Skip to content

A–lehdet - Asiakaskontaktoinnin ratkaisu tehostaa myyntiä

A-lehdet tavoitteli kokonaisvaltaisempaa näkymää asiakkaisiinsa yhdistämällä jatko- ja uusmyynnin samaan ympäristöön. Ratkaisun avulla lehtiyhtiö pystyy tehostamaan asiakkaiden kontaktointia eri kanavissa sekä automatisoimaan sitä entistä pidemmälle.

Sekä jatko- että uusmyyntiä hoidettiin A-lehdissä SAS Instituten markkinointiratkaisulla, mutta molemmilla oli omat toimintaympäristönsä. Loihteen tekemä asiakaskontaktoinnin ratkaisu yhdisti jatko- ja uusmyynnin sovellukset niin, että jatkossa kaikki toiminta tapahtuu samassa ympäristössä ja kaikki tiedot ovat sekä jatkomyynnin että uusmyynnin käytettävissä.

Kokonaiskuva asiakkaasta tehostaa jatkomyyntiä

A-lehtien asiakkuusjohtaja Oili Kalm-Parantaisen mukaan tavoitteena oli saada nykyistä kokonaisvaltaisempi näkymä kunkin asiakkaan tilanteeseen, jotta saataisiin paremmat perusteet ratkaista, mitä asiakkaalle kannattaa milloinkin tarjota. “Kokonaishallinta on ainoa tie mennä eteenpäin. Kilpailu alalla käy koko ajan kovemmaksi, joten meidän on pakko pystyä asiakkaiden lähestymisissä entistä parempaan tehoon”, hän sanoo.

Jatkomyynti tarkoittaa perinteisesti määräaikaisen lehtitilauksen jatkamista. Tulevaisuudessa jatkomyynti tarkoittaa sitä, että poimitaan asiakkaita, jotka täyttävät tietyt ehdot ja joiden lehtitilaus on päättymässä määritellyin kriteerein. Näin asiakas saadaan Kalm-Parantaisen mukaan paremmin hallintaan, koska poimintahetkellä voidaan ottaa huomioon muitakin asiakkaaseen liittyviä tekijöitä kuin vain tilauksen päättyminen. “Voimme esimerkiksi katsoa, missä kanavassa asiakas todennäköisimmin saadaan jatkamaan tilausta. Nykyisessä mallissa se on logiikaltaan paljon hankalampaa, koska lähtökohtana on tilaus eikä asiakas.”

Hankkeen suunnittelusta ja projektinhallinnasta A-lehdet antoi päävastuun Loihteelle, joka toimi jo aiemminkin yhtiön tietohallinnon sekä asiakastiedon hallintayksikön tukena jatko- ja uusmyynnin erillisten ympäristöjen käytössä ja ylläpidossa. Kalm-Parantaisen mukaan A-lehdet on erittäin tyytyväinen Loihteen osaamiseen.