Skip to content

Fortumin vesivoimaloiden kustannusten ja käyttövarmuuden optimointia

Vesivoimala joessa keskellä metsämaisemaa

Fortumilla on noin 160 vesivoimalaa Suomessa ja Ruotsissa. Fortumin liiketoiminta on riippuvainen vesivoimaloiden luotettavuudesta ja käyttövarmuudesta, sekä kustannustehokkuudesta.

Vesivoima on puhdasta energiaa, ja sillä onkin merkittävä rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Vesivoimalla myös varmistetaan vakaa sähkön jakelu, sillä sitä on nopea ja helppo säätää sähkönkulutuksen mukaan.

Loihteen ammattilaiset auttavat Fortumia kohti vesivoimaloiden entistä parempaa kustannustehokkuutta ja luotettavuutta. Olemme olleet mukana teknisen kehitystiimin johtamisessa, järjestelmäarkkitehtuurin suunnittelussa sekä data-analytiikan kehittämisessä.

Fortumin vesivoimalan pato.

 

Maintenance hub parantaa käyttövarmuutta

Maintenance hub on työkalu, jolla varmistetaan reaaliaikainen ja täydellinen näkyvyys vesivoimaloiden toimintoihin. Tulevaisuudessa työkalua voidaan skaalata vastaamaan myös muiden voimalaitostyyppien, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, tarpeisiin.

Maintenance hub -alustan tärkeimmät edut:

  • Reaaliaikainen data operatiivisen valvonnan tueksi
  • Koneoppimiseen perustuva anomalioiden eli poikkeamien tunnistus
  • Kehittyneet ja älykkäät hälytykset
  • Datan visualisoinnit päätöksenteon helpottamiseksi

Loihde on rakentanut pilvialustan ja analytiikkaratkaisut Maintenance hub -työkalun taustalle. Kokemukset työkalusta ovat olleet lupaavia ja tällä hetkellä Fortum onkin laajentamassa alustan käyttöä myös muihin voimalaitostyyppeihin.

Maintenance hub on rakennettu tiiviissä yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa. Se on ollut onnistumisen kannalta tärkeää, sillä vain loppukäyttäjän ymmärtämisen kautta voidaan rakentaa aidosti käytännön työtä helpottava ratkaisu.

Vesivoimalan työntekijä työskentelee laitteen parissa.

 

Condition index investointisuunnittelun tukena

Condition index -työkalu antaa tärkeää tietoa vesivoimalaitosten järjestelmien ja komponenttien kunnosta. Kuntoarvio ja vikaantumisennuste perustuvat sekä dataan että ihmisen tekemään analyysiin, ja ennusteita päivitetään jatkuvasti uuden tiedon pohjalta. 

Työkalu tarjoaa näkymät eri tarpeisiin. Koko laitoskannan lisäksi työkalun avulla voidaan tarkastella esimerkiksi yksittäisen voimalaitoksen tai komponentin tilaa ja kuntoa.

Työkalu auttaa investointien priorisoinnissa ja kohdentamisessa. Condition index -työkalu yhdistää useita eri datalähteitä ja tarjoaa tärkeän tiedon helposti ymmärrettävässä muodossa kuvaajina ja mittareina, jotka ovat vertailukelpoisia eri laitosten välillä.

Loihde on vastannut Condition index -työkalun teknisestä toteutuksesta. Myös Condition index -työkalu on rakennettu tiiviissä yhteistyössä Fortumin asiantuntijoiden kanssa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä!