Skip to content

Helsingin kaupunki: Älykäs oppimisympäristö vähentää manuaalista työtä

Helsingin kaupunki valitsi Loihteen kokonaistoimittajaksi Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen reaaliaikaisen sensoriseurannan ja raportoinnin toteuttamiseen. Hankkeessa tuli varustaa sensoritekniikalla Ressun peruskoulun koulukiinteistön 41 luokkatilaa neljässä eri kerroksessa. Rajoituksena oli, että tiedonsiirto oli toteutettava langattomana ja vähävirtaisena. Kiinteistön oma tieto- ja sähköverkko eivät olleet käytettävissä. Lisäksi sensoreiden tuottama data piti saada siirrettyä tietoturvallisesti Helsingin kaupungin pilvialustalle sekä tuottaa datasta visuaalinen käyttöliittymä mobiiliin ja selaimeen. Toteutetussa IoT-ratkaisussa sensoreiden tuottama data liikkuu koulukiinteistössä Loihde Trust Oy:n turvaverkossa, joka toimii täysin erillään asiakkaan omasta verkkoinfrastruktuurista. Data siirtyy Helsingin kaupungin Azure-pilviympäristöön jatkojalostettavaksi visuaaliseen muotoon. Mittaustuloksia voidaan tarkastella Power BI -käyttöliittymässä sekä mobiilisovelluksen kautta.

IoT-järjestelmä mittaa luokkatilojen lämpötilaa, kosteutta, valoisuutta ja havaitsee liikkeen määrän. Sensorin avulla voidaan mitata tilojen käyttöastetta, kun se lähettää viiden minuutin välein arvoja siitä, onko tilassa käyttäjiä. ”Loihteen toimittama järjestelmä edistää sitä, että opettajilla, koulun johdolla ja hallinnolla on sama tieto siitä, miten kiinteistöä käytetään. Aiemmin käyttöastetta on selvitetty satunnaisilla havaintotutkimuksilla eikä tietoa ole voitu hyödyttää päivittäisessä koulun toiminnassa. Projekti auttaa meitä ymmärtämään, mihin kaikkeen kiinteistöjen IoT-ratkaisuja voidaan käyttää”, toteaa yritysasiamies Raigo Meregild Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolta.

Visuaaliselle käyttöliittymälle on kaksi eri käyttäjäryhmää. Rehtori ja arkkitehdit seuraavat luokkien varausasteita virka-aikana sekä sitä, miten tiloja käytetään ns. virka-ajan ulkopuolella kerho- ja opistotoimintaan. Opettajat puolestaan voivat mobiilisti etsiä lähes reaaliajassa vapaita tiloja koulun pohjapiirustuksen avulla ja esimerkiksi jakaa oppilaat tarvittaessa kahteen ryhmään vapaisiin pienempiin luokkatiloihin. Opettajat käyttävät dataa ja visualisointeja myös opetustarkoitukseen.

Helsingin kaupungin 6Aika/ Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeesta vastaava Raigo Meregild on tyytyväinen projektiin: ”Yhteistyö Loihteen kanssa oli mutkatonta, innostavaa ja ammattimaista. Koska tällainen toteutus oli molemmille uusi, niin opimme kumpikin projektin aikana paljon ja löysimme jatkokehityskohteita.”