Taloyhtiöllä, tuotantolaitoksella tai pienyrityksellä on kullakin omat vaatimuksensa toimivalle lukitukselle. Vaihtoehtoja ovat mekaaninen ja elektromekaaninen lukitus sekä mobiililukitus.

Lukitusta suunniteltaessa organisaation koko ja lukkojen sekä käyttäjien määrä ovat olennaisia lähtökohtia. Yksi tärkeimmistä asioista on kuitenkin ottaa huomioon myös lukoston elinkaari pitkällä aikavälillä eli se, miten kauan lukosto pysyy turvallisena ja tarkoituksenmukaisena myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi vuokra-asuntoyhtiöissä mekaanisen lukituksen elinkaari voi olla hyvin lyhyt: siinä vaiheessa, kun joku lähtee palauttamatta avainta, niin turvallisuus putoaa jyrkästi. Toisaalta myös vaikkapa organisaation laajentuminen tulevaisuudessa uusiin kaupunkeihin tai kiinteistöihin voi vaikuttaa siihen, mikä on lopulta sopivin lukitusratkaisu pitkällä aikavälillä.

Seuraavassa havainnollistetaan erilaisten esimerkkien avulla, millaisia asioita eri kohteissa kannattaa pohtia, jotta taataan sekä hyvä käytettävyys että korkea turvallisuuden taso.

1. Taloyhtiö

abloy pulseEnsimmäiseksi kartoitetaan kohde: Kuinka laaja taloyhtiö on kyseessä? Paljonko on porraskäytävästä toiseen ristiin kuljettavia tiloja? Tällaiset asiat vaikuttavat mekaanisen lukituksen sarjasuunnitteluun oleellisesti. Jos kaikkia taloyhtiön tarpeita ei pystytä täyttämään mekaanisella lukituksella, kyseeseen tulevat elektromekaaniset lukitusjärjestelmät, kuten Abloy Pulse tai iLOQ-lukitusjärjestelmä, joissa on huomattavasti laajemmat mahdollisuudet hallita kulkemisia.

Toiseksi on oleellista tietää, kuinka suuri taloyhtiön asukasvaihtuvuus on. Jos sijoitus- tai vuokra-asuntoja ja muuttoliikennettä on paljon, on aina riski, että mekaanisia avaimia jää matkalle. Se taas edesauttaa sitä, että valitettavasti saattaa tulla herkästi häiriö-, ilkivalta- tai murtoilmiöitä. Tällaisessa kohteessa elektromekaaninen lukitusjärjestelmä pitää monesti paremmin puolensa – jos asukkaalta ei saada kaikkia avaimia pois, heidän oikeutensa pystytään ohjelmoimaan pois vaikuttamatta talon muihin avaimiin.

Elektromekaaninen järjestelmä kerää lokitietoa lukoista ja sen myötä tiedetään, kuka on kulloinkin avannut minkäkin oven. Jos siis talossa on lisäksi yleisesti riskejä murtoihin tai muuhun ilkivaltaan, elektromekaanisen järjestelmän avulla päästään viranomaisen pyynnöstä lukemaan kulkuloki ja sitä kautta jäljittämään mahdollinen ilkivallan tekijä.
Jos muuttoliikennettä ei kovasti ole ja talo on rauhallinen, mekaaninen lukitusjärjestelmä ajaa täysin asiansa ja toimii tällaisissa kohteissa.

Tiivistettynä, taloyhtiön kannattaa siis ottaa ensin selkoa lukitusratkaisuista ja oman talon profiilista: millaiset tilat ovat, onko muuttoliikennettä tai riskejä? Sen jälkeen voi pohtia, pärjätäänkö puhtaasti mekaanisella lukituksella vai olisiko elektromekaaninen lukitus tarpeen. Oikein hankalissa kohteissa voidaan toteuttaa vielä järeämpi kulunvalvontaratkaisu. Tällaisilla lähtökohdilla hallitus on huomattavasti valveutuneempi tekemään päätöksen siitä, mikä järjestelmä on heille paras.

2. Tuotantolaitos


Mikäli kyseessä ei ole aivan uusi yritys, suunnitteluvaiheessa on melko varmasti jo kokemusta siitä, kuinka iso henkilöstön vaihtuvuus on. Sillä on merkitystä avainhallinnan kannalta. Tässäkin lukkojen ja ovien määrä vaikuttaa päätökseen sekä se, paljonko on rajattavia alueita vai saavatko kaikki kulkea kaikkialla.
Käytännössä näiden pohdintojen jälkeen päädytään lähes aina siihen, että elektromekaanisen tai mobiililukituksen joustavuus antaa tällaiselle kohteelle parhaimman suojauksen sekä myös hyvän käytettävyyden.

Elektroninen järjestelmä vaatii organisaatioon vähintään yhden henkilön, joka on koulutettu järjestelmän käyttöön ja valvomaan avainhallintaa. Hän tietää, miten toimitaan, jos avain katoaa, ja miten kulkuoikeus poistetaan järjestelmästä tai tietystä lukosta. Myös me voimme hoitaa tällaiset toimenpiteet, mikäli niin on sovittu.

Lisäksi on muistettava, että lokitiedon kerääminen kuuluu nykyään GDPR:n piiriin, ja siksi järjestelmän muodostamasta henkilörekisteristä on aina tehtävä tietosuojaseloste. Järjestelmä kerää vähintään etu- ja sukunimen sekä kulkutiedot.

3. Pienyritys

avainhallintaPienessä yrityksessä toimii oikein hyvin perinteinen mekaaninen lukitus. Tällaisissa kohteissa käyttäjien määrä on usein pieni ja henkilökunnan vaihtuvuus on vähäistä. Myös lukkojen ja avainten määrä on yleensä pieni, eikä erillisillä pääsyoikeuksilla rajattuja tiloja välttämättä ole lainkaan, kuten vaikkapa tuotantolaitoksissa. Tällaisissa kohteissa muutostenkin teettäminen mekaaniseen lukitukseen on helppoa ja huokeaa.

Avaimen pitää kuitenkin olla patenttisuojattu, eli jos joku henkilökuntaan kuuluva palauttaa avaimen, voit olla varma, että sitä ei ole välillä kopioitu. Myös avainhallinnan täytyy olla ajan tasalla ja henkilökuntaa tulisi opastaa, että kadonneesta avaimesta ilmoitetaan välittömästi vastuuhenkilölle.

Tulevaisuuden lukitus

Tulevaisuudessa elektromekaaniset lukot tulevat olemaan yhä yleisempiä, esimerkiksi taloyhtiöissä muutos on nyt käynnissä. Ennen pitkää lukot tulevat myös verkottumaan IoT:n avulla, tällaistakin on jo nähtävissä.

Käytännössä, kun harkitset uutta lukitusjärjestelmää, tulemme käymään paikan päällä ja osaamme kysyä tarvittavat kysymykset.

Lue lisää lukituspalveluistamme:
Lukitusratkaisut
Loihde toteutti lukituksen yhdistelmäratkaisun Kaakkois-Suomen suurimpaan taloyhtiöön

Blogin on kirjoittanut Loihteella työskennellyt myyntipäällikkö Caj Gardemeister.