Skip to content

Loihde sijoituskohteena

Equalizer

Loihde on vakaa sijoituskohde kehittyvillä, kriittisillä palvelualueilla.

Mahdollistamme asiakkaidemme liiketoiminnan jatkuvuuden digitaalisessa murroksessa ja suojaamme heitä sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta.

Toimimme kasvavilla ja yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä digitaalisten palveluiden ja turvallisuuden markkinoilla. Molempia yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman limittyminen yhä tiiviimmin keskenään, mikä luo isoja mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiselle.

Avainluvut

133 M€

Liikevaihto 2023

8 M€

Oikaistu käyttökate 2023

863

Henkilöstömäärä 2023

Vahvuutemme

Loihde_some (66)-1
  • Toimimme dynaamisilla, kasvavilla markkinoilla
  • Olemme yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista
  • Tarjoamme koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun
  • Viisi asiakaskeskeistä, markkinakysyntää vastaavaa palvelualuetta luo kasvumahdollisuuksia ja tuo vakautta suhdannevaihteluissa
  • Sitoutunut ja osaava henkilöstö
  • Monipuolinen ja laaja asiakaskunta
  • Huomattava potentiaali parantaa kannattavuutta
  • Vahva taseemme tarjoaa stabiiliutta ja mahdollistaa strategiaa tukevia yritysostoja