Skip to content

Itiksen tie moderniin paloturvallisuuteen käy Loihteen kanssa

Loihteen ja Suomen suurimpiin kauppakeskuksiin lukeutuvan Itiksen yhteinen tarina sai alkunsa, kun Itis etsi kumppania paloturvallisuuden yhdenmukaistamiseen ja modernisointiin. Yli 200 000 kerrosneliön laajuinen kauppakeskus asetti tavoitteekseen saada avoimen ja osaavan sekä kustannustehokkaan matkakumppanin. Näin löytyi Loihde.

Suunnitelma yli 120 myymälää ja kymmeniä palveluita sekä ravintoloita ja kahviloita käsittävän kauppakeskuksen paloturvallisuuden yhtenäistämisestä ja modernisoinnista on mittava hanke. Projektia onkin viety eteenpäin hallitusti vaiheittain.

”Tavoitteena on, että syksyllä 2024 Itiksen täyttäessä 40 vuotta maaliviiva on ylitetty. Tuolloin koko kauppakeskuksemme on modernin paloturvallisuuden tasolla ja käytössä on kattava osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä”, Itiksen ylläpitopäällikkö Matias Lehtomäki kertoo.

Loihteen ja Itiksen yhteistyö on vuosien saatossa edennyt paloilmoittimien huolto- ja ylläpitosopimuksesta kokonaisvaltaisemmaksi paloturvallisuuden kehittämiseksi. Loihde vastaa myös muun muassa automaattisten palo-ovien ja -verhojen huollosta. Erilaiset vikakorjaukset, vuosihuollot, dokumentointi ja suunnittelu kuuluvat myös Loihteen toteuttamaan paloturvallisuuden kokonaisuuteen.

Paloturvallisuudessa viranomaismääräykset asettavat tietyn vaatimustason, joka perustuu muun muassa kiinteistön käyttötapaan, palo-osastojen kokoon ja poistumisturvallisuuteen. Eri aikakausina vaatimukset ovat olleet erilaisia. Itis halusi kuitenkin omaehtoisesti lähteä kehittämään koko kokonaisuutta modernille tasolle. Kyse on isosta ponnistuksesta kokonaisuuden moninaisuus ja eri-ikäiset rakennuskannat huomioiden.

”Kattava osoitteellinen suojaus avaa teknisesti aivan uusia mahdollisuuksia kehittää kiinteistöä vaikkapa automaation osalta. Työ ei siis suinkaan lopu, vaan kehitettävää on aina. Haluamme olla asiakasturvallisuuden huipulla ja paloturvallisuus on keskeinen osa sitä”, Lehtomäki jatkaa.

Joustavuutta ja nopeaa reagointia

Perinteikäs kauppakeskus ympäristönä asettaa omat vaateensa turvallisuudelle. Vuokralaisten vaihtuessa tilamuutokset ja remontoinnit tulevat usein ajankohtaisiksi. Tämä edellyttää kumppanilta joustavuutta ja kokonaisuuden hyvää tuntemusta.

”Meillä on hyvä henkilötason yhteistyö ja vakiintuneet toimintatavat. Arvostamme sitä, että Loihteella on ammattitaitoiset ja pitkäaikaiset osaajat, jotka tuntevat kiinteistömme hyvin. Yhdessä kustannustehokkuuden kanssa nämä ovat olleet niitä ratkaisevia tekijöitä, että olemme Loihteen kanssa tehneet yhteistyötä jo lähes kymmenen vuoden ajan”, Lehtomäki perustelee.

Kauppakeskuksen arjessa on tilamuutosten lisäksi myös muita turvallisuuteen oleellisesti vaikuttavia erityispiirteitä. Vuoden jokaisena päivänä auki olevassa Itiksessä vierailee vuosittain noin 17 miljoonaa ihmistä, mikä on otettava huomioon muun muassa erilaisia muutostöitä tehdessä.

”Kun kyseessä on iso ja kaikille avoin rakennus, kaiken täytyy olla viimeisen päälle kunnossa ja toimia luotettavasti. Tästä syystä asennuksia ja huoltotöitä on usein tehtävä aukioloaikojen ulkopuolella, mikä edellyttää kumppanilta joustavuutta aikataulujen suhteen. Lisäksi tärkeää on nopea reagointi. Nämä molemmat ovat olleet Loihteen vahvuuksia.”

Avoimuus on osa turvallisuutta

Turvallisuuteen panostavalta Itikseltä löytyy muun muassa kansainvälinen kultatason SHORE-turvallisuussertifikaatti, joka kertoo pitkäjänteisestä työstä turvallisuuden johtamisessa, toimenpiteissä ja ylläpidossa. Lehtomäki sanoo, että Itiksen tavoitteena on olla Suomen turvallisin kauppakeskus.

”Kyse ei kuitenkaan ole turvallisuudessa kilpailemisesta, vaan siitä että haluamme olla alan kärjessä ja kehittämässä toimintaa. Ilolla myös jaamme kokemuksia ja parhaita käytäntöjä muillekin.”

Loihteen projektipäällikkö Aino Suosalo on ollut mukana Itiksen paloturvallisuuden parissa ihan yhteistyön alusta saakka. Monimuotoinen kokonaisuus on tarjonnut Suosalolle ammatillisesti mielenkiintoisia haasteita ja monipuolisia työtehtäviä.

”Olemme tehneet hyvää ja avointa sekä pitkäjänteistä yhteistyötä paloturvallisuuden kehittämisessä. Kokonaisuus on nyt hyvin jäsentynyt ja meille on muodostuneet toimivat prosessit sekä suunnittelu-, uudisasennus- että ylläpitotöihin. Luottamus toimii puolin ja toisin.”

Joustavuuden ja nopean reagoinnin lisäksi Lehtomäki nostaa Loihteen vahvuuksiksi avoimuuden ja hyvän suunnitteluosaamisen sekä proaktiiviset kehitysehdotukset.

”Avoimuus on osa hyvää kumppanuutta puolin ja toisin. Aina ei voi kaikki mennä suunnitellusti ja tällöin on tärkeää, että kumppani tuo esiin mahdolliset turvallisuuteen vaikuttavat tekijät. Loihteella pystytään niin itsenäisesti kuin ratkaisuja ehdottaen selvittämään ilmenevät haasteet. Omaa työtä helpottaa isosti, että kumppani lähestyy ratkaisuilla. Tärkeää on myös nähdä turvallisuus kokonaisvaltaisesti eikä tuijottaa vain yhtä sen osa-aluetta. Loihteella tämä osataan ja ymmärretään meidän tahtotilamme turvallisuuden suhteen”, Lehtomäki summaa.