Skip to content

Keva kiihdyttää siirtymistä pilveen Loihteen Pilvipolku™-mallin avulla

Pilvipolku™ on Loihteen vaiheittainen malli hallitun pilvisiirtymän rakentamiseksi. Malli yhdistää liiketoiminnan tärkeimmät ajurit pilviteknologian parhaisiin käytäntöihin.

"Tämä on mahtava kehitysaskel Loihteen ja Kevan jo pitkään jatkuneelle yhteistyölle. Tavoite on auttaa Kevaa ottamaan Azurea ja julkisen pilven palveluita entistä laajemmin osaksi heidän IT-infrastruktuuriaan", toteaa Loihteen Chief Customer Officer Juhana Raitasalo.

Keva on ottanut Azurea käyttöön jo muutamia vuosia aiemmin ja nyt oli oikea hetki lähteä kumppanin kanssa miettimään, miten asioita voitaisiin jatkossa tehdä pilvi edellä.

"Olemme vahvasti Microsoft-teknologioita hyödyntävä organisaatio ja Loihteen Microsoft-kumppanuus sekä pilviosaaminen ovat kokonaisuudessa tärkeässä roolissa. Loihde on toiminut Kevan infra- ja pilvikumppanina vuodesta 2018 lähtien ja heillä on jo valmiiksi hyvä ymmärrys meidän ympäristöstä sekä sen vaatimuksista ja kriittisistä järjestelmistä", kertoo Kevan infrastruktuuripalveluista vastaava IT-päällikkö Katriina Kontsas.

  

"Loihteen mallin vaiheistettu eteneminen ja sitoutuminen vaihe kerrallaan sekä selkeys vaiheittaisen etenemisen tavoitteista ja lopputuloksista vakuuttivat meidät."

Katriina Kontsas, IT Manager, Head of Infrastructure Services

Lähtölaukaus pitkälle työlle

Pilviteknologiat kehittyvät huimaa vauhtia ja Kevalle on tärkeää pysyä mukana kehityksessä.

Siirtymän ensimmäisessä vaiheessa luodaan pohja pilvisiirtymälle kirkastamalla Kevan pilvistrategia ja visio sekä rakennetaan kattava käsitys nykyisestä infrastruktuurista. Ensimmäinen vaihe luo perustan suunnittelutyölle ja auttaa priorisoimaan työkuormia.

"Aluksi tavoitteena on luoda ymmärrys kuinka pilviyhteensopivia nykyiset järjestelmämme ovat sekä millaisella suunnitelmalla voimme laajentaa julkipilven käyttöä", Katriina toteaa.

Ensimmäinen vaihe on samalla lähtölaukaus monen vuoden työlle.

"Meillä on paljon kriittisiä järjestelmiä, integraatioita ja legacy-järjestelmiä, joten työ ei tule tapahtumaan hetkessä", Katriina jatkaa.

Katriinan mukaan pilvitransformaation vaiheistus tuo hallittavuuden tunnetta ja helpottaa aikataulutuksen suunnittelua pitkälle työlle.

"Loihteen mallin vaiheistettu eteneminen ja sitoutuminen vaihe kerrallaan sekä selkeys vaiheittaisen etenemisen tavoitteista ja lopputuloksista vakuuttivat meidät", Katriina kertoo.

Yhteisellä matkalla opitaan puolin ja toisin

Pilvipolku™-mallin keskiössä on tavoite kasvattaa organisaation omaa ymmärrystä ja osaamista pilviteknologioiden hyödyntämisestä.

"Pilvisiirtymä on yhteinen matka, jossa opitaan puolin ja toisin. Yksi onnistumisen avaintekijöistä on organisaation oman ymmärryksen ja kompetenssin kasvattaminen pilven mahdollisuuksista. Osaamista ei voi täysin ulkoistaa", Juhana toteaa.

Myös Katriina korostaa Kevan Azure- ja pilviosaamisen kehittämisen merkitystä.

"Meillä on vahva tahtotila laajentaa omaa Azure-osaamista ja -ymmärrystä. Yhdessä tekeminen ja oman osaamisen kasvattaminen oli myös yksi vakuuttava tekijä Loihteen mallissa", Katriina sanoo.

Keva on yhteiskunnallisesti merkittävä tekijä, jonka toiminnassa teknologian merkitys yhä kasvaa.

"Täytyy kiittää Kevaa rohkeudesta lähteä ajamaan asiaa voimakkaasti eteenpäin. Monet puhuvat pilvestä ja toisilla siirtymä ei etene halutulla tavalla, mutta Keva on päättänyt lähteä hyvin määrätietoisesti kasvattamaan pilven roolia osana omaa infrastruktuuriaan", Juhana sanoo.