Skip to content

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Loihde Oyj:n (”Loihde”) varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta sekä vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Loihteen yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksessa vahvistetun työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan kahtena ensimmäisenä toimikautena toimikunnan jäsenet nimetään siten, että Virian pienosakkaat ry -yhdistyksellä on oikeus nimetä kolme jäsentä, Suomen Teollisuussijoitus Oy:llä (”Tesi”) on oikeus nimetä yksi jäsen, LähiTapiola Keskinäisellä Henkivakuutusyhtiöllä ja LähiTapiola Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä (yhdessä ”LähiTapiola”) on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen sekä Katja Aholalla ja Janne Tuomikoskella on oikeus nimetä yhdessä yksi jäsen.

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimitetty seuraavat jäsenet:

- Kalervo Haapoja, Piia Uusi-Kakkuri ja Christian Wetterstrand Virian pienosakkaat ry:n nimeämänä, 
- Jussi Hattula Tesin nimeämänä
- Juha Malm LähiTapiolan nimeämänä ja
- Antti Pelkonen Katja Aholan ja Janne Tuomikosken nimeämänä

Jussi Hattula on samassa yhteydessä ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä Loihteen hallituksen jäseniä valittaessa.

Loihteen hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain toimikunnan uusien jäsenten tultua nimetyksi.

 

Lisätietoja 

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen, puh. 040 523 6582

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 729 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Liitteet