Skip to content

Vastuullisuus tekee designerin työstä merkityksellistä Loihteella

1694670401-design

Vastuullisuuden merkitys yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime vuosina kasvanut voimakkaasti. Samaan aikaan suomalaisissa yrityksissä on alettu yhä enemmän pohtia sitä, mitä vastuullisuus juuri oman yrityksen kannalta tarkoittaa. Vastuullisuus kun on tapa toimia, arvojen ilmentymä käytännössä ja myös kilpailutekijä myynti- ja rekrytointimarkkinoilla. 

Digitaalisten palveluiden talo Loihde Factorilla on panostettu vastuullisuuteen viime vuosina. Panostuksen toteaminen ja vastuullisuuden julistaminen on helppoa, mutta todeksi asian tekee, kun aiheesta puhuvat työntekijät. Siksi pyysimme viisiosaisessa juttusarjassa Loihteen työntekijöitä kuvailemaan omaa työtään yrityksessä, joka panostaa vastuullisuuteen voimakkaasti.

Jos koodaajan työn jälki näkyy kuluttajalle ja käyttäjälle, konkreettisesti sen työn taustalla häärivät designerit. Koodaaja toteuttaa, designer suunnittelee.

Loihteen kaltaisessa yli 900 hengen yrityksessä designerin rooli on tärkeä, ja se on olennainen erityisesti vastuullisuuden kannalta. Vaikuttavimmillaan vastuullisuus on nimenomaan hyvän suunnittelun ansiota.

Loihteella designer-nimikkeellä työskentelee ihmisiä hyvin erilaisella taustalla. UX designer (user experience) suunnittelee käyttäjäkokemusta, UI designer (user interface) puolestaan sitä, miltä tuote, tai laajemmin kokemus, näyttää. Toisaalta, töissä on palvelumuotoilijoita tai perinteisempiä graafisia suunnittelijoita, jotka keskittyvät visuaalisuuteen.

Loihteen graafinen suunnittelija Tuike Rantanen sanoo, että hänen työssään samaan aikaan parasta ja vaikeinta ovat monipuoliset ja haastavat tehtävät. 

Ilja Tuomivaara kertoo, että designer on välillä osa montaakin eri tiimiä, jolloin työtä saattaa haastaa esimerkiksi kommunikoinnin toimivuus. Designer saattaa vastata kokonaisuudesta eri tiimien toiminta-alueella eli omassa työssä pitää ottaa huomioon myös muiden ajatukset ja täten omassa ajattelussa pitää ottaa huomioon myös laajempia näkökulmia.

Usein jokaista haastetta vastaan on olemassa myös mahdollisuus. 

”Täysin uudenlaisen palvelun konseptointi ja kehittäminen loppuun asti. Mitä isompi yleisö, sen parempi”, Vesa Virkkunen kertoo unelmaprojektistaan.

”Ja nimenomaan palvelun, jota ihmiset käyttäisivät ja jota itse käyttäisin. Unelmaprojekti olisi omille sidosryhmille kiinnostava. Pääsisi luomaan jotain visuaalisesti siistiä ja toimivaa, jota käytettäisiin joka päivä”, Tuomivaara innostuu lisäämään.

Vastuullisuuden monet muodot näkyvät designerin työssä

Kolmen designerin otannalla vastuullisuus näkyy jokaisen työssä hieman eri tavalla.

”Vastuussa vähän kaikesta” on Ilja Tuomivaaran kiteytys työstään. ”Meillä Loihteella vastuullisuusviitta on designerin harteilla. Aihe pitää ottaa huomioon kaikessa mitä tekee.”.

”Tällä hetkellä vastuullisuus tarkoittaa minun työssäni sitä, että saadaan brändin saavutettavuus kuntoon ja että esimerkiksi tekstit ovat helposti luettavia. Siksi teen tiiviisti töitä markkinointitiimin kanssa. Mietimme sisällön niin, että se on järkevää, vastuullista ja palvelee yleisöä”, Tuike Rantanen kuvailee.

”Suunnittelijan rooli on merkittävässä asemassa vastuullisuuden näkökulmasta, koska työmme liittyy siihen, mitä tehdään ja miten tehdään. On tärkeää, että designer ymmärtää ratkaisujensa vaikutukset ja ennen kaikkea osaa huomioida vaikutuksia jo ennalta omassa työssään”, Virkkunen sanoo.

Kun puhutaan vastuullisuudesta, puhutaan ekologisuudesta, sosiaalisesta vastuusta, kestävästä kehityksestä ja kiertotaloudesta. Vastuullisuus säästää luontoa, energiaa, rahaa tai aikaa. Designer on tässäkin jaottelussa jokapaikanhöylä.

”Omassa työssäni eniten läsnä on sosiaalinen vastuu: saavutettavuus ja tasa-arvo”, sanoo Vesa Virkkunen.

”Henkilökohtaisesti minua kiinnostavat ympäristöasiat, mutta tällä hetkellä omassa työssäni teen suurimmaksi osaksi töitä sosiaalisen vastuullisuuden parissa eli kyse on ihmisten auttamisesta”, Ilja Tuomivaara jatkaa. 

Työnantaja voi auttaa vastuullisuuden edistämisessä 

Loihde haluaa tukea henkilöstöään oman työnsä vastuullisuuden kehittämisessä. Designerkolmikko mietiskelee asiaa monelta kantilta. Miten työnantaja sitten voisi auttaa?

”Ensinnäkin se, että yrityksenä näytämme esimerkkiä, miten asiat kannattaa hoitaa ja miten niitä kehitetään”, Ilja Tuomivaara sanoo.

Hän mainitsee asian, josta moni Loihteella puhuu. Suunnittelija – tai koodarikin – voi asiakkuuksien osalta valita projektinsa tiettyyn rajaan asti. Eli jos omat arvot ja asiakkaan arvot eivät kohtaa, asiakkuudesta voi kieltäytyä. Toki tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, sillä Loihteen yritykset arvot rajoittavat jotkut asiakkuudet toivottujen ulkopuolelle joka tapauksessa. Yrityksellä on mahdollisuus valita asiakkaansa, niin myös työntekijöillä.

Vesa Virkkunen ottaa keskusteluun tukemisen merkityksen.

”Täytyy tehdä työntekijöille selväksi, että heitä tuetaan vastuullisissa ratkaisuissa ja siinä, mitä asiakkaille tarjotaan. Se on tehtävä, vaikka taloudellinen etu ei toteutuisi. Näin tehden ollaan avoimia ja rehellisiä asiakkaiden suuntaan”, Virkkunen sanoo. 

Tuike Rantanen puolestaan korostaa sitä, että yritys voi näyttää esimerkkiä.

”Olisi tärkeää kiinnittää huomiota esimerkiksi diversiteettiin myös käytännössä. Työnantaja pystyy vaikuttamaan tähän kuitenkin suhteellisen helposti”, hän muistuttaa. 

Ongelma ja ratkaisu

Designia kuvataan joskus toiminnaksi, jossa tyhjästä luodaan tuote tai palvelu. Toisaalta se on käytännössä jatkuvaa ongelmanratkaisua. Kysymys suoraan designereille.

Mikä on suurin ongelma vastuullisessa designissa? Vastauksissa vilahtelee vastuullisuuden lisäksi filosofia.

”Ehkä ongelma on saada mahdollisimman laajaa näkemystä ongelmanratkaisuun, muun muassa kaikkien – suunnittelun, teknologian, datan ja liiketoiminnan – puolelta. Haasteena on sen lisäksi loppukäyttäjien osallistaminen oikealla tavalla”, Vesa Virkkunen sanoo. 

Ilja Tuomivaara ottaa mukaan bisnesnäkemyksen ja visionääriyritykset asiakkaina. Hän haaveilee pääsevänsä työskentelemään yrityksen kanssa, jossa taloudellinen lyhytnäköisyys ei estä vastuullisuustyötä. Esimerkkinä tästä on amerikkalainen vaatevalmistaja Patagonia, joka on profiloitunut vastuullisena luonnon puolestapuhujana.

”Olisi mahtavaa, jos useammat yritykset ymmärtäisivät liiketoiminnan potentiaalin vastuullisuusasioissa, vaikka tulokset eivät heti näkyisikään kassassa”, Tuomivaara sanoo.

Designerin visio tulevaisuudesta

Vastuullisuudesta puhutaan koko ajan enemmän. Miten digitaalisten tuotteiden ja palveluiden designin parissa päivittäin työskentelevät kokevat asiakkaan vastuullisuuden parantamisen Loihteella tehtävässä työssä? 

”Se on minulle merkityksellistä ja tärkeää. Se vaikuttaa oikeastaan kaikkeen. Teen paremmalla mielellä töitä, kun teen juttua, minkä takana voin seistä”, sanoo Vesa Virkkunen.

Ilja Tuomivaara lisää yhtälöön sen, että vastuullisuuden kautta oma työ tulee merkitykselliseksi, koska asiakkaan vastuullisuutta voi parantaa suunnittelussa myös ilman, että sitä suoraan pyydetään. Vastuullisuutta siis lisää usein jo oma näkemys ja omat valinnat.

”Vastuullisuus niin ilmastokysymyksissä kuin monimuotoisuudessakin tulee olemaan entistä isompi kilpailuetu tulevaisuudessa”, Tuomivaara sanoo.

Tuike Rantanen ja Vesa Virkkunen ovat samoilla linjoilla.

”Lakipistettä ei olla vielä saavutettu. On meneillään laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, jota seurataan alalla tiiviisti. Joskus lopullinen vaatimus tulee asiakkaan ja kuluttajien puolelta. Mutta suunnittelijoiden on aina otettava tämä näkökulma huomioon, kunnes asioista tulee standardeja”, Virkkunen linjaa. 

 

Kiinnostavatko sinua digitaalisten palveluiden design-palvelumme? Jätä yhteystietosi niin olemme yhteydessä.