioonottaminen on myös tärkeää.

Koodarin työn vaikein asia lausutaan kollegoiden ryhmässä kuin yhdestä suusta: ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen liittyvät asiat. ”Tekniikka voi olla vaikeaa, mutta ihmisten välinen kommunikointi on vaikeampaa, koska ohjeita siihen ei löydy manuaalista.”

Vastuullisuus on tekoja

Vastuullisuus on tekoja, sanotaan. Loihteen koodareille vastuullisuus on käytännön kehittäjän työtä. Hyviä esimerkkejä kysyttäessä saa vastaukseksi listan sellaisista projekteista, joiden kautta haastateltavat kokevat työnsä merkitykselliseksi.

Ajankohtainen trendi on saavutettavuuden parantaminen. Sitä Loihteellaa pääsee edistämään monessa asiakkuudessa ja projektissa. Esimerkkinä useampi kehittäjä mainitsee MTV:n suoratoistopalvelun kehittämisen uutisten saavutettavuutta myöten.

Kehittäjän työ on tehdä valintoja, jotka eivät välttämättä näy loppukäyttäjälle, mutta tuntuvat käytössä. Siksikin  koodarien unelmaprojekteja yhdistää mahdollisuus loppukäyttäjien eli ihmisten elämän ja elämänlaadun parantamiseen – oli kyse terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä (vihdoinkin) kunnolla, syrjäytymisen vähentäminen tai ylipäätänsä digiriippuvuutta aiheuttavien ”koukuttavien” ominaisuuksien vastustaminen.

Miten Loihteen kaltainen vastuullisuuden kehittämiseen sitoutunut työnantaja voisi tällaisia unelmaprojekteja entisestään edistää?

Yksi haastateltavista kehittäjistä toivoo työnantajilta jatkuvaa keskustelun ylläpitämistä ja myös aktiivista puhetta yrityksen arvoista ja niiden kehittymisestä. Toinen mielellään kertoisi enemmänkin työntekijöiden tyytyväisyydestä, mikä vaikuttaa suoraan työnantajamielikuvaan. Kolmas panostaisi käytännön vinkkeihin sisäisessäkin viestinnässä, vaikkapa sähkön säästämiseen omassa työssä.

Esimerkki vastuullisesta teosta voi liittyä vaikkapa turvallisuuteen. Yksi Loihteen projekteista liittyy Suomen sähköntuotannon katkemattomuuteen ja huoltovarmuuten. Fortum tarvitsi järjestelmän, joka kertoo vesivoimaloiden toiminnasta reaaliajassa ja mahdollistaa voimaloiden toiminnan optimoinnin. Loihde loi Fortumille niin sanotun digitaalisen kaksosen, jonka tuloksena oli toiminnan varmistaminen ja kustannustehokkuus. 

“Loihde tekee jo nyt merkittäviä huoltovarmuutta ja resurssisäästöjä tuottavia projekteja esimerkiksi Fortumin vesivoiman ennakoivaa huoltoa”, sanoo Loihteen Digitaalisten palveluiden Helsingin toimipisteen vetäjä Olli Lindroos.

“Lisäksi uudistamme Kelan E-reseptipalveluita, jotta kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten elämä olisi aiempaa jouhevampaa. Jotta vastuullisuus näkyisi yhä useamman arjessa, etsimme aktiivisesti lisää mahdollisuuksia tehdä näiden tapausten kaltaisia projekteja, joissa tekijät pääsevät rakentamaan parempaa yhteiskuntaa ympärillemme”, Lindroos jatkaa.

Vastuullisuuden merkitys tulee jatkossa korostumaan entisestään niin yhteiskunnassa ja yrityksissä kuin myös jokaisen työntekijän arjessa. Ennuste on, että vastuullisuudesta tulee kaikille luonnollinen osa omaa työtä. Loihteella kehittäjät ovat siis aikaansa edellä: ihmisiltä ihmisille välittyvä vastuullisuusajattelu on heille arkea jo nyt.

Vastuullisuus Loihteella koodarin näkökulmasta:

  • Loihteella koodarilla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja sitä kautta kehittää vastuullisuutta omassa yrityksessä
  • Koodarila on mahdollisuus myös kehittää omien valintojen kautta asiakkaan toiminnan vastuullisuutta – esimerkkinä huoltovarmuuden parantaminen Fortumin vesivoimalaprojektissa
  • Koodarin työ näkyy usein loppukäyttäjän eli jokaisen ihmisen arjessa elämää helpottavina ominaisuuksina ja vaikkapa saavutettavuuden parantumisena
  • Olennaisia ovat pienten tekojen suuret merkitykset eli koodarin valintojen ansiosta voidaan säästää energiaa, luonnonvaroja ja kollegoiden hermoja
  • Loihteellavastuullisuus on koodarille käytännön työtä, jossa pääsee rakentamaan parempaa yhteiskuntaa

Haluatko lisätietoja vastuullisesta digitaalisten palveluiden kehittämisestä?

Ota yhteyttä!