Skip to content

Loihteen SASE-toteutus modernisoi Diktamenin verkkoinfran

Potilasdokumentointia nopeuttavia tietojärjestelmäratkaisuja ja sanelunpurkupalveluja tarjoava Diktamen uudisti verkkoratkaisunsa Loihteen avulla. Vuoden 2022 lopulla käyttöönotettu moderni SASE paransi paitsi tietoturvaa, myös selkeytti verkkoympäristöä ja vahvisti yhteyksien toimivuutta.

Suomalainen Diktamen etsi kumppania verkkoympäristön modernisoimiseen ja pyysi eri toimijoilta ratkaisuehdotuksia. Tietoturva on Diktamenille aivan erityisen merkittävä asia, sillä yritys työskentelee potilasdokumentoinnin parissa. Diktamenin kautta muun muassa tuotetaan yli kuusi miljoonaa potilasdokumenttia vuosittain. Asiakkaat ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita.

”Tunnistimme tarpeen verkkoinfran uudistamiselle ja vain Loihteella ymmärrettiin, mitä me oikeasti tarvitsemme ja haemme”, Information Technology Specialist Kim Stenberg Diktamenilta kertoo.

SASE-ratkaisu (Security Access Service Edge) yhdistää ohjelmistopohjaisen suuralueverkon (SD-WAN) ja Zero Trust -suojausmalliratkaisut yhdeksi pilvestä toimitettavaksi ympäristöksi. Se nivoo yhteen suojatusti käyttäjät, järjestelmät, päätepisteet ja etäverkot sovelluksiin ja resursseihin.

Niin Diktamenilla kuin yleisestikin SASE mahdollistaa tietoturvallisen ympäristön ja myös selkeyttää verkkoympäristöä sekä lisää verkon toimintavarmuutta. SASEn avulla erillisratkaisuista päästään siis yhtenäiseen kokonaisuuteen. Lisäksi jokainen fyysinen ja digitaalinen reuna suojataan.

”Meillä oli selkeä tahtotila siihen, ettemme halua itse hoitaa ja ylläpitää verkkoa, vaan käytämme omat IT-resurssit muuhun työhön. Emme myöskään halua olla riippuvaisia fyysisistä toimistoista tai ratkaisuista, kuten vaikkapa omista fyysisistä palomuureista”, Stenberg kuvailee.

Diktamenilla on oltu digitalisaation edelläkävijöitä pitkään. Esimerkiksi etätyöskentely-ympäristöä hyödyntää suuri osa työntekijöistä viikoittain.

”Tästä syystä VPN-ohjelmiston toimintavarmuus on työn sujuvuuden kannalta kriittinen tekijä. Yhteys ei saa katkeilla, koska se vaikuttaa suoraan työntekoon. Ratkaisun myötä yhteydet ovat aiempaa luotettavammat eikä niiden kanssa ole ollut ongelmia”, Stenberg sanoo tyytyväisenä.

SASE on tietoturvallinen ja toimintavarma

Loihteen Cyber Account Manager Nicola Koivusaari kertoo, että SASE-ratkaisu on yleisesti ottaen yhä melko tuntematon vaihtoehto Suomessa. Sen avulla perinteiset ja monesti myös kalliit yritysverkot voidaan korvata modernilla ja kustannustehokkaalla toteutuksella.

”SASE on vikasietoinen ja erittäin tietoturvallinen tapa verkon rakentamiseen. Tietoturva on kerrostettu ja aina mukana etäkäyttäjillä missä tahansa. SASEssa liikenne kulkee tietoturvapilven kautta, ja näin tietoturva voidaan toteuttaa kaikkein parhaalla tavalla. Samalla yhteydet paranevat ja loppukäyttäjätyytyväisyys nousee, koska yhteyksien latenssi on hyvä ja voidaan hakea aina paras reitti.”

Myös Diktamenilla on huomattu verkon toimintavarmuus ja Stenberg kertookin, että verkon toimintaan liittyviä kysymyksiä ja pyyntöjä tulee tukitiimille selvästi vähemmän kuin aiemmin.

SASE on käyttäjätietopohjainen, joten käyttöoikeudet myönnetään käyttäjien ja laitteiden käyttäjätietojen perusteella. SASE myös kykenee tunnistamaan sensitiivisen datan ja haittaohjelmat, salaamaan sisältöä sekä valvomaan reaaliaikaisesti istuntojen riskejä ja luottamustasoja.

”Tietoturva on meille toimintamme luonteen vuoksi aivan erityisen tärkeä ja kriittinen asia”, Stenberg kiteyttää.

Yhteydenpito sujuu

Stenberg kokee, että yhteistyö Loihteen kanssa on sujunut hyvin toteutuksen kaikissa vaiheissa. Uusi ratkaisu on ollut vuoden verran käytössä ja seuraavia kehitysaskeleita mietitään jo.

”Kaikki eteni jouhevasti. Arvostan myös sitä, että kumppani on aktiivisesti yhteydessä eikä vain silloin, jos jotain tapahtuu. Tämä on jatkuvaa kehitystyötä.

Myös Loihteen asiakaspalveluportaali on koettu hyväksi ja toimivaksi kommunikointiväyläksi.

”Sieltä saamme päivitysehdotukset ja voidaan tarvittaessa jättää huoltopyyntöjä tai tikettejä, joihin on hyvin vastattu luvatussa ajassa.”

Loihteen Nicola Koivusaari kiittelee myös yhteistyön sujuvuutta sekä ratkaisun sopivuutta asiakkaan tarpeisiin.

”SASE on erityisen sopiva tietoturvaratkaisu pilvipalveluja hyödyntäville, vähän isommille yrityksille.”

Lähteet:
SASEn määritelmä