Skip to content

Loihde: Uusi koulutuskumppani Haus Kehittämiskeskus Oy:lle

Loihde on saanut kunnian liittyä Haus Kehittämiskeskus Oy:n koulutuskumppaniksi. Tämä yhteistyö avaa molemmille osapuolille uusia ovia ja mahdollisuuksia tarjota parasta mahdollista koulutusta valtionhallinnolle ja sen sidosryhmille.

Haus Kehittämiskeskus Oy, valtion 100 % omistama erityistehtäväyhtiö, on keskeisessä roolissa valtionhallinnon koulutus- ja kehittämispalveluiden tuottajana. Se kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja on niin kutsuttu in-house-toimija. Yhtiön päätehtävä on palvella valtion eri toimijoita, kuten ministeriöitä, virastoja ja muita sidosryhmiä koulutuksen saralla.

Loihde tuo yhteistyöhön oman vahvan osaamisensa erityisesti muutoksen johtamisen, datan ja tekoälyn sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen alueilla. Tämä osaaminen on erittäin tervetullutta aikana, jolloin digitaalinen transformaatio on keskeisessä roolissa julkishallinnossa ja kun tarve osaamisen päivittämiseen on jatkuvaa.

Yhteistyö mahdollistaa, että Hausin lakisääteiset asiakkaat saavat käyttöönsä parhaat mahdolliset koulutusresurssit ja -palvelut. Tämä kattaa laajan joukon toimijoita valtionhallinnossa, eduskunnasta aina kansainvälisiin järjestöihin kuten OECD ja Yhdistyneet kansakunnat.

Tämä kumppanuus on merkittävä askel molemmille osapuolille. Se osoittaa, kuinka tärkeää on investoida oikeanlaiseen koulutukseen ja osaamiseen, jotta voimme yhdessä rakentaa kestävämpää ja tehokkaampaa hallintoa Suomessa.

Tämän uutisen on kirjoittanut Data Management Professional Consultant Heidi Hämäläinen.