Skip to content

Fortumin Design System mahdollistaa ensiluokkaisen asiakaskokemuksen

fortum-design-system

Loihde on rakentanut Fortumin Design Systemiä tiiviissä yhteistyössä sen käyttäjien kanssa. Design Systemillä varmistetaan Fortumin digitaalisten palveluiden eheä käyttäjäkokemus sekä helpotetaan myös merkittävästi kehittäjien työtä. 

Yhdenmukainen käyttökokemus ja palveluiden saavutettavuus

Fortumilla on käynnissä lukuisia projekteja, joissa valmistuu erilaisia digitaalisia palveluita niin yrityksille kuin yli 2 miljoonalle henkilöasiakkaalle maailmanlaajuisesti. Palveluiden yhdenmukainen käyttökokemus sekä huipputason ulkoasu varmistetaan Design Systemin avulla.

Fortumille on erityisen tärkeää, että kaikille käyttäjille pystytään tarjoamaan paras mahdollinen kokemus. Siksi Design Systemissä on panostettu erityisesti myös saavutettavuuteen. Saavutettavuus varmistetaan muun muassa tarkistuslistan avulla, joka on sisäänrakennettu osa Fortumin Design Systemiä. Se palvelee designin, kehityksen ja sisällöntuotannon tarpeita.

“Panostamme asiakaskokemukseen ja saavutettavuuteen jatkuvasti. Tavoitteemme on, että lähitulevaisuudessa Fortum on ensiluokkaisen asiakaskokemuksen suunnannäyttäjä paitsi energia-alalle, myös muillekin toimialoille.”


Mika Ylinen
Lead Visual Designer, Design System Lead, Fortum

Fortum Design System

Design System on rakennettu käyttäjiä kuunnellen

Sen lisäksi, että Design Systemillä vaikutetaan asiakastyytyväisyyteen, sillä motivoidaan palveluiden kehittäjiä pyrkimään parhaimpaansa.

Design Systemiä onkin rakennettu tiiviissä yhteistyössä kehittäjien kanssa. Käyttäjälähtöiset tarpeet Design Systemille olivat:

  • Miten eri palveluiden yhdenmukainen ulkoasu ja käyttökokemus voidaan varmistaa?
  • Voitaisiinko design-työtä ja etenkin sen laadunvarmistusta sujuvoittaa?
  • Miten suunnittelu- ja kehitystyötä voitaisiin skaalata kustannustehokkaasti?
  • Miten jo rakennetut komponentit saataisiin helposti kaikkien tuotetiimien hyödynnettäväksi?

Fortumin Mika Ylinen arvioi, että Design Systemin käyttöönotto on sujunut vaivattomasti erityisesti siksi, että käyttäjät olivat kehitystyössä tiiviisti mukana.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!