Skip to content

OAJ:n raportointijärjestelmän kehitys

Referenssilogo - OAJ

Raportointi- ja analysointitarpeiden kasvaessa Opettajien ammattijärjestössä (OAJ) tunnistettiin tarve tehokkaalle ja monipuoliselle raportointijärjestelmälle. Nykyinen tilanne, jossa raportointidata oli hajautunut useisiin lähteisiin ja raportointi hajautunut eri työkaluihin, ei vastannut enää kasvaviin tarpeisiin. Tavoitteena oli saada selkeä ja yhtenäinen näkymä organisaation tilanteeseen ja kehitykseen.

OAJ:n sisäinen raportointi kaipasi merkittävää kehitysloikkaa, jotta jäsenmääräkehitystä voitaisiin seurata reaaliaikaisesti eri kriteereillä. Tietojen tuli olla helposti saavutettavissa ja tarkasteltavissa eri käyttäjäryhmille, samalla tarjoten mahdollisuuden syventyä tarkempiin analyyseihin muutosten taustalla. Tämän kehitystyön tulisi olla ketterää ja skaalautuvaa, mahdollistaen uusien tarpeiden nopean toteuttamisen.

Yksi tärkeä osa kehitystä oli historiatiedon integroiminen uuteen raportointijärjestelmään, tarjoten vertailudataa ja syvempää ymmärrystä muutosten taustalla vaikuttaneista tekijöistä. Lisäksi yhdistysten tarve käyttää omaa raportointidataansa ilman ylimääräistä työkuormaa tunnistettiin keskeiseksi ratkaistavaksi asiaksi.

Raportoinnin kehittäminen vaati osaavaa yhteistyökumppania, joka kykenee vastaamaan laajamittaisista kehityshankkeista sekä kouluttamaan organisaation henkilöstöä raporttien hyödyntämisessä ja datan analysoinnissa. Ratkaisun tuli olla teknisesti kestävä ja helppokäyttöinen, mahdollistaen joustavan sopeutumisen erilaisiin käyttäjävaatimuksiin.

Loihde otti haasteen vastaan ketterän kehitystiimin voimin, toteuttaen tietoalustan Microsoftin Azure-pilvipalvelun komponenteilla ja visualisoinnin PowerBI-työkalun avulla. Toteutuksessa lähdettiin etenemään askel kerrallaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa käyttäen pohjana Loihteen PowerBI-raportointikehystä. Yhteinen tehtävien hallintajärjestelmä ja säännölliset etätapaamiset varmistivat täydellisen läpinäkyvyyden OAJ:lle.

Jokainen toteutettu osa-alue on saanut erittäin positiivisen vastaanoton tarjoten uudenlaista näkökulmaa ja mahdollisuuksia raportointiin. Lisäksi Loihde tarjoaa jatkuvaa palvelua ja ylläpitoa varmistaen raporttien ajantasaisuuden ja toimivuuden päivittäisessä käytössä.

Tämä raportointijärjestelmän kehityshanke edustaa merkittävää askelta kohti entistä tehokkaampaa ja käyttäjäystävällisempää raportointia OAJ:ssa, vastaten kasvaviin tarpeisiin ja odotuksiin organisaatiossa.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on viime vuosina ottanut merkittävän askeleen M365-maailmassa. Olemme uudistaneet raportointijärjestelmämme moderniksi työkaluksi, jonka raporteille jokaisella toimistolaisellamme on mahdollisuus päästä. Loihde on osoittautunut uudistusprojektissa asiantuntevaksi ja luotettavaksi kumppaniksi. Heidän työnsä on määrätietoista ja laadukasta. Lisäksi yhteistyö Loihteen kanssa on ollut erittäin miellyttävää. Kiitos, että olette osa tiimiämme!

Jonni Räty, ICT-asiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ