Skip to content

Loihde Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021

Kasvua molemmissa liiketoiminnoissa ja strategiaa edistävä Talent Base -yritysosto, Loihde päivittää liikevaihtonäkymiään

Loihde-2väri-1024x534

31.8.2021

Huhti–kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Loihde-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 26,9 milj. euroa (26,0 milj. euroa), kasvu 4 %
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 26,9 milj. euroa (24,3 milj. euroa), kasvu kokonaisuudessaan 11 % ja orgaaninen kasvu1 8 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 18,3 milj. euroa (16,7 milj. euroa), kasvu 10 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 8,6 milj. euroa (7,7 milj. euroa), kasvu 13 % ja orgaaninen kasvu 3 %
 • Oikaistu käyttökate oli 0,7 milj. euroa (1,4 milj. euroa) eli 2,6 (5,2) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,2 milj. euroa (0,8 milj. euroa) eli 0,7 (3,2) % liikevaihdosta
 • Loihde osti toukokuussa IT-konsulttiyhtiö Talent Base Oy:n koko osakekannan, ja Talent Base Oy:n toimitusjohtaja Tomi Bergman liittyi Loihde Oyj:n konsernijohtoryhmään
 • Konsernissa aloitettiin brändimuutos, toukokuussa emoyhtiö Viria Oyj vaihtoi nimensä Loihde Oyj:ksi ja koko konsernista ryhdyttiin käyttämään Loihde-nimeä

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti

 • Loihde-konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla, 52,1 milj. euroa (52,2 milj. euroa)
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 51,2 milj. euroa (48,9 milj. euroa), kasvu 5 % ja orgaaninen kasvu 3 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 34,7 milj. euroa (32,7 milj. euroa), kasvu 6 %
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 16,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa), kasvu kokonaisuudessaan oli 1 %, ja orgaaninen kasvu -3 %
 • Oikaistu käyttökate oli 1,1 milj. euroa (2,4 milj. euroa) eli 2,1 (4,6) % liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa) eli 0,2 (2,7) % liikevaihdosta
 • Helmikuussa Loihde myi TV-palveluita tuottavan Hibox Systems Oy Ab:n koko osakekannan Accedo AB:lle

1 Jatkuvien toimintojen orgaaninen kasvu on laskettu ilman Hibox Systems Oy Ab:n, Talent Base Oy:n ja Talent Base AB:n liikevaihtoa

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihteen hallitus on vahvistanut strategiakauden 2021–2024 taloudellisiksi tavoitteiksi:

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi.2

2Yhtiön johdon arvioima, noin 3–4 prosenttiyksikön ero IFRS- ja FAS-standardin mukaisesti lasketussa oikaistussa EBITDA-marginaalissa johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Näkymät vuodelle 2021

Loihde Oyj on päättänyt nostaa ohjeistustaan liikevaihdon osalta, muutoksen syynä on 1.6.2021 toteutunut Talent Base Oy:n osakekannan osto.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2021

Loihde aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 koronapandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat osittain vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 Loihde odottaa digitaalisessa liiketoiminnassa jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan. Turvaliiketoiminnassa liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2021 (julkaistu 4.3.2021)

Koronapandemiasta johtuva epävarmuus markkinoilla jatkuu ja heikentää ennustettavuutta. Viria aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 pandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 Viria odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan sekä turva- että digitaalisen kehittämisen liiketoiminnoissa edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa 

4-6

2021

4-6

 

2020

Muutos % 1-6

 

2021

1-6

 

2020

Muutos %

1-12

2020

Liikevaihto, t€ 26 931 25 988 4 % 52 050 52 236 0 % 106 823
  – Turvaliiketoiminta 18 303 16 670 10 % 34 723 32 665 6 % 69 122
  – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 8 613 9 354 -8 % 17 308 19 558 -12 % 37 859
  – Muut (sis. eliminoinnit) 15 -36 -140 % 18 13 38 % -158
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€ 26 931 24 297 11 % 51 166 48 919 5 % 101  026
  – Turvaliiketoiminta 18 303 16 670 10 % 34 723 32 665 6 % 69 122
  – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1 8 613 7 654 13 % 16 418 16 223 1 % 32 028
  – Muut (sis. eliminoinnit)1 15 -28 -153 % 25 31 -19 % -124
Käyttökate (EBITDA) 597 1 427 -58 % 6 655 2 199 203 % 5 434
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2 689 1 359 -49 % 1 090 2 425 -55 % 6 160
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 2,6 5,2 2,1 4,6 5,8
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 110 909 -88 % 5 675 1 164 387 % 3 386
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€2 201 841 -76 % 110 1 391 -92 % 4 113
Liikevoitto (EBIT), t€ -1 731 -929 2 066 -2 445 -3 838
Oikaistu liikevoitto, t€2 -1 639 -997 -3 498 -2 218 -3 111
Katsauskauden tulos, t€ -1 026 -269 2 940 -2 980 -4 172
Oikaistu katsauskauden tulos, t€2 -952 -323 -2 671 -2 799 -3 590
Omavaraisuusaste, % 79,6 77,3 79,6 77,3 81,3
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3 -0,18 -0,05 0,51 -0,54 -0,75
Henkilöstön lkm keskimäärin (FTE) 713 717 -1 % 711 711 0 % 714

Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa tammi–helmikuulta 890 t€.
2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
3 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Liikevaihtomme kasvoi huhti–kesäkuussa jatkuvien toimintojen osalta orgaanisesti 8 % ja epäorgaaninen kasvu huomioiden 11 %, ja jatkuvien toimintojen liikevaihto kaudella oli kokonaisuudessaan 26,9 (24,3) miljoonaa euroa.  Konsernin oikaistu käyttökate oli 0,7 (1,4) miljoonaa euroa eli 2,6 (5,2) % liikevaihdosta. Olemme toteuttamassa useita yhtiön strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä panostuksia, jotka heikentävät kannattavuutta lyhyellä tähtäimellä.

Toukokuussa ostimme IT-konsulttiyhtiö Talent Base Oy:n, joka vahvistaa digitaalisen kehittämisen liiketoimintaamme erityisesti datalähtöisen liikkeenjohdon konsultoinnin ja ratkaisusuunnittelun osaamisellaan. Talent Base muodostaa yhdessä konserniyhtiöiden BitFactorin ja Aureoliksen kanssa Loihde-konsernille vahvan digitaalisen kehittämisen verkoston, jossa työskentelee yli 300 huippuosaajaa.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta piristyi hieman alkuvuodesta, ja liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3 % ja Talent Base -yritysosto huomioiden 13 %. Yritykset ja yhteisöt digitalisoivat toimintojaan aktiivisesti. Tämä näkyi korkeana kysyntänä tarjoamillemme palveluille mm. ohjelmistokehityksessä, pilvitransformaatioissa sekä analytiikan ja tiedolla johtamisen hankkeissa. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan käyttöaste oli melko hyvällä tasolla, ja kasvun kiihdyttäminen edellyttää henkilöstömäärän lisäämistä. Markkinoilla vallitsevalla osaajapulalla ja rekrytoinnissa onnistumisella saattaa olla merkitystä kasvusuunnitelmiemme toteutumiseen.

Turvaliiketoiminnan 10 %:n kasvu oli poikkeuksellinen onnistuminen sekä fyysisen turvan että kyberturvan osa-alueilla. Solmimme useita merkittäviä asiakassopimuksia mm. sote-organisaatioiden ja muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa kameravalvonnan, kulunvalvonnan, lukituksen ja henkilöturvan ratkaisuista. Jatkuvista palveluista vahvimmin kasvoivat ohjelmisto-ohjatut verkkoratkaisut ja kyberturvakeskuksen tuottamat palvelut. Näemme yritysturvamarkkinan positiivisena, mutta uskomme vuosineljännesten välillä olevan vaihtelua.

Olemme nyt Loihde. Käynnistimme alkuvuonna mittavan brändiuudistuksen, jossa koko konsernissa otetaan käyttöön Loihde-nimi. Yhteisellä brändillä pystymme paremmin tuomaan esille konsernimme vahvaa ja monipuolista osaamista, joka tähän asti on jakautunut usean eri brändin alle. Muuntautuminen Loihteeksi alkoi konsernin ja emoyhtiön nimenmuutoksella keväällä, ja tytäryhtiöissä Loihde-alkuisiin brändeihin siirrytään syyskuun alussa.

Kerroimme toukokuussa, että selvitämme mahdollisuutta hakea Loihde Oyj:n osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Olemme jatkaneet listautumisselvitysten tekemistä ja yhtiön listautumisvalmistelut ovat edenneet suunnitellusti.

31.8.2021
Loihde Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 0444113480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Liite:

Loihde Oyj:n puolivuosikatsaus 2021