Skip to content

Fennia - Viranomaisraportoinnin ratkaisu parantaa riskienhallinnan prosesseja

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia valitsivat Loihteen integroimaan käyttöönsä SAS Instituten Risk Management for Insurance –ratkaisun. Fennian hankkeen taustalla on tarve täyttää EU:n tulevan Solvenssi II -direktiivin vaatimukset sekä tukea myös vakuutusyhtiön sisäisen riskienhallinnan tarpeita.

Solvenssi II on direktiivi, joka harmonisoi EU-alueella vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset sekä hallintojärjestelmää ja valvontaa koskevat säännökset. Sen lähtökohtana on vakuutuksenottajien, vakuutettujen ja korvauksensaajien etujen turvaaminen ja sen vakavaraisuusvaatimuksissa huomioidaan kaikki olennaiset riskit, joihin vakuutusyhtiöiden on varauduttava.

Solvenssi II -hankkeen avulla paranettiin myös sisäistä analysointia

Fennia päätti kääntää pakollisen hankkeen edukseen. Sen sijaan, että olisi toteuttanut vain direktiivin asettaman minimivaatimuksen tuoman velvoitteen, se paransi hankkeen avulla sisäistä analysointia sekä riskienhallinnan prosesseja ja raportointia. Direktiivin myötä vakuutusyhtiön oli myös mahdollista kehittää sisäinen malli, joka kuvaa juuri kyseisen yhtiön riskejä ja toimintaa. Vakavaraisuusseuraantaa parantamalla yritys turvaa myös osaltaan vakuutettujen etuja.

Fennia valitsi Loihteen ratkaisun integraattoriksi tehtyään ensin useiden vuosien ajan muissa Business Intelligence -alueen hankkeissa yhteistyötä yrityksen kanssa.