Skip to content

Tuko Logistics - Teknologiaratkaisujen arviointi kehittää raportointia

Tuko Logisticsilla oli tarve vähentää manuaalisen työn määrää sisäisen laskennan raportointiprosesseissa digitalisoinnin kautta. Eri teknologiaratkaisuiden evaluointia varten Tuko tarvitsi riippumattoman toimittajan, jonka kanssa voisi nopealla aikataululla saada puolueettoman näkemyksen Tukon tarpeisiin parhaiten soveltuvasta ratkaisusta. Tuko valitsi Loihteen, koska sillä on pitkä kokemus teknologiariippumattomasta konsultoinnista ja vakuuttavat referenssit.

Mikko Matero, Head of Controlling, Tuko Logistics: Olimme jo pitkään miettineet raportointimme ja analytiikkamme tehostamista. Haimme riippumatonta toimijaa, joka voisi auttaa meitä uusien kehitysideoiden esille tuomisessa ja teknologisissa valinnoissa ilman, että keskittyisimme vain tekniikkaan. Loihteen avulla saimme selkeät tulokset muutamassa päivässä, ja he auttavat meitä hankkeemme eteenpäin viemisessä. Suosittelen lämpimästi Loihteen ammattilaisia!