Skip to content

Viria Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021

Strategian selkeyttäminen etenee, tv-palveluita tuottava Hibox myytiin

4.5.2021

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti

  • Viria-konsernin liikevaihto oli 25,1 milj. euroa (2020: 26,2 milj. euroa), muutos -4 %
  • Oikaistu käyttökate oli 0,4 milj. euroa (1,1 milj. euroa) eli 2 % liikevaihdosta
  • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli -0,1 milj. euroa (0,6 milj. euroa)
  • Katsauskauden oikaistu tulos oli -1,7 milj. euroa (-2,5 milj. euroa)
  • Osakekohtainen tulos oli 0,70 euroa (-0,50 euroa)
  • Viria myi tv-palveluita tuottavan Hibox Systemsin Accedo AB:lle
  • Samu Konttinen aloitti Viria Oyj:n toimitusjohtajana 1.1.2021
  • Mikko Mäkelä aloitti Viria Oyj:n strategiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 8.2.2021

Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)

Koronapandemiasta johtuva epävarmuus markkinoilla jatkuu ja heikentää ennustettavuutta. Viria aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 pandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat vuoden 2021 aikana.
Vuonna 2021 Viria odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan sekä turva- että digitaalisen kehittämisen liiketoiminnoissa edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

Keskeiset tunnusluvut

(luvut ovat tilintarkastamattomia)

1 000 euroa 1-3 2021 1-3 2020 Muutos % 1-12 2020
Liikevaihto, t€ 25 119 26 248 -4 % 106 823
   – Turvaliiketoiminta 16 419 15 995 3 % 69 122
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 8 696 10 204 -15 % 37 859
   – Muut (sis. eliminoinnit) 4 49 -92 % -158
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€ 24 236 24 622 -2 % 101 026
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1 7 805 8 569 -9 % 32 028
   – Muut (sis. eliminoinnit)1 12 58 -80 % -124
Käyttökate (EBITDA) 6 058 772 685 % 5 434
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€2 401 1 066 -62 % 6 160
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 2 4 6
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA), t€ 5 565 256 2078 % 3 386
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€2 -91 550 4 113
Liikevoitto (EBIT), t€ 3 797 -1 516 -3 838
Oikaistu liikevoitto, t€2 -1 859 -1 221 -3 111
Katsauskauden tulos, t€ 3 966 -2 711 -4 172
Oikaistu katsauskauden tulos, t€2 -1 720 -2 476 -3 590
Omavaraisuusaste, % 83,4 81,6   81,3
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3 0,7 -0,5 -0,75
Henkilöstön lkm keskimäärin 710 707 0 % 714

1 Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systemsin liikevaihtoa tammi-helmikuulta 890 k€.
2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
3 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Virian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 25,1 (26.2) miljoonaa euroa. Merkittävimpänä syynä liikevaihdon laskulle oli tytäryhtiömme Hibox Systemsin myynti helmikuussa ruotsalaiselle Accedolle. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 24,2 (24,6) miljoonaa euroa ja jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate 0,5 (0,7) miljoonaa euroa.
Strategianamme on tuottaa yrityksille ja yhteisöille digitaalisen kehittämisen ja turvallisuuden kokonaispalveluita, ja haemme niistä parantuvaa kannattavuutta ja kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Hibox Systems ei ollut enää ydinliiketoimintaamme ja sen myynti Accedolle selkeyttää strategiaamme. Olen tyytyväinen, että Hiboxille löytyi oikeantyyppinen teollinen ostaja. Kirjasimme myynnistä noin 5,9 miljoonan euron myyntivoiton.
Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa alkuvuosi jäi liikevaihdon osalta odotettua heikommaksi.  Koronatilanteesta johtuva epävarmuus ei ole vielä täysin poistunut, mutta näemme sekä asiakashankkeissa että rekrytoinneissa positiivista kehitystä ja uskomme loppuvuoden olevan vahvempi. Asiakastyytyväisyytemme on pysynyt korkeana, ja vahva osaamisemme data-analytiikassa sekä teknologiaosaamisemme monipuolisuus ovat vankkoja kivijalkoja, joiden päälle rakentaa kannattavaa kasvua.
Turvaliiketoiminnassa alkuvuosi meni kokonaisuudessaan odotustemme mukaisesti. Kyberturvassa esimerkiksi CSOC-palvelumme kasvoi vahvasti; se on kokonaisuudesta vasta pieni osa, mutta tärkeä kasvun tekijä. Yritysverkkopalveluissa markkina on siirtymässä ohjelmistopohjaisiin ratkaisuihin, ja kehitämme omaa tarjoomaamme vastaamaan markkinakysyntää. Tätä koskeva muutostyö on parhaillaan käynnissä, ja olemme myös uudistamassa palvelutuotantoamme tehokkaammaksi. Kameravalvonnan ja lukitusratkaisuidemme myynti sujui alkuvuonna hyvin, ja kilpailukykymme turvallisuuden kokonaisratkaisuiden toimittamisessa on vahva.
Työntekijämme ovat meidän tärkein voimavaramme, ja on ollut hienoa huomata työtyytyväisyysmittauksen hyvin positiiviset tulokset kaikissa yhtiöissämme. Meillä on useita yhtiön kehittämiseen liittyviä hankkeita meneillään, toimimme mielenkiintoisilla toimialoilla, joilla yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet menestyä.


Lisätietoja

viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@viria.fi
 
Viria on digitaalisten palveluiden ja turvateknologian ratkaisutoimittaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja tulosta digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy ja Viria Kiinteistöt Oy. Virian liikevaihto vuonna 2020 oli 107 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 714. www.viria.fi