Skip to content

Granolle Loihteen CSOC oli luonteva valinta vahvempaan kyberturvaan

Loihteen ja Granon yhteistyö on vuosien saatossa syventynyt palomuuripalveluista ja tietoliikenneyhteyksistä kattamaan myös kyberturvapalvelut.

Monitoimialayhtiö Granolle digitaaliset palvelut ja niiden toimivuus ovat liiketoiminnan keskiössä. Viestinnän ja markkinoinnin ratkaisuja digistä printtiin tarjoava yritys toimii ympäri Suomea, joten tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja häiriöttömyys on Granolle ensiarvoisen tärkeää.

”Päädyimme Loihteen asiakkaiksi palveluiden parhaan sisällön sekä kustannustehokkuuden vuoksi”, Granon tietohallintojohtaja Petri Helin muistelee yhteistyön alkua.

Myös Loihteen operaattoririippumattomuus on Granolle merkittävä tekijä. Ympäri Suomea toimivalle yritykselle voidaan aina valita kulloiseenkin kohteeseen sopivin ratkaisu.

”Toimialamme asettaa omat haasteensa yhteyksille myös siinä, että meillä on eri-ikäisiä ja monenlaisia laitteita OT-verkossa. Teemme muun muassa offset-painamista, pakkauksia, lehtiä, CAD-tulostusta ja niin edelleen. Tuoterepertuaarin laajuus vaatii monenlaista tekniikkaa ja koneiden OT-verkot on eristettävä muusta verkosta.”

”Nykypäivänä ei voi olla ilman CSOC:ia”

Yhteistyö tietoliikenneyhteyksissä ja palomuuripalveluissa sai luontevan jatkumon, kun Granolla otettiin käyttöön Loihteen CSOC eli miehitetty kyberturvan valvonta- ja reagointipalvelu. Palvelu havaitsee ja reagoi poikkeamiin, suojaa hyökkäyksiltä ja auttaa palautumaan poikkeamatilanteista sekä tunnistamaan riskejä ja kehityskohteita. Tietoturvanäkyvyyden tilannekuva muodostetaan analysoiden, yhdistäen ja käsitellen ympäristöstä saatavaa tilannetietoa. Apuvälineinä käytetään useita työkaluja, kuten lokidataa ja koneoppimista.

”Totesimme, että nykypäivänä ei voi olla ilman CSOC:ia. Meillä ei ollut myöskään mahdollista sitoa omia resursseja tähän tai luoda esimerkiksi omia päivystysjärjestelyitä. Meidän liiketoiminnassamme toimintaympäristön on totta kai pysyttävä stabiilina ja käytännössä on olemassa riski vakaviin häiriöihin ilman CSOC:ia”, Helin pohjustaa.

Loihteen CSOC valvoo Granon tietoturvaa 24/7. Helin kertoo, että CSOC on jo kertaalleen osoittautunut pelastajaksi isossa murtautumisyrityksessä.

”Meillä on ollut viime vuosina yksi vakavampi murtautumisyritys, jossa yritettiin käyttää tiettyä haavoittuvuutta hyväksi. Saimme nopeasti tiedon siitä puhelimitse Loihteen CSOC:ilta ja toimenpiteisin ryhdyttiin heti. CSOC:n tehokkuus ja hyödyllisyys koetellaan tositoimissa. Oli olemassa todellinen riski, mutta välitimme mahdolliset ongelmat nopealla reagoinnilla.”

Helin on ollut tyytyväinen Loihteen CSOC-osaamiseen sekä kuukausittaisiin statuspalavereihin.

”CSOC on toiminut erittäin hyvin ja olemme olleet tyytyväisiä palveluun.”

Säännöllinen yhteydenpito on yhteistyön ydin

Helin kiittelee yhteistyön sujuvuutta ja yhteydenpidon säännöllisyyttä Loihteen kanssa.

”Jos on ilmennyt mitä tahansa ongelmia, oman yhteyshenkilön kautta asiat ovat lähteneet ratkeamaan. Aina on ollut tunne, että yhteyshenkilö on kiinnostunut meistä. Teknisen puolen osaaminen on Loihteella hyvää, samoin suunnitelmallisuus.”

Isommissa projekteissa Helin kokee hyväksi Loihteen käytännön sisäisestä projektipäälliköstä, joka pitää eri osa-alueiden langat hyvin käsissään.

”Loihteen yhteydet ovat kaikkineen toimineet erittäin hyvin. Vaikka on välillä tehty isoja muutoksia, yhteyksiin ei ole tullut katkoksia eikä siten vaikutusta normaaliin tuotantoon. Tämä on todella tärkeä asia, sillä jos tietoliikenne olisi poikki, kertyisi valtavat tappiot jo tunnissa.”

Viime vuodenvaihteessa Vantaalle valmistuneen Granon ”supertehtaan” laajennus sujui it-infran rakentamisen osalta totutusti ja sujuvasti. Useampi alueen toimipiste sulautui tuolloin isoksi osaamiskeskittymäksi, joka on Granon mukaan monipuolisin Pohjoismaiden ja Baltian alueella. Tavoitteena oli parantaa toimintavarmuutta, tehostaa tuotantoa sekä nopeuttaa toimitusaikoja.

”Verkkoyhteydet tai niiden muutokset eivät onneksi ole missään vaiheessa hankaloittaneet toimintaa, vaan ne on aina saatu soviteltua liiketoiminnan uudistuksiin.”

Granon asiakkuutta hoitava Loihteen Sales Account Manager Markku Aminoff kertoo myös yhteistyön syventymistä digitalisaation vahvistuessa ja yrityksen kasvettua.

”Samalla, kun Grano on kasvanut, ovat Loihteen palvelut eläneet ympäristön ja ajan vaatimusten mukaan. Granon asiantuntevan IT-tiimin kanssa yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä. Jos toimintaympäristöön on tullut muutoksia, olemme yhdessä keskustelleet, mitä se tarkoittaa yhteyksien ja digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta. Granon tietoturvaa on kehitetty yhdessä pitkäjänteisesti eteenpäin”, Aminoff summaa.