Skip to content

Tehokas & moderni data-alusta tuo datan Carunan asiakkaiden ja työntekijöiden hyödynnettäväksi

työskentely_kahvilassa-large

Suomalaisella sähköverkkoyhtiö Carunalla on erittäin korkeat vaatimukset data-alustalleen. Yhdistimme Loihteen sekä kumppaniverkostomme asiantuntijoiden data-asiantuntijuuden Carunan sisäisten data-ammattilaisten osaamiseen ja virtaviivaistimme yhdessä tiiminä toimien kokonaisvaltaisesti datakehitysprosesseja sekä data-arkkitehtuuria. Lisäksi kehitimme Carunan kuluttaja-asiakkaiden palveluportaalia, Caruna Plussa -palvelua. Palvelussa voi seurata sähkönkulutusta, tarkkailla sopimustietoja, maksaa laskuja tai siirtää laskun maksupäivää. 

 
Kriittisen infrastruktuurin datan hallinta asettaa korkeat vaatimukset työlle 

Caruna tarjoaa palveluja yli 730 000 asiakkaalle maanlaajuisesti ylläpitäen yli 88 000 kilometrin pituista sähköverkkoa. Carunan osuus Suomen sähkönjakelusta on 20 %. Koska Caruna vastaa kansallisesti merkittävästä infrastruktuurista, heidän data-alustaansa ja dataprosesseihinsa kohdistuvat vaatimukset ovat erittäin korkeat. Analytiikka- ja datatiimin tehtävänä Carunalla on kehittää ja ylläpitää data-alustaa, johon on koottuna kaikki raportointiin ja päätöksentekoon tarvittava data.  

 
Loihteen ja Carunan yhteistyön tuloksena paremmat työkalut päätöksenteon tueksi 

Yhteistyössä Carunan omien data-ammattilaisten kanssa vastasimme liiketoiminnoilta nousseisiin kehitystarpeisiin. Työmme esimerkiksi mahdollisti uusien raporttien tuottamisen ja tarjosi kuluttaja-asiakkaille näkyvyyden omaan sähkönkulutusdataan. Vaikka datalähteiden määrä lisääntyi, arkkitehtuurin tehostamisen avulla onnistuimme vähentämään data-alustan kustannuksia yli 10 %.  

Työkäytäntöjen uudelleenarvionnilla tiimin kehitysnopeus parani merkittävästi ja työn valmistumisen ennustettavuus helpottui. Toimintavarman data-alustan kehittämisessä korostuvat myös datan laadun ja alustan monitoroinnin näkökulmat, joiden kehittämisellä helpotettiin ylläpitokuormaa.  

“Loihteen data-asiantuntijat ottivat nopeasti haltuun haastavia kokonaisuuksia ja turvasivat näin tiimimme datatuotteet kriittisten järjestelmien osalta. Sparrailua ja kehitystä saatiin yhdessä edistettyä myös tekoälyrintamalla. Tästä osoituksena on tekninen pilotti GPT-kielimallien kyvykkyydestä, joka myöhemmin johti Carunan oman tekoälyn käyttöönottoon”, Head of Data & Analytics Pekka Wartiainen Carunalta kertoo.  

”Työskenteleminen tiiviisti yhdessä Carunan data- ja analytiikkatiimin kanssa oli kehittäjän näkökulmasta innostavaa – pääsin upottamaan käteni monipuolisiin haasteisiin, teimme tiivistä tiimityötä kaveria auttaen ja etsimme yhdessä parhaita ratkaisuja arkkitehtuurin kehittämiseen”, datainsinööri Susanna Vesamo Loihteelta kuvaa yhteistyötä. 

Kysy lisätietoja