Skip to content

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Datakatalogin käyttöönotto tukee luotettavan tietopohjan kasvattamista

Loihde - Light bulb close-up - DSCF2790 - 1920 x 1280

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen datakatalogin käyttöönottohankkeessa haluttiin paitsi vertailla teknisiä datakatalogiratkaisuja myös varmistua luotettavan, kansallisesti yhdenmukaisen tietopohjan rakentamisesta. Loihde suunnitteli käyttöönottoprojektin läpiviennin sekä koordinoi ja tuki asiakasta käyttöönottoprojektin jokaisessa vaiheessa. Tammikuussa 2024 käyttöönotetun uuden datakatalogin kehittämisestä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa palvelun käyttöä laajennettaessa ja ratkaisun oppeja kannattaa hyödyntää myös muissa organisaatiossa.

Toimiva datakatalogi lisää tehokkuutta ja turvallisuutta

Datakatalogi on tietojärjestelmä, joka auttaa löytämään, ymmärtämään ja käyttämään käytettävissä olevia tietolähteitä tehokkaasti ja turvallisesti. Hyvin rakennettu datakatalogi sisältää yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi tiedon lähteistä, rakenteesta ja käyttöoikeuksista.

Päijät-Hämeen datakatalogihankkeessa haluttiin parantaa käytettävissä olevan datan luotettavuutta sekä varmistaa ja turvata laissa asetettujen raportointivaatimusten toteutuminen. Lisäksi tavoitteena oli helpottaa tiedon hallinnointia ja jakamista toimialojen välillä sekä lisätä organisaation dataymmärrystä. Teknisen toteutuksen lisäksi Loihde dokumentoi käyttöönottoprosessin ja ylläpidolle välttämättömät tiedot, esim. roolit ja vastuut, käyttöoikeushallinnan, toiminnan sanaston periaatteet sekä keräsi käytön tueksi datakatalogin parhaita käytäntöjä.

“Datakatalogin käyttöönotto tehtiin Loihteen ja Päijät-Hämeen asiantuntijoiden kanssa tiimityönä, jossa jokaisella tiimiläisellä oli oma tärkeä osansa kokonaisuudessa. Loihde toi hankkeeseen datakatalogin ja -katalogisoinnin teknistä ja toiminnallista asiantuntemusta. Lisäksi sparrasimme ja tuimme Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiantuntijoita, jotka sitoutuivat hankkeeseen esimerkillisesti. Heillä on ollut alusta asti aktiivinen ote tekemiseen sekä näkemystä, miten datakatalogin käyttöönotolle asetut tavoitteet saavutetaan pitkäjänteisellä kehittämisellä”, Loihteen Senior consultant Terja Ketola kertoo yhteistyöstä.

Työvaiheet alkukartoituksesta uuden datakatalogin käyttöönottoon

”Datan katalogisointi tuki erinomaisesti hyvinvointialueella käynnissä olleita tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen kehityshankkeita. Yhtenä Suomen johtavana dataosajana Loihde oli Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle looginen valinta kumppaniksi edistämään datan hallinnan kehitystä ja vetämään katalogi projektia. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Loihteen yhteistyö sai näin sujuvaa jatkoa datakatalogi työn muodossa”, Loihteen Senior consultant Tero Nieramo kertoo miksi Päijät-Hämeen hyvinvointialue valitsi kumppaniksi hankkeeseen Loihteen.

Datakatalogihanke aloitettiin nyky- ja tavoitetilan kuvauksella sekä kehitettävän ratkaisun konseptoinnilla. Teknisen ratkaisun valintaa koskevan päätöksenteon tueksi tehtiin markkinaselvitys, jossa vertailtiin noin kymmentä potentiaalista datakatalogiratkaisua. Hyvinvointialue valitsi datakatalogiratkaisuksi Microsoft Purview:n.

Loihde vastasi projektissa myös teknisestä ja toiminnallisesta valmistelusta, datan katalogisoinnin, sanastotyön ja kuratoinnin tuesta sekä toimintamallien, vastuiden ja roolien kuvauksesta. Arkkitehtuurin suunnittelu huipentui uuden datakatalogin käyttöönottoon tammikuussa 2024.

“Nyt Päijät-Hämeen hyvinvointialueella on luotuna prosessit ja ratkaisut laadukkaan tietopohjan kasvattamiseen datakatalogin avulla. Datan näkyvyys, laatu, luokittelu, hallintakäytännöt ja jäljitettävyys ovat parantuneet. Luotettavaa dataa voidaan käyttää entistä tehokkaammin päätöksenteossa ja lisäksi myös tietosuoja- ja tietoturvakysymykset on huomioitu ratkaisuissa. Kehitetty datakatalogi mahdollistaa nopeamman reagoinnin muuttuviin tarpeisiin ja palveluiden jatkokehittämisen jo luotujen mallien pohjalta. Yhteistyömme jatkuukin suunnitelmien mukaisesti ja seuraavaksi edessä on esimerkiksi käytön laajentaminen ja datan kuratointitasojen määrittäminen”, kertoo Ketola työn tuloksista.

datakatalogihanke konseptista toteutukseen

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä!