Skip to content

Skaalautuva SD-WAN selkeytti ja nopeutti Lujatalon työmaayhteyksiä

Asunto- ja toimitilarakentaja Lujatalo tarvitsee työmaayhteyksiä vaihtuviin kohteisiinsa eri puolille Suomea. Yleensä yhteyksien tarve on alueella, jonka infra on vasta rakentumassa. Yritys halusi kustomoidun ja varmatoimisen sekä tietoturvallisen verkkoratkaisun, joka saadaan toteutettua nopeasti uusiin ja haastaviinkin kohteisiin. Ratkaisu löytyi Loihteelta ja SD-WAN:sta.

Suomalaiseen Luja-konserniin kuuluva Lujatalo on luottanut IT-infrassa Loihteeseen jo yli 20 vuoden ajan. Asiakkuus alkoi aikanaan palomuuriratkaisusta ja on vuosikymmenten myötä laajentunut ja syventynyt kattaviin IT-infran ja kyberturvan palveluihin.

SD-WAN tuli ajankohtaiseksi, kun Lujatalo halusi operaattoririippumattoman ja mahdollisimman sujuvan ratkaisun niin työmaille kuin kiinteille toimipisteillekin. Haasteensa kokonaisuuteen tuovat vaihtuvat työmaat ja se, että rakentaminen tapahtuu useimmiten vasta kehittymässä olevilla alueilla, joilla esimerkiksi kuituyhteyttä ei ole vielä saatavilla. Joustava, tietoturvallinen ja tehokas SD-WAN oli muuttuviin tarpeisiin sopiva, skaalautuva valinta.

”Loihteen ratkaisu toi meille tietysti synergiaetuja liittyen muihin jo käytössä oleviin palveluihin. Myös toimitusprosessin sisältö ja hinta painoivat valinnassa. Koemme, että saamme enemmän kuin mistä maksamme. Testasimme mallia ensin muutamilla työmailla ja nyt konsepti on koeteltu jo noin 70 eri kohteessa”, Lujatalon IT Infra Manager Marko Pitkänen kertoo.

Loihteen tarjoamassa ratkaisussa vaihtuville työmaille toimitetaan valmis palvelupaketti, joka sisältää kaksi eri verkossa toimivaa 4G-liittymää asennettuna. Palvelulaitteet ovat Loihteen valvonnassa ja Loihde huolehtii niistä myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Työmailla on oma rajattu elinkaarensa, mutta samoja laitteita voidaan kuitenkin käyttää uudestaan eli toimitaan sekä tehokkaasti että vastuullisesti.

”Meille on erittäin tärkeää, että yhteydet toimivat työmaalla mutkattomasti ja mahdollisimman viiveettömästi jo ensimmäisestä päivästä alkaen. Loihde hoitaa yhteyksien käyttöönoton työmailla ja seuraa yhteyksien toimintaa. Me saamme tiedon toimitusten tilasta. Yleensä mahdolliset vikatilanteet on voitu hoitaa niin, ettei paikan päällä tarvitse edes käydä”, Pitkänen vahvistaa.

Ympäri Suomen sujuvasti toimiva prosessi

Lujatalon rakennusprojektit sijoittuvat pääosin Helsingin ja Oulun välille. Pitkänen kertoo, että kumppanivalinnassa kyky hoitaa kohteet eri puolilla Suomea oli tärkeä kriteeri. Uudenlainen hanke toi ratkottavaa muun muassa ohjeistuksiin ja koko yhteyksien toimitusprosessiin.

”Alkuvaiheessa oli totta kai opeteltavaa. Uuteen malliin siirtyessä tehtiin yliheitto useisiin jo olemassa oleviin työmaakohteisiin, että päästiin kaikkialla yhteiseen malliin. Projekti on ollut todella mielenkiintoinen ja opettavainen itsellekin”, Pitkänen kuvailee.

Uuden toimintamallin kehittäminen ja läpivienti on hionut prosessista toivotunlaisen.

”Koen, että Lujatalon tarpeet asiakkaana on Loihteella ymmärretty ja yhteistyö on kehittynyt entisestään. Loihteella on oikein hyviä asiantuntijoita, jotka eivät heti hankalan tilanteen tai vastoinkäymisen tullen lannistu.”

Pitkän yhteistyön salaisuus on Pitkäsen mukaan sujuva ja riittävän tiivis vuorovaikutus.

”Loihteen monet asiantuntijat ovat tulleet todella tutuiksi vuosien varrella. Seuraavat kehitysaskeleet otetaan sitten 5G:n suuntaan”, Pitkänen visioi.

Myös Loihteen Account Manager Petri Huuskonen kuvailee Lujatalon SD-WAN-projektia pitkäjänteiseksi kehityshankkeeksi, joka on kehittynyt ja hioutunut työmaa kerrallaan.

”Asiakkaan kannalta mallin etuna on se, ettei tarvitse operoida useiden toimijoiden kanssa, kuten urakoitsijan, operaattorin ja monien eri palveluntarjoajien kanssa. Riittää, että asiakas tilaa yhteyksien käyttöönoton ja työmaaprojektin päätyttyä purkamisen. Loihde huolehtii siis kunkin toimipisteen palvelut yhden luukun periaatteella. Voimme myös aina tehdä kuhunkin kohteeseen sopivimmat valinnat ja säästää siten operaattorikustannuksissa”, Huuskonen selventää.