Skip to content

LähiTapiola ja Loihde rakentavat yhtä turvallisuutta

LähiTapiolan turvallisuusjohtaja Leo Niemelä luonnehtii Loihdetta muuntautumiskykyiseksi toimijaksi, joka aidosti kuuntelee asiakasta.

”Arvostan sitä, että napataan ideasta kiinni ja lähdetään edistämään sitä. Palvelualttius on iso etu ja se, että tehdään niin kuin sovitaan. Mallikkaasti on mennyt.”

Loihteesta on löytynyt LähiTapiolalle hengenheimolainen ja pitkäaikainen kumppani etsittäessä uusia näkökulmia turvallisuuden edistämiseen. Sekä Loihde että LähiTapiola katsovat turvallisuutta samalla tavoin, yhdestä turvallisuudesta käsin ja innovatiivisuuden kautta.

”Meillä on todella hyvää yhteistyötä ja jokainen loihtija, jonka kanssa olen ollut tekemisissä, on osoittautunut arvokkaaksi kontaktiksi”, Niemelä sanoo.

LähiTapiola haluaa kehittää turvallisuutta jatkuvasti, kokonaisuus huomioiden ja positiivisesta näkökulmasta käsin. Loihde on ollut myös useana vuonna yhteistyökumppanina LähiTapiolan HackDay-tapahtumissa, joissa valkohattuhakkerit etsivät haavoittuvuuksia järjestelmistä.

”Keskustelu etenkin tietoturvasta on usein hyvin negatiivisesti värittynyttä. Haluamme kuitenkin lähestyä asiaa positiivisen kautta ja miettiä, miten me voimme itse asiaa aktiivisesti edistää. Negaatiossa ei kukaan jaksa kauan olla”, Niemelä kuvailee.

Kattava palvelukokonaisuus

Loihteen ja LähiTapiolan yhteistyö lähti liikkeelle aikanaan ihan 2000-luvun alussa palomuuriratkaisusta laajentuen tietoliikenteeseen, myöhemmin digitaaliseen turvaan ja lopulta myös fyysisen turvan palveluihin.

”On tärkeää, että fyysisen ja digitaalisen turvan ratkaisut kytkeytyvät luontevasti toisiinsa. Vain siten saavutetaan oikeanlainen lopputulos”, Niemelä kiteyttää.

Loihde tuottaa LähiTapiolalle laajasti turvallisuuden palveluita. Kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa kameravalvonta- ja kulunvalvontapalvelut, pääkäyttäjäpalvelut, rikosilmoitinjärjestelmät, Loihteen hälytyskeskuspalvelut sekä palomuuripalvelu, CSOC-, LAN- ja WLAN-palvelut. Palvelukokonaisuutta voi seurata OneManage-asiakasportaalissa, josta näkee palveluiden tilan, tapahtumat, hälytykset sekä raportit.

Loihteen Etelä-Suomen aluemyyntijohtaja Tuomo Heikkinen kuvailee LähiTapiolaa kumppaniksi, joka aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti hakee uusia tapoja toteuttaa turvallisuutta.

”Yhteistyö asiakkaan kanssa onkin parhaimmillaan molemminpuolista haastamista uuden äärelle, mikä mahdollistaa molempien jatkuvan kehittymisen. Yhteisenä tavoitteena meillä on luoda ympäristö, jossa turvallisuus on mahdollisimman näkymätön ja vaivaton käyttäjille. Turvallisuuden ratkaisujen hyöty on myös oltava mitattavissa. Esimerkiksi tietoturvan mittaamisen on oltava sillä tasolla, että asiakas voi todentaa investoinnin tuoman lisäarvon.”

Konseptoidut palvelukokonaisuudet takaavat laadun

LähiTapiola haluaa panostaa tuotteistettuihin turvallisuuspalveluihin, jotka tukevat strategiaa. Pistemäiset ratkaisut eivät Niemelän mukaan houkuttele.

”Niin sanotussa perinteisessä mallissa hankitaan taseeseen kaikki ja senhän tietää, miten siinä käy. Järjestelmät ja laitteet hapantuvat. Elinkaariajattelu on tärkeä osa turvallisuutta, Niemelä toteaa.”

Vakioidut ratkaisut ovat syystä yksittäisiä räätälöintejä luotettavampia ja varmempia.

”Yhdenmukaisuus, laatu, hallittavuus ja ennustettavuus ovat keskeisiä etuja”, Heikkinen vahvistaa.

Turvallisuuden edistäminen ja parantaminen ei lopu koskaan ja kehitystyö ottaa aikansa, mutta Niemelän mukaan oleellista on olla hyvällä polulla. Turvallisuutta voi aina kehittää ja oleellista on tehdä oikeita asioita ja seurata aikaa.

”Turvallisuuteen liittyvät riskit ovat kasvaneet erityisesti digitaalisella puolella. Meillä on paljon arvokasta datapääomaa henkilötietoineen ja niiden suojaaminen on ensiarvoisen tärkeää. Myös laaja yli 240 konttorin verkosto sekä noin 3500 työntekijää asettaa omat vaateensa turvallisuudelle, Niemelä summaa.”