Skip to content

Loihde jatkaa yhtiörakenteensa yksinkertaistamista palvellakseen asiakkaitaan entistä tehokkaammin

Samu-ja-Tomi

12.10.2022

Digitalisaation ja turvallisuuden asiantuntijayritys Loihde yksinkertaistaa yhtiörakennettaan edistääkseen entistä laajempien palvelukokonaisuuksien tarjoamista asiakkaille sekä tehostaakseen sisäistä toimintaansa.

”Olemme parin viime vuoden aikana tiivistäneet yhteistä tekemistä sekä liiketoimintojemme sisällä että konsernitasolla, mistä esimerkkinä siirtyminen yhteiseen Loihde-brändiin. Yhdessä voimme tarjota asiakkaille hyvinkin laajoja kokonaisuuksia, ja verkostomallimme eri yhtiöineen mahdollistaa terävän positioinnin kullekin yhtiölle. Nyt toteutettavat fuusiot yksinkertaistavat ja selkeyttävät toimintaamme vähentämällä päällekkäisyyksiä. Verkostomalli jatkuu kuitenkin meidän ydinajatuksenamme, ja kehitymme siinä jatkuvasti”, Loihde-konsernin toimitusjohtaja Samu Konttinen kertoo.

”Loihteen palvelut keskittyvät asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseen auttamalla siinä, että riittävät digikyvykkyydet ovat liiketoiminnan tukena ja että turvallisuudesta on huolehdittu kokonaisvaltaisesti”, Samu Konttinen kuvailee.

Kokonaisvaltaista turvallisuutta saumattomasti yhdestä yhtiöstä

Turvaliiketoiminnassa Loihde Trust Oy:hyn sulautuvat vuodenvaihteessa kaikki liiketoiminta-alueen muut yhtiöt, eli identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuja toimittava Loihde Trust Spellpoint Oy, ilmoituksensiirtopalveluita tuottava Loihde Trust Tansec Oy, turvatekniikan ja lukituksen palvelutoimittaja Turvakolmio Group Oy sekä sen tytäryhtiö Turvakolmio Recycling Oy, joka tuottaa kiertotalouden digitaalisia ratkaisuja.

”Yhtiöt ovat toimineet yhteistyössä tähänkin asti, ja sen syventäminen on meille luonteva askel, jolla pystymme entistä saumattomammin tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuita ainutlaatuisen Yksi turvallisuus -konseptimme mukaisesti”, sanoo Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen

Loihde Advisory ja Loihde Analytics yhdistävät voimansa

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alueella yhdistyvät digitaalisen liiketoiminnan strategia- ja muutoskonsultointia tarjoava Loihde Advisory Oy sekä tiedolla johtamisen ja analytiikkaratkaisuiden asiantuntijayhtiö Loihde Analytics Oy. Yhtiöissä työskentelee yli 200 datan, digitalisaation ja tekoälyn asiantuntijaa Suomessa ja Ruotsissa. Digitaalisia palveluita toimittava Loihde Factor Oy jatkaa omana yhtiönään, mutta yhtiöt toimivat jatkossakin tiiviissä yhteistyössä.

Uutta liiketoimintayksikköä ryhtyy johtamaan Loihde Advisoryn nykyinen toimitusjohtaja Tomi Bergman.

”Tavoitteenamme on olla asiakkaille paras kumppani liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistamisessa. Tämä tarkoittaa vahvaa yhden luukun tarjontaa sekä data- että digitaalisten palvelujen kehittämisessä aina strategian kirkastamisesta muutosjohtamiseen, suunnitteluun, toteutukseen ja jatkuviin palveluihin”, Tomi Bergman sanoo.

Loihde Advisoryn ja Loihde Analyticsin yhdistyminen tapahtuu asteittain. Loppuvuoden aikana siirrytään yhteiseen operatiiviseen toimintaan, ja juridinen fuusio tapahtuu ensi vuoden keväällä. Uusi nimi on parhaillaan haussa. ”Loihde-nimi löytyi aikanaan sisäisellä nimikilpailulla, ja hyödynnämme tälläkin kertaa oman henkilöstömme luomiskykyä”, Tomi Bergman kertoo.

Lisätietoja

Loihteen konsernijohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Loihde Trust Oy:n toimitusjohtaja Marko Järvinen, puh. 040 555 0322, marko.jarvinen@loihde.com

Loihde Advisory Oy:n toimitusjohtaja Tomi Bergman, puh. 040 094 0740, tomi.bergman@loihde.com

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 855 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.