Skip to content

Loihde Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Loihde Oyj Yhtiötiedote 27.6.2024 klo 15.45

20230317-DSCF2926

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2024 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 350 000, joka vastaa noin 6,1 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000 euroa.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 1.7.2024 ja lopetetaan viimeistään 14.3.2025. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on yhtiön rahoitusrakenteen kehittäminen omaa pääomaa alentamalla sekä osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Loihde Oyj:llä on yhteensä 5 732 381 osaketta ja ääntä. Tällä hetkellä Loihde-konserni omistaa omia osakkeita 400 kappaletta.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen
Haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa.